Problemen met Junk-DNA

Als we het goed begrijpen is het Human Genome Project (een project dat menselijke genen in kaart probeert te brengen) in 2003 min of meer tot de slotsom gekomen, dat slechts een klein deel (1,2%) van het menselijke DNA een functie had. Het resultaat werd door het evolutiekamp in dank afgenomen, het bevestigde immers hun… Read more »

Gods betrouwbare oorkonde

De auteur Rudolf Möckel schreef twee boekjes over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Hij wil aantonen dat de Bijbel historisch betrouwbaar is en geeft daarnaast een overzicht van het ontstaan van de Bijbel en van haar inhoud. Gezien de geringe omvang kunnen niet alle bijbelboeken worden besproken, maar beperkt hij zich tot de historische boeken…. Read more »

Wat was er zo perfect aan de schepping?

God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was (Genesis 1:31). Als je nu anno 2016 om je heen kijkt, zie je een hoop dingen die absoluut niet goed zijn. Of je nu in God gelooft of misschien helemaal niet: we zijn het er allemaal over eens dat elkaar… Read more »

Jonghistorische werkelijkheidsopvatting…

Prof. Van den Brink roept, in het Reformatorisch Dagblad van 16 augustus, op tot respect. Hij slaat zijn eigen verzoek echter in de wind als het gaat om de jonghistorische uitleg. Een viertal punten: Prof. Van den Brink noemt de jonghistorische visie, genormeerd aan Gods Woord, een ‘gebroken rietstaf die de hand doorboort’ (2 Kon…. Read more »

Creationistisch congres over geloof en wetenschap te Opheusden

“Ik waardeer het streven van uw instituut ten zeerste om te blijven getuigen van de goddelijke waarheid van de gehele Heilige Schrift. Inclusief de historiciteit van schepping, zondvloed, etc. zoals dat (weliswaar zeer beknopt) is weergegeven. Van harte veel wijsheid en getrouwheid hierin toegewenst en bovenal Gods zegen op uw arbeid.” Het is bemoedigend dit… Read more »

Een eitje… of toch een lege dop?

Verklaringen voor het ontstaan van het leven houden Darwinisten graag buiten hun evolutiemodellen. Het evolutieproces begint pas zodra het leven is ontstaan, zeggen ze. Toch moet abiogenese, waarbij leven spontaan is ontstaan uit levenloos materiaal, ook wel chemische evolutie genoemd, volgens hun methodologisch naturalistische opvattingen hebben plaatsgevonden. Ook al gaat dat in tegen alles wat… Read more »

Planeten- en maanoppervlakken

Indien zich de planeten en manen van ons zonnestelsel uit min of meer homogene gas- en stofschijven zouden hebben ontwikkeld, dan komt de vraag op, waarom hun oppervlakken uit zo verschillende materialen zijn samengesteld. Er zijn geen twee identieke planeten of manen bekend. Dit feit geeft grote twijfel over de huidige ontstaanstheorie. De enorme diversiteit… Read more »

Over babyvogeltjes en dood vóór de Zondeval

We begonnen deze dag met een begrafenis, al direct na ons ontbijt. Bluey Leapey Wieske is vannacht gestorven. We begroeven hem achterin onze tuin, dicht bij de plek waar we de koe een paar maanden geleden hebben begraven. Micah vroeg me: “Pappa, als ik doodga, wilt u me dan naast Bluey begraven?” Micah noemde hem… Read more »

Flowchart: schiep God de mens door middel van evolutie?

Weet Magazine publiceerde in het augustusnummer een flowchart (stroomschema) rond de vragen die optreden wanneer je evolutie met de Bijbel wilt combineren. Het doel daarvan is: mensen laten nadenken over de mate waarin hun zienswijze op dit speelveld (in)consequent is. De publicatie deed zoveel stof opwaaien dat de redactie besloten heeft de flowchart nu openbaar… Read more »

„Klimaatverandering is een religie”

Het klimaat verandert, en dat is voornamelijk de schuld van de mens. Als je dat ontkent word je verketterd. Maar is dat wel terecht? Documentairemaker Marijn Poels vindt van niet, zo maakt hij in het Algemeen Dagblad 17 juni 2017 bekend. Klimaatverandering is een gevoelig onderwerp. Iedereen heeft er wel een mening over, en dat… Read more »

