Daarom zijn wespen nuttig

Het zomerseizoen is aangebroken. Het zal niet lang meer duren voordat de wesp weer zichtbaar wordt in de natuur. De meeste mensen irriteren zich vooral aan het diertje: hij zit in ons eten, prikt soms en zoemt om ons hoofd. Tegelijkertijd mag je verwachten dat meeste dieren in de schepping nuttiger zijn dan je in… Read more »

De mythe van Adam

Door de zonde van Adam is de dood in de wereld gekomen. Dat is wat de Bijbel leert. Maar theïstisch evolutionisten geloven niet dat Adam de eerste mens was, als hij al bestond… Het bestaan van Adam wordt door theïstisch evolutionisten (thevo’s) betwist. Eén enkele menselijke voorouder, zo’n 6000 jaar geleden, past niet bij het… Read more »

‘En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie’

Zijn christelijk geloof en universele gemeenschappelijke afstamming met elkaar te rijmen? Theïstisch evolutionisten geloven dat dit zeker het geval is. Volgens hen moeten we de naturalistische wetenschap hierin heel serieus nemen. Serieus nemen betekent in dit geval compromissen sluiten en leerstellige revisies toepassen. Daarvoor moeten heilige huisjes omver geworpen worden. Maar, zoals de bekende bioloog… Read more »

Kind van de duivel

“U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.” Joh 8:44 “En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial?” 2 Kor 6:14 Op het moment dat ik… Read more »

Onder de indruk van de goede onderbouwing tegen de evolutieleer 

“Graag wil ik de Heere danken voor de bediening die Hij heeft doen ontstaan, namelijk jullie bediening, Logos Instituut. Als Christen word ik heel vaak geconfronteerd met evolutieleer, de oude leeftijd van de aarde, leven etc.”, zo liet iemand ons weten. Hij was op zoek naar eenvoudig materiaal ter inleiding op het scheppingsreferentiekader. We hebben… Read more »

“Mens in laboratorium gemaakt!”

“Mens in laboratorium gemaakt!” Veronderstel dat over enkele jaren een dergelijke kop boven een nieuwsbericht verschijnt. Zal dat uw geloof veranderen? Denkt u dat dit het einde is van het christelijk geloof? Of ziet u hierin de vervulling van de profetie over het “Beest” uit Openbaringen 13? Soorten wetenschap Kenmerk van natuurwetenschappelijke bewijsvoering is dat… Read more »

Opwekking 2017 – Jonge christenen op zoek naar antwoorden

Was jij ook bij Opwekking 2017? Wij waren er met Logos ook. We hebben op de pinksterconferentie van stichting Opwekking veel jongeren ontmoet die op zoek zijn naar goede antwoorden. Loop je ook rond met vragen? Vind je de antwoorden die je krijgt te kort door de bocht? We zoeken graag samen met je naar antwoorden.

Feitelijke Bijbelse geschiedenis

Mooie dingen schrijft Rolinka Klein Kranendonk over wat de Bijbelse verhalen met je doen (Nederlands Dagblad, 6 juni). Maar als zij de tegenstelling maakt ‘wel waar, maar geen feitelijke geschiedenis’, dan ontspoort háár verhaal. Want de Bijbel wil ons wel degelijk vertellen hoe God heeft ingegrepen in onze geschiedenis. Eerst in Israël en uiteindelijk in… Read more »

