Weten wij meer dan Paulus?

Wij moeten ons altijd weer overgeven aan wat de Geest ons in het Woord leert bij monde van de Bijbelschrijvers, stelt ds. J. R. Visser. Tijdens het recente congres over gereformeerde hermeneutiek in Kampen (ik was een van de deelnemers) deed prof. dr. A. L. Th. de Bruijne de opmerkelijke uitspraak dat wij op meerdere… Read more »

Deep Time – de god van onze tijd

De hele geschiedenis door hebben mensen een neiging gehad om hun Schepper te verwerpen en Hem in hun leven door goden van eigen maaksel te vervangen. Van de Griekse en Romeinse pantheons tot de Egyptische zonnegod wilden mensen liever een god aanbidden die zij zelf hadden bedacht en gemaakt dan de God die hen heeft… Read more »

“Het boek van Dr. Paul is zeer grondig en ik wil het van harte aanbevelen.”

Er is in reformatorisch Nederland weer een debat losgebarsten over de evolutietheorie. Deze theorie wil verklaren hoe het leven zich op aarde heeft ontwikkeld. Belangrijk daarbij zijn een hele oude aarde, een gemeenschappelijke afstamming van mens en dier en natuurlijke selectie. Sommige mensen denken dat je de Bijbelse boodschap met deze theorie kunt verenigen. (Macro)evolutie… Read more »

“Het kratermeer te Messel is door een aantal seizoensgebonden modderstromen op catastrofale wijze gevuld”

Elk jaar in september komen de geologen en geologisch geïnteresseerden van Wort und Wissen bij elkaar voor een “Tagung,” een conferentie. Wort und Wissen kun je zien als een oudere Duitstalige zusterorganisatie van ons Nederlandstalige Logos Instituut. Binnen de organisatie zijn er verschillende “Fachgruppen” van specialisten, zoals voor o.a. biologie, archeologie en geschiedenis, natuurkunde en… Read more »

Hoe is te voorkomen dat het euthanasiedebat doorslaat?

Coöperatie Laatste Wil heeft naar eigen zeggen een vrij verkrijgbaar en legaal middel gevonden om een eind aan het leven te maken. In welke mate is dit in strijd met de wet en hoe wordt voorkomen dat mensen zomaar een eind aan hun leven gaan maken? Zie hieronder deze aflevering van Uitgelicht (Family7): Voetnotenwww.wort-und-wissen.dewww.wort-und-wissen.dewww.wort-und-wissen.dewww.wort-und-wissen.de

‘Uitgestorven’ griezel terug van weggeweest

Tot 1920 leefden er veel boomkreeften op het Australische Lord Howe Island. Door de introductie van de zwarte rat werden ze echter uitgeroeid. Opvallend is dat op de nabijgelegen rots Ball’s Pyramid in 2001 een kolonie boomkreeften werd gevonden. Ze zien er wel anders uit dan de uitgestorven beestjes van Lord Howe Island. Zou het… Read more »

Een (nieuwe) start met z’n tweetjes

Als een gestage regen proberen de boeken, artikelen, podcasts, blogs, films en documentaires over de oorsprong van het leven, Adam en Genesis op de mensen neer te komen. Specialisten dreigen al door die vloed overspoeld te worden, hoeveel te meer de al dan niet geïnteresseerde leken, die vast heel wat daarvan zullen missen. Op zich… Read more »

WaaromSchepping lanceert 95 stellingen tegen revisionisme

Er is de laatste tijd veel te doen over schepping en evolutie. Wie meent dat hij evolutie aan de Bijbel toe kan voegen moet de Bijbel herzien (reviseren). In navolging van de reformator publiceert WaaromSchepping een gratis ebook met 95 stellingen tegen revisionisme. In de maand oktober verschijnen op WaaromSchepping.wordpress.com alle 95 stellingen, geordend in… Read more »

In de dagen van Noach

De Bijbel is het Woord van God en in zijn oorspronkelijke handschriften onfeilbaar. De Bijbel is daarmee onze levensgids en het daarmee waard om gelezen te worden. Maar hoe doe je dat, Bijbellezen? Chuck Missler is daarom gestart met een serie: ‘Leer de Bijbel in 24 uur’. De video van het derde uur is met… Read more »