“Scheppen” juiste vertaling

De gedachte dat het woord ”scheppen” in de Bijbel als ”scheiden” moet worden opgevat, kan voor menige tekst beslist niet opgaan, stelt dr. P. de Vries. Volgens Robert Braskamp moet, in navolging van prof. dr. E. J. van Wolde, Genesis 1:1 gelezen worden als: „In het begin scheidde God de hemel en de aarde” (RD… Read more »

Met neodarwinisme kun je alles (weg) verklaren

“Het creationisme zal de evolutietheorie niet verslaan” – Aldus René Fransen in reactie op een artikel van wetenschappers die betoogden dat de theorie van universele gemeenschappelijke afstamming veel problemen kent.. De vechtlustige houding die spreekt uit de reactie van Fransen legt bloot waar het hem kennelijk om gaat: het winnen van een wedstrijd.  De vraag… Read more »

De Ark Encounter claimt de regenboog terug met gekleurde verlichting

De grootste replica ter wereld van de Ark van Noach, die staat in de Amerikaanse staat Kentucky, wordt vanaf deze week ’s avonds verlicht in de kleuren van de regenboog. En niet om daarmee de wereldwijde homobeweging te promoten.  Ken Ham, initiatiefnemer van de ark, liet media deze week weten dat hij de regenboog als het ware wil… Read more »

Koalabuidel dom ontwerp?

Bij de kangoeroe zit de opening van de buidel aan de bovenkant, maar bij de koala aan de onderkant. Koala’s besteden zo ongeveer hun hele leven in bomen. Ontstaat hierdoor niet het risico dat het jong uit de buidel valt tijdens het klimmen? Sommige mensen stellen dat de buidel dom ontworpen is, en dat dit… Read more »

Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek

Het is onmiskenbaar dat het beeld van Genesis 1 en 2 diametraal staat tegenover het beeld van de evolutietheorie, stelt dr. Willem Binnenveld. Dr. René Fransen schreef een artikel (RD 4-8) naar aanleiding van een kritische reactie van enkele biologen op het boek ”En de aarde bracht voort” van prof. G. van den Brink (RD… Read more »

Een belangrijke studie naar het oorsprongsvraagstuk wordt gepresenteerd

Prof. dr. Mart-Jan Paul heeft een belangrijk boek geschreven. Het boek wordt op 29 augustus 2017 gepresenteerd in de kapel van het Hoornbeeck College te Amersfoort. De toegang is gratis, aanmelden kan bij de uitgever.

Defect gen bewijs voor gemeenschappelijke afstamming?

Het argument van René Fransen (RD 4-8) dat een defect gen bewijs voor gemeenschappelijke afstamming is, is verre van overtuigend. Hij stelt dat een vergelijkbaar defect in het GLO-gen bij mensen en apen wijst op een gemeenschappelijke voorouder, bij wie dat gen defect is geraakt. Volgens hem zijn er wel wetenschappelijke tegenargumenten, maar die overtuigen… Read more »

Het ontstaan van planeten

Aan de hand van computersimulaties tracht men te verklaren, hoe gasplaneten, steenplaneten en ijsplaneten konden ontstaan. Een absoluut raadsel is het, hoe de stof in een stofschijf (die bijvoorbeeld onze zon zou hebben omgeven) tot planeten kon samenballen. De bekende krachten der zwaartekracht zijn daarvoor in de verste verte niet toereikend. Daarbij komt, dat de… Read more »

Klimaat hangt nauw samen met menselijk gedrag

Er zijn in elk geval vijf feiten waarover binnen het klimaatonderzoek algemene consensus bestaat, betoogt prof. dr. Wim de Vries. De mogelijke gevolgen van menselijk gedrag voor ons klimaat houden ook in reformatorische kring de gemoederen bezig. SGP-raadslid Bakker sprak recent over klimaatalarmisten die het doen en laten van de mens als de oorzaak van… Read more »

Moderne Wetenschap in de Bijbel?