Onder de Indruk van Wetenschap en de Bijbel

Is de Bijbel een stoffig boek uit een grijs verleden, of juist een bron van inspiratie die zijn tijd ver vooruit was? Bioloog Ben Hobrink is overtuigd van het laatste. Hij sprak over “Moderne Wetenschap in de Bijbel”, tevens de titel van het gelijknamig boek. Voetnotenhttps://waaromschepping.wordpress.com/2017/06/14/scheppingsnieuws-menselijke-evolutie-een-rekbaar-begrip/.http://www.azquotes.com/quote/1498552p/.https://waaromschepping.wordpress.com/2016/03/26/kruis-en-zondeval/.https://waaromschepping.wordpress.com/2015/10/08/de-moderne-afgoderij-van-het-theistisch-evolutionisme/.https://waaromschepping.wordpress.com/2017/06/14/scheppingsnieuws-menselijke-evolutie-een-rekbaar-begrip/.http://www.azquotes.com/quote/1498552p/.https://waaromschepping.wordpress.com/2016/03/26/kruis-en-zondeval/.https://waaromschepping.wordpress.com/2015/10/08/de-moderne-afgoderij-van-het-theistisch-evolutionisme/.Eerder schreef ik al een essay over een interview met… Read more »

opvoeding

DIERENTUINGIDSEN

Giraffe.kijken.pixabay Gaat u (met uw gezin) ook wel eens naar de dierentuin om uzelf daar te verwonderen over Gods schepping? Of mijdt u ze liever omdat u ze ziet als naturalistische bolwerken waar het naturalistische wereldbeeld als waarheid verkondigd wordt? Als u de dierenparken in het juiste perspectief (d.i. het christelijke wereldbeeld) ziet dan is het aan te moedigen om de dierentuinen te bezoeken. Logos Instituut bezig om elke dierentuin van een kleine gids te voorzien. Elke gids besteedt aandacht aan enkele dieren in het park en de meest opvallende op het naturalistische wereldbeeld gestoelde zaken. Klik hier voor de gidsenpagina.

 • Ga naar de logos webshop
  Ga naar de logos webshop

SPREEKBEURTEN

Wij bieden spreekbeurten aan voor mensen die tijdens ouderavonden, studiedagen en andere opvoedingsgelegenheden dieper op verschillende onderwerpen willen ingaan en hun kennis willen delen.

Voor de volgende onderwerpen zijn sprekers beschikbaar:
- Wat vertel ik de kinderen over geloof en wetenschap?,
- Hoe zit het Bijbelboek Genesis in elkaar?,
- Schepping of evolutie,
- Help, mijn kind gaat studeren?!,
- Historiciteit van de Bijbel
- en het ontstaan van de Bijbel.

DINODINO

dinosaur-966875_1280De website DinoDino is speciaal bedoeld voor kinderen en wil informatie geven over dino’s. Maar die informatie is anders dan dat er in de gewone boeken over dino’s staat. In die boeken is evolutie en miljoenen jaren de norm. Dat is niet ons uitgangspunt. Niet omdat we eigenwijs zijn, of ons afsluiten voor de wetenschap, maar omdat er genoeg aanwijzingen zijn dat dino’s en mensen samen op aarde hebben geleefd. Bezoek de website DinoDino.