Zes dagen, zo heeft God de Schepper Zich geopenbaard

In het paradijs vroeg de slang aan Eva: “Is het ook, dat God gezegd heeft….?” Satan zei als het ware: “Denk je nu echt dat God dat zo bedoeld heeft? Gebruik toch je verstand!” Ditzelfde hoor ik in alle toonaarden doorklinken in de pogingen om geloof en evolutie met elkaar te verzoenen. “Je neemt dat… Read more »

Geologie - stenen spreken - christus kennen

Christus kennen door geologie – Als mensen zwijgen, dan zullen stenen spreken!

Veel aanhangers van moderne theologie zeggen dat ze Christus kennen en navolgen. Maar Zijn Woord wordt door hen niet geloofd. Als Hij spreekt over de zondvloed dan ontkennen ze die. Sterker nog, ze stellen dat de zondvloed een sta in de weg is om Christus te volgen. Theologische argumenten glijden af op hun bijbelkritische pantser…. Read more »

Perfect getimed

Wie wel eens naar honkbal kijkt, weet dat pitchers indrukwekkende draaiballen kunnen gooien. Zoals de bal over de plaat vliegt… Het lijkt wel alsof het allemaal vanzelf gaat! Maar om zo’n bal te gooien, moeten je hersenen, zenuwverbindingen en speciale armspieren nauwkeurig worden aangestuurd. Daar zit een ingenieus systeem achter… De meeste mensen hebben wel… Read more »

RATE: onderzoek naar ouderdomsbepaling dmv radioactief verval

RATE: Ouderdomsbepalingen door middel van radio-datering

Lange tijd is door wetenschappers die werken vanuit bijbelse principes en tijdrekening aangehikt tegen de oppermacht van de zgn. radioactieve dateringsmethoden. Zijn die werkelijk zo absoluut betrouwbaar? Wijzen die echt op een miljarden jaren oude aarde? Kloppen de vooronderstellingen van deze methoden? We zullen zien. Een onderzoek door de RATE-groep van het Amerikaanse Institute for… Read more »

Menselijke evolutie sneller dan gedacht

Onderzoekers van de universiteit van Wisconsin zijn tot de conclusie gekomen dat genetische verandering sneller gaat dan ze voorheen dachten. Om te bewijzen dat de menselijke evolutie sneller is gegaan dan gedacht, wijzen Amerikaanse wetenschappers op de enorme diversiteit in de genen van mensen. Europeanen hebben bijvoorbeeld een gen waardoor ze melk beter kunnen verteren… Read more »

Reageren en modereren? Liever een goed gesprek!

We hebben de mogelijkheid om te reageren onder een artikel uitgezet. Hieronder lees je waarom. Herhaling Sinds de lancering van de website in 2015, is er enorm veel gereageerd onder de artikelen op onze site. In totaal zijn er meer dan vijfduizend reacties op onze site geplaatst. Dat is meer dan vijf reacties per geplaatst… Read more »

“God heeft de aarde niet woest gelaten, maar wilde dat er mensen op woonden”

De Bijbel is het Woord van God en in zijn oorspronkelijke handschriften onfeilbaar. De Bijbel is daarmee onze levensgids en het daarmee waard om gelezen te worden. Maar hoe doe je dat, Bijbellezen? Chuck Missler is daarom gestart met een serie: ‘Leer de Bijbel in 24 uur’. De video van het tweede uur is met… Read more »

Creationisme officiële leer van Rooms-Katholieke Kerk

De laatste drie pausen hebben zich positief uitgelaten over de evolutietheorie. Toch is de Rooms-Katholieke Kerk officieel het creationisme toegedaan en dat zal zo blijven, stelt prof. dr. Benno Zuiddam. Heeft paus Franciscus heimelijk afgerekend met het Bijbelse scheppingsverhaal? Is er een nieuwe officiële leer van de kerk die Genesis beziet door de bril van… Read more »

