Licht (2)

by | jun 21, 2018 | Natuurkunde, Onderwijs

Over licht is nog meer te vertellen. Newton was de eerste, die een wetenschappelijke benadering van licht gaf. Hij ontdekte dat wit licht is samengesteld uit zeven kleuren, de bekende kleuren van de regenboog en dat een lens licht kan breken in een bepaalde richting. Maar nog steeds kon licht niet in wiskundige formules worden gevat. Dat was het werk van Maxwell, omstreeks 1850. Hij beschreef licht als een elektromagnetisch verschijnsel en dat had verstrekkende gevolgen. Zo werden later de röntgenstralen ontdekt, de gammastralen en de radiogolven, allemaal hetzelfde elektromagnetisme, alleen verschillend in golflengte. Later konden Einstein en Planck een wiskundige oplossing formuleren voor die twee, elkaar voor ons verstand uitsluitende en tegenstrijdige, eigenschappen.

Het is nauwelijks te bevatten hoe dit ons leven heeft veranderd in de vorm van radio, tv, röntgenonderzoek, radar, GPS en astronomisch inzicht. We kunnen praten met iemand aan het andere eind van de wereld en hem ook nog zien.

Het meest bijzondere is, hoe snel we dit gewoon zijn gaan vinden. En het merkwaardige is, dat al deze andere golflengtes, dus buiten het zichtbare licht, pas anderhalve eeuw bekend zijn. Was dat licht er dan niet eerder? Natuurlijk wel, zolang de schepping bestaat zijn er ook röntgen- en gammastralen en radiogolven en het onzichtbare infrarode en ultraviolette licht. Sterren als onze zon zonden die straling altijd al uit. Alleen de juiste meetinstrumenten en het juiste inzicht ontbraken, maar God gebruikte ze al van het begin van de schepping. Hij liet zijn licht in de dubbele betekenis schijnen voor ons, maar wij waren er nog niet aan toe of we waren geestelijk blind, het is maar hoe je het bekijkt.
Zo blijkt licht ook een geestelijke betekenis te hebben en laat het ons iets zien van de grootheid en onmetelijkheid van onze Schepper, aan wie we ons in volle overgave kunnen toevertrouwen.

Laserlicht

Maar er is nog iets te vertellen over licht met bijzondere eigenschappen, pas sinds 1958 bekend. De meeste mensen kunnen thuis cd’s en dvd’s afspelen en allemaal komen we wel eens langs de kassa van een supermarkt met een streepjescodescanner. Al die apparaten werken met laser.
En daar kan nog veel meer mee. Zoals ooglenscorrecties en andere chirurgische toepassingen, metaal snijden, de afstand tot de maan tot op twee centimeter nauwkeurig meten, over een paar jaar computers maken, die 300 keer sneller zijn dan de huidige (voor de kenners 1000 MHz, oftewel één Gieg) en raketten op grote afstand vernietigen (het Star Wars-programma).

De lijst met toepassingen groeit nog steeds. Hoe komt dat nu en waarin verschilt laserlicht van gewoon licht? Gewoon licht, van een gloeilamp of van de zon, breidt zich naar alle kanten ongecontroleerd uit en bestaat uit heel veel golflengtes. Maar het licht van een laser is één van golflengte, één van richting en het kan miljoenen keren per seconde worden aan- en uitgeschakeld. Het voldoet dus veel nauwkeuriger aan de wensen van de gebruiker en kan daardoor veel meer dan gewoon licht. Dat doet mij altijd denken aan de beginwoorden van Efeziërs 4: ‘één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping.’ Of Gezang 303:3 in het Liedboek: ‘Door God bijeenvergaderd, één volk dat Hem behoort, als kinderen van één Vader, één doop, één Geest, één woord.’ Door eenheid, één van doel en één van oorsprong, zou de kerk ook in staat zijn machtige daden te verrichten. Iets om over na te denken als we weer eens langs de kassa van de supermarkt lopen?

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Opbouw. De volledige bronvermelding luidt: Valkenburg, K., 2007, Wonder boven wonder (9) Licht (2), Opbouw 51 (9): (…) (Artikel).

M
"

Artikelen

Artikelen