Liligers: bewijs van geschapen soort – Alle hedendaagse katten stammen van één kattenpaar in de ark

by | jul 14, 2020 | Biologie, Onderwijs

‘s Werelds grootste kat is de liger, het nageslacht van een mannelijke leeuw en een vrouwelijke tijger. Hoewel eerder werd gedacht dat ligers steriel waren, zijn er sinds 2012 ten minste tien gevallen gedocumenteerd waarin vrouwelijke ligers1 met succes met leeuwen hebben gepaard om voort te brengen wat liligers genoemd worden.2

Liligers staan, wat hun grootte betreft, op plaats twee bij de grote katten; kleiner dan een liger, maar groter dan zowel leeuwen als tijgers. Evenals de leeuw en de tijger heeft de liliger een licht geelachtig bruine vacht, maar ook lichte vlekken op zijn lichaam die enigszins lijken op die van een luipaard. Deze vlekken zijn een erfenis van zijn leeuwenvader. Baby leeuwen worden ook geboren met vlekken, maar ze verliezen die vlekken als ze ouder worden (een luipaard verliest ze normaal gesproken niet – vgl.. Jeremia 13:23). Liligers behouden echter hun vlekken gedurende hun hele leven. Van de tien gedocumenteerde liliger-voorvallen is er maar één een mannetje. Die mannelijke liliger is iets groter dan de vrouwtjes, en heeft ook manen, een kenmerk dat hij deelt met mannelijke leeuwen.

Over grenzen heen fokken

Er zijn 39 levende katachtigen in de wereld. Veel katten kunnen kruisen (hybridiseren) met andere katsoorten, zoals in het geval van de tijgers en leeuwen. En ook kunnen ze bij gelegenheid kruisen met katten van een ander genus (geslacht) en soms zelfs met individu uit een andere subfamilie.3 DNA-sequentie onderzoek heeft wetenschappers nu in staat gesteld om alle bestaande katachtigen te verdelen over zeven belangrijke afstammingslijnen. Verrassend is dat sommige katachtigen in staat zijn zich voort te planten buiten deze afstammingslijnen, terwijl ze niet in staat zijn om met andere soorten in dezelfde lijn te kruisen.

Dit brengt het seculiere begrip van wat precies een soort is in de problemen. Er zijn een aantal verschillende definities van een soort, maar een populaire is, om een soort te zien als een groep die alleen onderling kan kruisen. Dus als twee kattenpopulaties reproductief compatibel zijn, moeten ze dezelfde biologische soort worden genoemd.

De Bijbelse leer, dat de schepsels ‘naar hun aard’ reproduceren, blijft daarentegen in een zeer robuuste vorm staan. Het feit dat deze katten over het algemeen in staat zijn om met individuen uit andere categorieën te kruisen en zelfs van de verschillende DNA-afstammingscategorieën, suggereert dat ze allen afstammen van één type voorouderlijke katten aan boord van de ark (zie kader hieronder).4

Onveranderlijkheid van soorten – niet Bijbels

Velen beweren ten onrechte dat de Bijbel de ‘constantheid van soorten’ leert. Dit is het idee dat geen nieuwe soorten ontstaan. Genesis 1 vertelt ons dat de organismen zich alleen naar hun aard(type) zullen voortplanten, maar er is geen reden om aan te nemen dat dit overeenkomt met de door de mens gedefinieerde categorie die we soort noemen. Bijbelse creationisten zowel vóór als na Darwin realiseerden zich dat een scheppingsmodel dat consistent is met zowel waarnemingen als de geschiedenis van Genesis (met inbegrip van de ark en de verspreiding post-zondvloed) in feite speciatie vereist (ontstaan nieuwe soorten). Maar omdat soorten als onveranderlijk werden beschouwd, zou in het geval van katten alleen al, Noach dan vertegenwoordigers van alle 39 soorten (plus alle uitgestorven na de zondvloed) op de ark hebben moeten opnemen. Maar als alle katsoorten afstammen van één Bijbelse ‘kat-type’, zoals de feiten over kat-hybridisatie aantonen, dan zou hij geen twee leeuwen, twee tijgers, twee poema’s enz. aan boord hoeven te nemen; maar slechts één paar van de originele kat-soort.

Bovendien zou een dergelijke soortvorming relatief snel hebben kunnen plaatsvinden.5 Oude archieven slechts eeuwen, niet vele millennia, na de zondvloed, bevestigen dat toen al veel verschillende soorten katten bestonden. Bijvoorbeeld de Bijbel spreekt over zowel leeuwen als luipaarden in Hooglied 4: 8, en in het oude Egypte had men gedomesticeerde katten.