Antropisch principe

Onder het antropische principe verstaat men de ongelofelijke fijnafstemming van de verschillende natuurconstanten. Indien ook maar enkele van de ruim 40 bekende natuurconstanten minimaal van hun huidige waarde zouden afwijken, dan zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Sommige wetenschappers, die niet in een intelligente Schepper van het universum geloven, behelpen zich met de… Read more »

Waarom de zondvloed geen lokale overstroming was

Heeft het bekende verhaal van de zondvloed echt plaatsgevonden? En was deze zondvloed wereldwijd? Op 22 september werd er een congres georganiseerd. Wanneer je daar op zoek was naar antwoorden over een wereldwijde zondvloed kwam je bedrogen uit. Alleen prof. Jochemsen noemde de zondvloed kort toen hij sprak dat voor het verstaan van de schepping… Read more »

Genesis is geen mythe

De historische betrouwbaarheid van Genesis ligt flink onder vuur. Gelukkig zijn er ook nog mensen die voor dit eerste Bijbelboek in de bres springen. Een van hen is dominee Rob Visser. Hij presenteerde onlangs zijn nieuwe boek: Gelukkig geen mythe, Genesis 1-11 en de betekenis daarvan. In Gelukkig geen mythe bespreekt Visser de eerste elf… Read more »

onderwijs

LESMATERIAAL

Evolutie_het_nieuwe_studiehoofdstuk.dow Als docent is het soms zoeken hoe je in je lessen de christelijke identiteit naar voren laat komen. Zeker bij zaakvakken, zoals biologie, natuurkunde en aardrijkskunde, is het zoeken naar relevant materiaal maar ook zoeken naar tijd. Logos Instituut geeft daarom op deze pagina een overzicht van lesmateriaal. Dit lesmateriaal is bruikbaar als aanvulling op de methode. Het is geen vervanging van de bestaande methoden omdat er in sommige stukken niet gekeken is naar kerndoelen van het onderwijs. De pagina is hier te bezoeken.

 • Ga naar de logos webshop
  Ga naar de logos webshop

GASTLESSEN

Wij bieden spreekbeurten aan voor mensen die tijdens gastlessen, themadagen, ouderavonden, studiedagen en andere gelegenheden in het onderwijs dieper op verschillende onderwerpen willen ingaan en hun kennis willen delen.

Voor de volgende onderwerpen zijn sprekers beschikbaar:
- Geloof en wetenschap,
- Schepping of evolutie,
- Wetenschapsgeschiedenis,
- Diverse vakgebieden binnen de wetenschapsbeoefening,
- Historiciteit van de Bijbel
- en het ontstaan van het Bijbelboek Genesis.

DINODINO

dinosaur-966875_1280De website DinoDino is speciaal bedoeld voor kinderen en wil informatie geven over dino’s. Maar die informatie is anders dan dat er in de gewone boeken over dino’s staat. In die boeken is evolutie en miljoenen jaren de norm. Dat is niet ons uitgangspunt. Niet omdat we eigenwijs zijn, of ons afsluiten voor de wetenschap, maar omdat er genoeg aanwijzingen zijn dat dino’s en mensen samen op aarde hebben geleefd. Bezoek de website DinoDino.

WONDERING THE WORLD

leerlingenboek_groep_7.wonderingtheworldWondering the World is een eigentijdse natuur- en techniekmethode voor het christelijk basisonderwijs. Door kennis van natuur en techniek leren de kinderen de wereld om hen heen beter te begrijpen. Het uitgangspunt is het geloof in een geschapen werkelijkheid, waarbij God de orde in stand houdt. Bezoek ook de website van deze methode.

WONDERLIJK GEMAAKT

Wonderlijk_gemaaktLichamelijke veranderingen, normen en waarden, weerbaarheid en seksualiteit in onze maatschappij: Wonderlijk Gemaakt leert kinderen en jongeren op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar. Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. Kinderen en jongeren groeien op als jongen of als meisje. Ze hebben het voorbeeld en de begeleiding van opvoeders nodig. Aandacht voor seksuele vorming is ook belangrijk, omdat seksualiteit omringd kan worden door gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als scheppingsgave van de Heere God zo wonderlijk mooi en intiem bedoeld is. Bezoek ook de website van deze methode.