De bioloog drs. Ben Hobrink sprak in 2016 voor Volg Mij te Rijssen. Hij vertelde daar zijn verhaal, wat hij ook beschreven heeft in het boek Moderne Wetenschap in de Bijbel. De lezing is opgenomen en hieronder te bekijken: VoetnotenGenome Biol Evol, July 2017. DOI: https://doi.org/10.1093/gbe/evx121.Genome Biol Evol, July 2017. DOI: https://doi.org/10.1093/gbe/evx121.Genome Biol Evol, July… Read more »

onderwijs

LESMATERIAAL

Evolutie_het_nieuwe_studiehoofdstuk.dow Als docent is het soms zoeken hoe je in je lessen de christelijke identiteit naar voren laat komen. Zeker bij zaakvakken, zoals biologie, natuurkunde en aardrijkskunde, is het zoeken naar relevant materiaal maar ook zoeken naar tijd. Logos Instituut geeft daarom op deze pagina een overzicht van lesmateriaal. Dit lesmateriaal is bruikbaar als aanvulling op de methode. Het is geen vervanging van de bestaande methoden omdat er in sommige stukken niet gekeken is naar kerndoelen van het onderwijs. De pagina is hier te bezoeken.

 • Ga naar de logos webshop
  Ga naar de logos webshop

GASTLESSEN

Wij bieden spreekbeurten aan voor mensen die tijdens gastlessen, themadagen, ouderavonden, studiedagen en andere gelegenheden in het onderwijs dieper op verschillende onderwerpen willen ingaan en hun kennis willen delen.

Voor de volgende onderwerpen zijn sprekers beschikbaar:
- Geloof en wetenschap,
- Schepping of evolutie,
- Wetenschapsgeschiedenis,
- Diverse vakgebieden binnen de wetenschapsbeoefening,
- Historiciteit van de Bijbel
- en het ontstaan van het Bijbelboek Genesis.

DINODINO

dinosaur-966875_1280De website DinoDino is speciaal bedoeld voor kinderen en wil informatie geven over dino’s. Maar die informatie is anders dan dat er in de gewone boeken over dino’s staat. In die boeken is evolutie en miljoenen jaren de norm. Dat is niet ons uitgangspunt. Niet omdat we eigenwijs zijn, of ons afsluiten voor de wetenschap, maar omdat er genoeg aanwijzingen zijn dat dino’s en mensen samen op aarde hebben geleefd. Bezoek de website DinoDino.

WONDERING THE WORLD

leerlingenboek_groep_7.wonderingtheworldWondering the World is een eigentijdse natuur- en techniekmethode voor het christelijk basisonderwijs. Door kennis van natuur en techniek leren de kinderen de wereld om hen heen beter te begrijpen. Het uitgangspunt is het geloof in een geschapen werkelijkheid, waarbij God de orde in stand houdt. Bezoek ook de website van deze methode.

WONDERLIJK GEMAAKT

Wonderlijk_gemaaktLichamelijke veranderingen, normen en waarden, weerbaarheid en seksualiteit in onze maatschappij: Wonderlijk Gemaakt leert kinderen en jongeren op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar. Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. Kinderen en jongeren groeien op als jongen of als meisje. Ze hebben het voorbeeld en de begeleiding van opvoeders nodig. Aandacht voor seksuele vorming is ook belangrijk, omdat seksualiteit omringd kan worden door gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als scheppingsgave van de Heere God zo wonderlijk mooi en intiem bedoeld is. Bezoek ook de website van deze methode.