Voetnoten

 1. https://waaromschepping.wordpress.com/2017/06/14/scheppingsnieuws-menselijke-evolutie-een-rekbaar-begrip/.
 2. http://www.azquotes.com/quote/1498552p/.
 3. https://waaromschepping.wordpress.com/2016/03/26/kruis-en-zondeval/.
 4. https://waaromschepping.wordpress.com/2015/10/08/de-moderne-afgoderij-van-het-theistisch-evolutionisme/.
 5. https://waaromschepping.wordpress.com/2017/06/14/scheppingsnieuws-menselijke-evolutie-een-rekbaar-begrip/.
 6. http://www.azquotes.com/quote/1498552p/.
 7. https://waaromschepping.wordpress.com/2016/03/26/kruis-en-zondeval/.
 8. https://waaromschepping.wordpress.com/2015/10/08/de-moderne-afgoderij-van-het-theistisch-evolutionisme/.
 9. Eerder schreef ik al een essay over een interview met prof. Van den Brink in Kontekstueel en de discussie die daaropvolgend in De Waarheidsvriend en andere (kerkelijke) bladen gevoerd werd. Dat essay is hier te lezen: https://logos.nl/de-theologie-en-haar-knieval-voor-het-neodarwinisme/.
 10. De Engelstalige editie verschijnt in 2018 bij Eerdmans onder de titel Reformed Theology and Evolutionary Theory. Van den Brink schrijft in ‘De aarde bracht voort’ over dit boek: ‘In de Engelstalige pendant van het onderhavige boek richt ik me daarom specifiek op de verhouding tussen de gereformeerde theologie en de evolutietheorie. In deze Nederlandse uitgave, die een wat minder technisch karakter draagt en op een wat breder publiek gericht is, gebeurt dat niet of in elk geval minder expliciet.’ (p. 25).
 11. Zie voor een bespreking van het meest recente artikel van haar hand over geloof en evolutie ook de achtdelige serie van Eppie: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8. Van den Brink gaf aan zeer gerustgesteld te zijn na het verhaal van de Jong. Het verhaal van haar was iets waar de theoloog het meest tegen op zag: ‘Als de wetenschap maar goed zit’ dan is het goed.
 12. Zij gaven met kritische kanttekeningen aan (nog) niet overtuigd te zijn van de revisie van prof. Van den Brink. De bijdrage van prof. Wisse is ondertussen ook online verschenen en hier te lezen.
 13. Templeton World Charity Foundation is een organisatie die grote gelden geeft aan theïstisch evolutionistische organisaties. Zo is door middel van de financiering van TWCF Faraday Institute en BioLogos opgericht. Daarnaast heeft ook de Nederlandse organisatie ForumC een grote injectie gehad van deze organisatie.
 14. https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2017/apr-jun/170622-boekpresentatie-en-de-aarde-bracht-voort.aspx.
 15. https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/evolutie/
 16. Niet schrikken: In vergelijking met de congressen te Opheusden (www.oorsprong.info) is de prijs van dit congres behoorlijk hoog.
 17. Schinkelshoek, D., 2017, Hoe geloof en evolutie kunnen samengaan, Nederlands Dagblad 73 (19.567): 6-7.
 18. Sikkema, R., 2017, ‘Samen ten strijde tegen evolutionisme’, Nederlands Dagblad 73 (19.568): 7.
 19. Vanmorgen nog niet in de krant verschenen, officiële bronvermelding volgt.
 20. Eerder schreef ik al een essay over een interview met prof. Van den Brink in Kontekstueel en de discussie die daaropvolgend in De Waarheidsvriend en andere (kerkelijke) bladen gevoerd werd. Dat essay is hier te lezen: https://logos.nl/de-theologie-en-haar-knieval-voor-het-neodarwinisme/.
 21. De Engelstalige editie verschijnt in 2018 bij Eerdmans onder de titel Reformed Theology and Evolutionary Theory. Van den Brink schrijft in ‘De aarde bracht voort’ over dit boek: ‘In de Engelstalige pendant van het onderhavige boek richt ik me daarom specifiek op de verhouding tussen de gereformeerde theologie en de evolutietheorie. In deze Nederlandse uitgave, die een wat minder technisch karakter draagt en op een wat breder publiek gericht is, gebeurt dat niet of in elk geval minder expliciet.’ (p. 25).
 22. Zie voor een bespreking van het meest recente artikel van haar hand over geloof en evolutie ook de achtdelige serie van Eppie: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8. Van den Brink gaf aan zeer gerustgesteld te zijn na het verhaal van de Jong. Het verhaal van haar was iets waar de theoloog het meest tegen op zag: ‘Als de wetenschap maar goed zit’ dan is het goed.