EVENEMENTEN

Toon alle evenementen

Voetnoten

 1. www.wort-und-wissen.de
 2. www.wort-und-wissen.de
 3. www.wort-und-wissen.de
 4. www.wort-und-wissen.de
 5. http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(17)31098-9.
 6. http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(17)31098-9.
 7. http://www.richardbuggs.com/email-to-dennis-venema-adam-eve-genomics.html.
 8. Brink, G. van den (2017) En de aarde bracht voort – Christelijk geloof en evolutie,
  Boekencentrum.
 9. http://www.richardbuggs.com/email-to-dennis-venema-adam-eve-genomics.html.
 10. Brink, G. van den (2017) En de aarde bracht voort – Christelijk geloof en evolutie,
  Boekencentrum.
 11. https://waaromschepping.wordpress.com/.
 12. Brink, G. van den (2017) En de aarde bracht voort – Christelijk geloof en evolutie,
  Boekencentrum.
 13. https://waaromschepping.wordpress.com/.
 14. Brink, G. van den (2017) En de aarde bracht voort – Christelijk geloof en evolutie,
  Boekencentrum.
 15. https://waaromschepping.wordpress.com/.
 16. Brink, G. van den (2017) En de aarde bracht voort – Christelijk geloof en evolutie,
  Boekencentrum.
 17. https://waaromschepping.wordpress.com/.
 18. Brink, G. van den (2017) En de aarde bracht voort – Christelijk geloof en evolutie,
  Boekencentrum.
 19. https://waaromschepping.wordpress.com/.
 20. Brink, G. van den (2017) En de aarde bracht voort – Christelijk geloof en evolutie,
  Boekencentrum.
 21. https://waaromschepping.wordpress.com/.
 22. Brink, G. van den (2017) En de aarde bracht voort – Christelijk geloof en evolutie,
  Boekencentrum.
 23. http://lazarus.nl/2017/10/ark-noach/#gs.7R4w9iQ
 24. https://logos.nl/de-echo-van-genesis-in-volksmythen/
 25. http://lazarus.nl/2017/10/ark-noach/#gs.7R4w9iQ
 26. https://logos.nl/de-echo-van-genesis-in-volksmythen/
 27. http://lazarus.nl/2017/10/ark-noach/#gs.7R4w9iQ
 28. https://logos.nl/de-echo-van-genesis-in-volksmythen/
 29. http://lazarus.nl/2017/10/ark-noach/#gs.7R4w9iQ
 30. https://logos.nl/de-echo-van-genesis-in-volksmythen/
 31. http://lazarus.nl/2017/10/ark-noach/#gs.7R4w9iQ
 32. https://logos.nl/de-echo-van-genesis-in-volksmythen/
 33. http://lazarus.nl/2017/10/ark-noach/#gs.7R4w9iQ
 34. https://logos.nl/de-echo-van-genesis-in-volksmythen/
 35. http://lazarus.nl/2017/10/ark-noach/#gs.7R4w9iQ
 36. https://logos.nl/de-echo-van-genesis-in-volksmythen/
 37. http://lazarus.nl/2017/10/ark-noach/#gs.7R4w9iQ
 38. https://logos.nl/de-echo-van-genesis-in-volksmythen/
 39. Mark Nieuweboer: nette beledigingen uit Suriname, Trouw 29 december 2006. Hier online te vinden
 40. Zie dit artikel uit 2013 en dit artikel uit 2015 (beide Engelstalig)
 41. Mark Nieuweboer: nette beledigingen uit Suriname, Trouw 29 december 2006. Hier online te vinden
 42. Zie dit artikel uit 2013 en dit artikel uit 2015 (beide Engelstalig)
 43. Mark Nieuweboer: nette beledigingen uit Suriname, Trouw 29 december 2006. Hier online te vinden
 44. Zie dit artikel uit 2013 en dit artikel uit 2015 (beide Engelstalig)
 45. Mark Nieuweboer: nette beledigingen uit Suriname, Trouw 29 december 2006. Hier online te vinden