Snelle speciatie waargenomen

Het proces van soortvorming, waarbij een zich voortplantende populatie zich splitst in twee nieuwe, is niet alleen waargenomen, maar verloopt ook zeer snel, in slechts een paar generaties. Dit bevestigt dus in zekere zin een ‘voorspelling’ vanuit een Genesis-scheppingsmodel.6 Maar het heeft evolutionisten verrast, die verwachtten dat het lange tijdsperioden zou vergen. En belangrijk is dat er nieuwe soorten zijn ontstaan zonder blijk dat er nieuwe genetische informatie is verschenen (wat nodig is voor de evolutie van microbe naar mens). Alle informatie binnen de dochterpopulaties is reeds aanwezig in de ouderpopulatie.

Dit type soortvorming kan optreden als dieren zich aanpassen aan verschillende omstandigheden door natuurlijke selectie en eveneens bij kunstmatige selectie door kattenfokkers.7 Dit is niet hetzelfde als ‘evolutie’; elke ‘dochter’-populatie heeft slechts een subset van de oorspronkelijke informatie.

De na de zondvloed vrijgelaten dieren, met de ijstijd op de hielen8, zouden geconfronteerd worden met veel nieuwe en snel veranderende omstandigheden in de herstellende aarde. De selectiedruk zou dus hoog zijn geweest, ideale omstandigheden voor de snelle vorming van veel nieuwe soorten.

Liligers, ligers en andere kathybriden getuigen van het feit dat alle 39 nog aanwezige katachtigen die vandaag leven (inclusief de huiskat) waarschijnlijk afkomstig zijn van één originele katachtige / katsoort aan boord van de ark, die snel diversifiseerde na de zondvloed.9

<strong>HYBRIDISATIE EN DE GESCHAPEN SOORTEN</strong>

Wanneer afzonderlijke soorten uit één oorspronkelijke soort voortkomen via de ‘splitsing door selectie’ die in de hoofdtekst wordt beschreven, en met name wanneer daar weer verdere speciatie is geweest, kan een soort soms niet in staat zijn om te kruisen met andere die van dezelfde soort afkomstig zijn. Het onvermogen om te hybridiseren betekent dus niet noodzakelijkerwijs dat twee soorten niet van dezelfde type (aard) zijn. Maar waar ze kunnen kruisen (of het nageslacht vruchtbaar is of niet), is dit een aanwijzing voor Bijbelse creationisten dat zij leden van dezelfde type-aard zijn. Zo’n hybridisatiecriterium kan soms aantonen dat twee soorten die niet met elkaar kunnen hybridiseren, toch tot hetzelfde geschapen type-aard behoren.

Bijvoorbeeld (zie tekening): stel dat soort A niet kan kruisen met een andere soort B. Maar wel kan kruisen met een derde soort C, die niet met B. kan kruisen. Maar C kan kruisen met een vierde, D, die op zijn beurt is in staat om met B. te kruisen. Deducerend, als A en C dezelfde soort zijn, en dat geldt ook voor C en D, en D en B, dan moeten A en B van dezelfde soort zijn. Bijv. leeuwen kunnen kruisen met tijgers, maar niet met poema’s, maar leeuwen en poema’s kunnen kruisen met luipaarden. En poema’s kunnen kruisen met ocelots, die kunnen kruisen met margays, die kunnen kruisen met huiskatten. Dit soort dingen is een van de redenen dat Bijbelse creationisten tegenwoordig over het algemeen denken dat bestaande kattensoorten allen afstammen van dezelfde type/soort(aard) van voorouders.Bron: Pendragon, B., and Winkler, N., The family of cats—delineation of the feline basic type, Journal of Creation 25(2):118–124.[/note]

Voetnoten

  1. De manlijke hybriden zijn steriel, en voorbeeld van de regel van Haldane dat hybriden met verschillende geslachtschromosomen vaker steriel zijn; manlijke zoogdieren hebben XY en vrouwelijke hebben XX.
  2. Liliger—An offspring of lion and liger, Liger World, 2017, ligerworld.com/liliger.html. Indien niet anders aangegeven stamt de informatie voor dit artikel uit deze bron.
  3. Catchpoole, D., Cats big and small, Creation 37(4): 34–37, October 2015, creation.com/cats.
  4. Pendragon, B., and Winkler, N., The family of cats—delineation of the feline basic type, J. Creation 25(2):118–124, August 2011, creation.com/cat-family.
  5. Meer informatie over soorten en typen (aarden) zie creation.com/speciation. Return to text.
  6. Catchpoole, D., and Wieland, C., Speedy species surprise, Creation 23(2):13–15, 2001, creation.com/speedy.
  7. Zie creation.com/selection voor meer informatie over het onderwerp natuurlijke selectie.
  8. Oard, M., What caused the Ice Age? Creation 36(3):52–55, 2014; creation.com/ice-age-cause.
  9. Pendragon, B., and Winkler, N., The family of cats—delineation of the feline basic type, J. Creation 25(2):118–124, August 2011, creation.com/cat-family.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!