Voetnoten

 1. Genome Biol Evol, July 2017. DOI: https://doi.org/10.1093/gbe/evx121.
 2. Genome Biol Evol, July 2017. DOI: https://doi.org/10.1093/gbe/evx121.
 3. Genome Biol Evol, July 2017. DOI: https://doi.org/10.1093/gbe/evx121.
 4. Genome Biol Evol, July 2017. DOI: https://doi.org/10.1093/gbe/evx121.
 5. Genome Biol Evol, July 2017. DOI: https://doi.org/10.1093/gbe/evx121.
 6. Genome Biol Evol, July 2017. DOI: https://doi.org/10.1093/gbe/evx121.
 7. Brand, L.R., Chadwick, A.V., 2016, Faith, Reason, & Earth History. A Paradigm of Earth and Biological Origins by Intelligent Design. Third Edition (Berrien Springs: Andrews University Press).
 8. Brandt, M., 2015, Wie alt ist die Menschheit? Demographie und Steinwerkzeuge mit überraschenden Befunden. 5. erweiterte Auflage (Holzgerlingen: SCM Hänssler).
 9. Gibson, L.G., Rasi H.M., 2011, Understanding Creation. Answers to questions on faith and science (Nampa: Pacific Press Publishing Association).
 10. Hartnett, J.G., 2012, Updated Starlight, Time, and the New Physics (Atlanta: Creation Book Publishers).
 11. Snelling, A.A., 2009, Earth’s Catastrophic Past. Geology, Creation & The Flood (Dallas: Institute for Creation Research).
 12. Garner, P.A., Wood, T.C. (Eds.), 2009, Genesis Kinds: Creationism and the Origin of Species (Eugene: Wipf & Stock Publishers).
 13. Brand, L.R., Chadwick, A.V., 2016, Faith, Reason, & Earth History. A Paradigm of Earth and Biological Origins by Intelligent Design. Third Edition (Berrien Springs: Andrews University Press).
 14. Brandt, M., 2015, Wie alt ist die Menschheit? Demographie und Steinwerkzeuge mit überraschenden Befunden. 5. erweiterte Auflage (Holzgerlingen: SCM Hänssler).
 15. Gibson, L.G., Rasi H.M., 2011, Understanding Creation. Answers to questions on faith and science (Nampa: Pacific Press Publishing Association).
 16. Hartnett, J.G., 2012, Updated Starlight, Time, and the New Physics (Atlanta: Creation Book Publishers).
 17. Snelling, A.A., 2009, Earth’s Catastrophic Past. Geology, Creation & The Flood (Dallas: Institute for Creation Research).
 18. Garner, P.A., Wood, T.C. (Eds.), 2009, Genesis Kinds: Creationism and the Origin of Species (Eugene: Wipf & Stock Publishers).
 19. Brand, L.R., Chadwick, A.V., 2016, Faith, Reason, & Earth History. A Paradigm of Earth and Biological Origins by Intelligent Design. Third Edition (Berrien Springs: Andrews University Press).
 20. Brandt, M., 2015, Wie alt ist die Menschheit? Demographie und Steinwerkzeuge mit überraschenden Befunden. 5. erweiterte Auflage (Holzgerlingen: SCM Hänssler).
 21. Gibson, L.G., Rasi H.M., 2011, Understanding Creation. Answers to questions on faith and science (Nampa: Pacific Press Publishing Association).
 22. Hartnett, J.G., 2012, Updated Starlight, Time, and the New Physics (Atlanta: Creation Book Publishers).
 23. Snelling, A.A., 2009, Earth’s Catastrophic Past. Geology, Creation & The Flood (Dallas: Institute for Creation Research).
 24. Garner, P.A., Wood, T.C. (Eds.), 2009, Genesis Kinds: Creationism and the Origin of Species (Eugene: Wipf & Stock Publishers).
 25. Brand, L.R., Chadwick, A.V., 2016, Faith, Reason, & Earth History. A Paradigm of Earth and Biological Origins by Intelligent Design. Third Edition (Berrien Springs: Andrews University Press).
 26. Brandt, M., 2015, Wie alt ist die Menschheit? Demographie und Steinwerkzeuge mit überraschenden Befunden. 5. erweiterte Auflage (Holzgerlingen: SCM Hänssler).
 27. Gibson, L.G., Rasi H.M., 2011, Understanding Creation. Answers to questions on faith and science (Nampa: Pacific Press Publishing Association).
 28. Hartnett, J.G., 2012, Updated Starlight, Time, and the New Physics (Atlanta: Creation Book Publishers).
 29. Snelling, A.A., 2009, Earth’s Catastrophic Past. Geology, Creation & The Flood (Dallas: Institute for Creation Research).
 30. Garner, P.A., Wood, T.C. (Eds.), 2009, Genesis Kinds: Creationism and the Origin of Species (Eugene: Wipf & Stock Publishers).
 31. http://dx.doi.org/10.1063/1.4818538.
 32. https://www.quantamagazine.org/a-new-thermodynamics-theory-of-the-origin-of-life-20140122.
 33. https://www.salon.com/2015/01/03/god_is_on_the_ropes_the_brilliant_new_science_that_has_creationists_and_the_christian_right_terrified/.
 34. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 35. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 36. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 37. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 38. http://dx.doi.org/10.1063/1.4818538.
 39. https://www.quantamagazine.org/a-new-thermodynamics-theory-of-the-origin-of-life-20140122.
 40. https://www.salon.com/2015/01/03/god_is_on_the_ropes_the_brilliant_new_science_that_has_creationists_and_the_christian_right_terrified/.
 41. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 42. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 43. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 44. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 45. Kendrick Frazier, Das Sonnensystem, Time-Life Books, 1985, p. 128-145.
 46. Norbert Pailer und Alfred Krabbe, Der vermessene Kosmos, Hänssler, 2006, p. 99-116.
 47. https://www.salon.com/2015/01/03/god_is_on_the_ropes_the_brilliant_new_science_that_has_creationists_and_the_christian_right_terrified/.
 48. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 49. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 50. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 51. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 52. Kendrick Frazier, Das Sonnensystem, Time-Life Books, 1985, p. 128-145.
 53. Norbert Pailer und Alfred Krabbe, Der vermessene Kosmos, Hänssler, 2006, p. 99-116.
 54. https://www.salon.com/2015/01/03/god_is_on_the_ropes_the_brilliant_new_science_that_has_creationists_and_the_christian_right_terrified/.
 55. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 56. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 57. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 58. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 59. Kendrick Frazier, Das Sonnensystem, Time-Life Books, 1985, p. 128-145.