 46. Zie dit artikel uit 2013 en dit artikel uit 2015 (beide Engelstalig)
 47. Mark Nieuweboer: nette beledigingen uit Suriname, Trouw 29 december 2006. Hier online te vinden
 48. Zie dit artikel uit 2013 en dit artikel uit 2015 (beide Engelstalig)
 49. Mark Nieuweboer: nette beledigingen uit Suriname, Trouw 29 december 2006. Hier online te vinden
 50. Zie dit artikel uit 2013 en dit artikel uit 2015 (beide Engelstalig)
 51. Peter C. Hägele, Das kosmologische anthropische Prinzip, Kolloquium für Physiklehrer, Universität Ulm, 11. Nov. 2003, http://www.uni-ulm.de/~phaegele/Feinabstimmung_Physik.pdf.
 52. Hansruedi Stutz, Das anthropozentrische Prinzip: Der Mensch im Mittelpunkt des Universums, factum Juli/August 1991, p. 39.
 53. Martin Rees, Just six numbers, HarperCollins Publishers, 1999.
 54. David Tyler, Parallel Universes: Has God anything to say?, Origins 34, Maart 2003, p. 14-15.
 55. Peter C. Hägele, Das kosmologische anthropische Prinzip, Kolloquium für Physiklehrer, Universität Ulm, 11. Nov. 2003, http://www.uni-ulm.de/~phaegele/Feinabstimmung_Physik.pdf.
 56. Hansruedi Stutz, Das anthropozentrische Prinzip: Der Mensch im Mittelpunkt des Universums, factum Juli/August 1991, p. 39.
 57. Martin Rees, Just six numbers, HarperCollins Publishers, 1999.
 58. David Tyler, Parallel Universes: Has God anything to say?, Origins 34, Maart 2003, p. 14-15.
 59. Peter C. Hägele, Das kosmologische anthropische Prinzip, Kolloquium für Physiklehrer, Universität Ulm, 11. Nov. 2003, http://www.uni-ulm.de/~phaegele/Feinabstimmung_Physik.pdf.
 60. Hansruedi Stutz, Das anthropozentrische Prinzip: Der Mensch im Mittelpunkt des Universums, factum Juli/August 1991, p. 39.
 61. Martin Rees, Just six numbers, HarperCollins Publishers, 1999.
 62. David Tyler, Parallel Universes: Has God anything to say?, Origins 34, Maart 2003, p. 14-15.
 63. Peter C. Hägele, Das kosmologische anthropische Prinzip, Kolloquium für Physiklehrer, Universität Ulm, 11. Nov. 2003, http://www.uni-ulm.de/~phaegele/Feinabstimmung_Physik.pdf.
 64. Hansruedi Stutz, Das anthropozentrische Prinzip: Der Mensch im Mittelpunkt des Universums, factum Juli/August 1991, p. 39.
 65. Martin Rees, Just six numbers, HarperCollins Publishers, 1999.
 66. David Tyler, Parallel Universes: Has God anything to say?, Origins 34, Maart 2003, p. 14-15.
 67. https://logos.nl/en-brink-bracht-voort/.
 68. https://logos.nl/adam-en-eva-eerste-voorouders/.
 69. Martin Rees, Just six numbers, HarperCollins Publishers, 1999.
 70. David Tyler, Parallel Universes: Has God anything to say?, Origins 34, Maart 2003, p. 14-15.
 71. https://logos.nl/en-brink-bracht-voort/.
 72. https://logos.nl/adam-en-eva-eerste-voorouders/.
 73. Martin Rees, Just six numbers, HarperCollins Publishers, 1999.
 74. David Tyler, Parallel Universes: Has God anything to say?, Origins 34, Maart 2003, p. 14-15.
 75. https://logos.nl/en-brink-bracht-voort/.
 76. https://logos.nl/adam-en-eva-eerste-voorouders/.
 77. Martin Rees, Just six numbers, HarperCollins Publishers, 1999.
 78. David Tyler, Parallel Universes: Has God anything to say?, Origins 34, Maart 2003, p. 14-15.