Lezersvraag: Dinosaurussen

by | mei 2, 2022 | Dinosauriërs, Lezersvragen

Dinosaurussen

Vraag van een lezer:

De aanname dat dinosaurussen in de ark waren lees ik niet direct in de bijbel, alleen via de “Behemoth” in Job. Dit is interpolatie en geen echt bewijs. Daarnaast was er van elk paar onreine dieren maar 1 paar in de ark. Of Dinosaurussen hiertoe behoorden weten we niet. Een andere verklaring voor de aanwezigheid van dinosaurussen voor de zondvloed is dat ze niet door God waren geschapen. Dit ivm de aanwezigheid van de Nephilim, voortgekomen uit de gevallen engelen en dochters van mensen. De dinosaurussen kunnen ook ontstaan zijn uit seksualiteit tussen de Nephilim en de aanwezige dieren. (bestiaal). Verder lees ik over de C14 datering waarover veel twijfels zijn ivm zg de constante halfwaardetijden tot 50.000. Welke betrouwbare methode met onafhankelijke check wordt gebruikt voor de dino botten, en geldt dit voor alle botten?

Verder: waarom werden de dino’s zo groot en tijgers en leeuwen niet?Dinosaurussen 1

Antwoord:

Hartelijk dank voor uw vragen over dinosaurussen. Daar hebben we veel aan. Zo houden we elkaar scherp.

U reageert op het artikel in de Bijbelvast special over dino’s in de bijbel

– Als eerste: we weten met z’n allen vooral veel niet over het verleden. Zelfs over het heden is wat dat betreft een discussie op te zetten.

– U hebt gelijk dat dino’s niet zo bij name genoemd worden in de Bijbel. Het woord werd dan ook in de 19e eeuw AD pas bedacht. Mogelijk werden ze eerder draken genoemd en inderdaad wordt in de Bijbel over bijvoorbeeld “Behemoth” gesproken. Sommige bijbelvertalingen vertalen dat met “nijlpaard”. Die weergave is in ieder geval niet juist. En is dus interpretatie.

– Wel staat er in het Bijbelse zondvloed verslag dat Noach van alle dieren die ‘door hun neus ademen’ mannetjes en vrouwtjes in de ark moest nemen. Dino’s hoorden daar ook bij.

–  Maar welke? En hoe zagen ze er uit? Dat weten we niet. In hoeveel basissoorten zijn de dino’s op te splitsen? Waren de carnivoren al zover ‘gedegenereerd’? Nog steeds open vragen.

Mesozoïsche aardlagen

Een belangrijk probleem waar we tegenaan lopen is ook dit: zijn de Mesozoïsche aardlagen nog ontstaan in de zondvloed, of zijn ze ontstaan in de woelige jaren daarna? Daarover is onder creationisten verschil van mening.

  • Voor de zondvloed: dan is de enorme differentiatie onder dino’s al voor de zondvloed ontstaan en dan moeten we bedenken hoe de verschillende biotopen apart zijn afgezet in het ene zondvloed jaar. Ook moeten we bedenken waarom de dino’s dan na de zondvloed niet meer voorkomen. Natuurlijk is daar van alles op te bedenken, en is dat ook netjes wetenschappelijk in te kleuren, maar is het ook waar?
  • Na de zondvloed: Dan is de enorme verscheidenheid aan dino’s uit de paar basis paartjes in de ark ontstaan. Na de zondvloed moet er dan nog een extreme selectie gaande geweest zijn. De omstandigheden waren er in ieder geval voor aanwezig, want de aarde stond nog regelmatig op zijn kop dan, als toen de meso- en kanozoische aardlagen nog gevormd werden. Maar is het ook waar?
  • De discussie duurt nog voort en Bijbelvast durft en wil hierin (nog) geen standpunt in te nemen. Beide ‘kampen’ doen erg hun best om hun ideeën te falsificeren. Misschien komt het in Bijbelvast ooit aan de orde, maar het niveau ligt wel wat hoog voor de doelgroep. Daarvoor verwijzen we liever door naar Weet Magazine en de website van Logos Instituut.

Uw verwijzing naar een andere verklaring voor de aanwezigheid van dinosaurussen voor de zondvloed (dat ze niet door God waren geschapen) delen wij niet. Daarvoor geeft de Bijbel geen enkele opening. Kunnen ook andere goden (duivelen) trouwens iets scheppen?

Verwijzingen naar Dinosaurussen

Ook de verwijzing naar de godenzonen (nephilim) uit Genesis 6 is erg speculatief. Kunnen geesten kinderen verwekken? Loopt er dan een geslacht op aarde rond dat niet louter uit Adam en Eva afkomstig is? Hebben die het verzoeningswerk van Christus dan wel nodig? Enz. En dan bestialiteit met betrekking tot halfgoden en beesten….

‘Radio-dateringen’ zijn vervolgens een complex gebeuren. Vroeger werd deze methode als in graniet gebeiteld gezien, maar nu zijn er grote vragen, de invloed van nabije supernova’s, de extreme wisselingen in ‘space weather’, enz. Er zijn bepaalde bottlenecks in het verleden gepasseerd die hier ook hun invloed op gehad moeten hebben. Voor literatuur verwijzen we u naar creationistische websites, of die van Weet Magazine en Logos Instituut. Los daarvan zegt de aanwezigheid van nog zachte structuren in dino-botten ons boerenverstand genoeg. Dat kan nooit erg oud zijn.Dinosaurussen 3

Dinosaurussen en Zoogdieren

Als laatste vraagt u waarom dino’s zo groot werden en tijgers en leeuwen niet. Compliment! Dat is een heel goede vraag.

Ons antwoord: dat weten we nog niet zeker. Vroeger werd algemeen aangenomen door de academische gemeenschap, en dan natuurlijk vooral de paleontologen, dat dino’s alleen in het mesozoicum voorkwamen en zoogdieren pas vanaf het paleoceen ‘geëvolueerd’ waren en in aardlagen terecht kwamen. Tegenwoordig lijkt het er veel meer op dat dino’s en zoogdieren tegelijk leefden, maar in volstrekt gescheiden biotopen verkeerden, waarbij de biotoop van de dino’s kwetsbaarder voor rampen was (bv kustgebieden), dan die van de zoogdieren (bv hoogvlaktes). Die werden dus veel meer in Mesozoïsche lagen begraven. En er zijn trouwens wel degelijk fossielen van heel grote zoogdieren bekend. Denk bv aan de Megatherium. Die kon wedijveren met de grote Sauropoda. Werden de katachtigen ook zo groot? We weten het (nog) niet. Van de dino’s zijn de meeste gevonden resten gemiddeld zo groot als een schaap. De enorme beesten zijn een uitzondering, al zijn het er veel.

Dus ja, via Bijbelvast hopen we u een dynamisch beeld op de rijkdom van Gods Woord te bieden waaruit blijkt dat dit betrouwbaar is. De Schrijver ervan net zo. De spanning om de vele openstaande vragen (net zoals in de wetenschap overigens) te beantwoorden hopen we ook bij u aan te wakkeren. Gods Woord moet je mee aan de slag. Dan gaat het pas echt voor je leven. Die ervaring wensen we u toe.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!