 60. Norbert Pailer und Alfred Krabbe, Der vermessene Kosmos, Hänssler, 2006, p. 99-116.
 61. https://www.salon.com/2015/01/03/god_is_on_the_ropes_the_brilliant_new_science_that_has_creationists_and_the_christian_right_terrified/.
 62. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 63. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 64. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 65. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 66. Kendrick Frazier, Das Sonnensystem, Time-Life Books, 1985, p. 128-145.
 67. Norbert Pailer und Alfred Krabbe, Der vermessene Kosmos, Hänssler, 2006, p. 99-116.
 68. https://www.salon.com/2015/01/03/god_is_on_the_ropes_the_brilliant_new_science_that_has_creationists_and_the_christian_right_terrified/.
 69. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 70. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 71. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 72. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 73. Kendrick Frazier, Das Sonnensystem, Time-Life Books, 1985, p. 128-145.
 74. Norbert Pailer und Alfred Krabbe, Der vermessene Kosmos, Hänssler, 2006, p. 99-116.
 75. https://www.salon.com/2015/01/03/god_is_on_the_ropes_the_brilliant_new_science_that_has_creationists_and_the_christian_right_terrified/.
 76. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 77. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 78. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 79. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 80. Kendrick Frazier, Das Sonnensystem, Time-Life Books, 1985, p. 128-145.
 81. Norbert Pailer und Alfred Krabbe, Der vermessene Kosmos, Hänssler, 2006, p. 99-116.
 82. https://www.salon.com/2015/01/03/god_is_on_the_ropes_the_brilliant_new_science_that_has_creationists_and_the_christian_right_terrified/.
 83. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 84. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 85. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 86. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 87. Kendrick Frazier, Das Sonnensystem, Time-Life Books, 1985, p. 128-145.
 88. Norbert Pailer und Alfred Krabbe, Der vermessene Kosmos, Hänssler, 2006, p. 99-116.
 89. https://www.salon.com/2015/01/03/god_is_on_the_ropes_the_brilliant_new_science_that_has_creationists_and_the_christian_right_terrified/.
 90. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 91. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 92. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 93. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 94. Kendrick Frazier, Das Sonnensystem, Time-Life Books, 1985, p. 128-145.
 95. Norbert Pailer und Alfred Krabbe, Der vermessene Kosmos, Hänssler, 2006, p. 99-116.
 96. https://www.salon.com/2015/01/03/god_is_on_the_ropes_the_brilliant_new_science_that_has_creationists_and_the_christian_right_terrified/.
 97. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 98. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 99. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 100. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 101. Kendrick Frazier, Das Sonnensystem, Time-Life Books, 1985, p. 128-145.
 102. Norbert Pailer und Alfred Krabbe, Der vermessene Kosmos, Hänssler, 2006, p. 99-116.
 103. https://www.salon.com/2015/01/03/god_is_on_the_ropes_the_brilliant_new_science_that_has_creationists_and_the_christian_right_terrified/.
 104. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 105. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 106. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 107. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 108. Kendrick Frazier, Das Sonnensystem, Time-Life Books, 1985, p. 128-145.
 109. Norbert Pailer und Alfred Krabbe, Der vermessene Kosmos, Hänssler, 2006, p. 99-116.
 110. https://www.salon.com/2015/01/03/god_is_on_the_ropes_the_brilliant_new_science_that_has_creationists_and_the_christian_right_terrified/.
 111. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 112. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 113. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 114. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 115. Verschenen in RD 4-8
 116. Zie Universele gemeenschappelijke afstamming: waarschijnlijk juist? en RD 18-7
 117. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 118. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 119. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 120. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 121. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 122. Verschenen in RD 4-8
 123. Zie Universele gemeenschappelijke afstamming: waarschijnlijk juist? en RD 18-7
 124. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 125. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 126. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 127. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 128. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 129. Verschenen in RD 4-8
 130. Zie Universele gemeenschappelijke afstamming: waarschijnlijk juist? en RD 18-7
 131. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 132. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 133. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 134. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 135. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 136. Verschenen in RD 4-8
 137. Zie Universele gemeenschappelijke afstamming: waarschijnlijk juist? en RD 18-7
 138. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 139. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 140. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 141. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 142. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 143. Verschenen in RD 4-8
 144. Zie Universele gemeenschappelijke afstamming: waarschijnlijk juist? en RD 18-7
 145. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 146. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 147. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 148. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 149. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 150. Verschenen in RD 4-8
 151. Zie Universele gemeenschappelijke afstamming: waarschijnlijk juist? en RD 18-7
 152. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 153. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 154. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 155. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 156. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 157. Verschenen in RD 4-8
 158. Zie Universele gemeenschappelijke afstamming: waarschijnlijk juist? en RD 18-7
 159. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 160. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 161. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 162. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 163. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 164. Verschenen in RD 4-8
 165. Zie Universele gemeenschappelijke afstamming: waarschijnlijk juist? en RD 18-7
 166. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 167. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 168. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 169. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 170. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 171. Verschenen in RD 4-8
 172. Zie Universele gemeenschappelijke afstamming: waarschijnlijk juist? en RD 18-7
 173. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 174. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 175. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 176. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 177. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 178. Verschenen in RD 4-8
 179. Zie Universele gemeenschappelijke afstamming: waarschijnlijk juist? en RD 18-7
 180. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 181. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 182. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 183. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 184. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 185. Verschenen in RD 4-8
 186. Zie Universele gemeenschappelijke afstamming: waarschijnlijk juist? en RD 18-7
 187. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 188. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 189. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 190. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 191. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 192. Alex Williams, John Hartnett, Dismantling the Big Bang, Master Books, 2006, p. 151-155.
 193. Gerhard Schmidt, op het European Planetary Science Congress 2008 in Münster, 22 Sept. 2008.
 194. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 195. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 196. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 197. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 198. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 199. Alex Williams, John Hartnett, Dismantling the Big Bang, Master Books, 2006, p. 151-155.
 200. Gerhard Schmidt, op het European Planetary Science Congress 2008 in Münster, 22 Sept. 2008.
 201. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 202. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 203. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 204. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 205. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 206. Alex Williams, John Hartnett, Dismantling the Big Bang, Master Books, 2006, p. 151-155.
 207. Gerhard Schmidt, op het European Planetary Science Congress 2008 in Münster, 22 Sept. 2008.
 208. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 209. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 210. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 211. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 212. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 213. Alex Williams, John Hartnett, Dismantling the Big Bang, Master Books, 2006, p. 151-155.
 214. Gerhard Schmidt, op het European Planetary Science Congress 2008 in Münster, 22 Sept. 2008.
 215. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 216. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 217. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 218. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 219. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 220. Alex Williams, John Hartnett, Dismantling the Big Bang, Master Books, 2006, p. 151-155.
 221. Gerhard Schmidt, op het European Planetary Science Congress 2008 in Münster, 22 Sept. 2008.
 222. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 223. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 224. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 225. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 226. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 227. Alex Williams, John Hartnett, Dismantling the Big Bang, Master Books, 2006, p. 151-155.
 228. Gerhard Schmidt, op het European Planetary Science Congress 2008 in Münster, 22 Sept. 2008.
 229. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 230. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 231. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 232. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 233. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.
 234. Alex Williams, John Hartnett, Dismantling the Big Bang, Master Books, 2006, p. 151-155.
 235. Gerhard Schmidt, op het European Planetary Science Congress 2008 in Münster, 22 Sept. 2008.
 236. Zie Alleen micro-evolutionistisch onderzoek is zinvol evolutie onderzoek en RD 14-8
 237. http://inference-review.com/article/an-open-letter-to-my-colleagues#endnote-1.
 238. https://www.youtube.com/watch?v=_zQXgJ-dXM4.
 239. http://inference-review.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist.
 240. https://www.youtube.com/watch?v=pR4QhNFTtyw.