 23. Zij gaven met kritische kanttekeningen aan (nog) niet overtuigd te zijn van de revisie van prof. Van den Brink. De bijdrage van prof. Wisse is ondertussen ook online verschenen en hier te lezen.
 24. Templeton World Charity Foundation is een organisatie die grote gelden geeft aan theïstisch evolutionistische organisaties. Zo is door middel van de financiering van TWCF Faraday Institute en BioLogos opgericht. Daarnaast heeft ook de Nederlandse organisatie ForumC een grote injectie gehad van deze organisatie.
 25. https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2017/apr-jun/170622-boekpresentatie-en-de-aarde-bracht-voort.aspx.
 26. https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/evolutie/
 27. Niet schrikken: In vergelijking met de congressen te Opheusden (www.oorsprong.info) is de prijs van dit congres behoorlijk hoog.
 28. Schinkelshoek, D., 2017, Hoe geloof en evolutie kunnen samengaan, Nederlands Dagblad 73 (19.567): 6-7.
 29. Sikkema, R., 2017, ‘Samen ten strijde tegen evolutionisme’, Nederlands Dagblad 73 (19.568): 7.
 30. Vanmorgen nog niet in de krant verschenen, officiële bronvermelding volgt.
 31. Eerder schreef ik al een essay over een interview met prof. Van den Brink in Kontekstueel en de discussie die daaropvolgend in De Waarheidsvriend en andere (kerkelijke) bladen gevoerd werd. Dat essay is hier te lezen: https://logos.nl/de-theologie-en-haar-knieval-voor-het-neodarwinisme/.
 32. De Engelstalige editie verschijnt in 2018 bij Eerdmans onder de titel Reformed Theology and Evolutionary Theory. Van den Brink schrijft in ‘De aarde bracht voort’ over dit boek: ‘In de Engelstalige pendant van het onderhavige boek richt ik me daarom specifiek op de verhouding tussen de gereformeerde theologie en de evolutietheorie. In deze Nederlandse uitgave, die een wat minder technisch karakter draagt en op een wat breder publiek gericht is, gebeurt dat niet of in elk geval minder expliciet.’ (p. 25).
 33. Zie voor een bespreking van het meest recente artikel van haar hand over geloof en evolutie ook de achtdelige serie van Eppie: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8. Van den Brink gaf aan zeer gerustgesteld te zijn na het verhaal van de Jong. Het verhaal van haar was iets waar de theoloog het meest tegen op zag: ‘Als de wetenschap maar goed zit’ dan is het goed.
 34. Zij gaven met kritische kanttekeningen aan (nog) niet overtuigd te zijn van de revisie van prof. Van den Brink. De bijdrage van prof. Wisse is ondertussen ook online verschenen en hier te lezen.
 35. Templeton World Charity Foundation is een organisatie die grote gelden geeft aan theïstisch evolutionistische organisaties. Zo is door middel van de financiering van TWCF Faraday Institute en BioLogos opgericht. Daarnaast heeft ook de Nederlandse organisatie ForumC een grote injectie gehad van deze organisatie.
 36. https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2017/apr-jun/170622-boekpresentatie-en-de-aarde-bracht-voort.aspx.
 37. https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/evolutie/
 38. Niet schrikken: In vergelijking met de congressen te Opheusden (www.oorsprong.info) is de prijs van dit congres behoorlijk hoog.
 39. Schinkelshoek, D., 2017, Hoe geloof en evolutie kunnen samengaan, Nederlands Dagblad 73 (19.567): 6-7.
 40. Sikkema, R., 2017, ‘Samen ten strijde tegen evolutionisme’, Nederlands Dagblad 73 (19.568): 7.
 41. Vanmorgen nog niet in de krant verschenen, officiële bronvermelding volgt.
 42. Eerder schreef ik al een essay over een interview met prof. Van den Brink in Kontekstueel en de discussie die daaropvolgend in De Waarheidsvriend en andere (kerkelijke) bladen gevoerd werd. Dat essay is hier te lezen: https://logos.nl/de-theologie-en-haar-knieval-voor-het-neodarwinisme/.
 43. De Engelstalige editie verschijnt in 2018 bij Eerdmans onder de titel Reformed Theology and Evolutionary Theory. Van den Brink schrijft in ‘De aarde bracht voort’ over dit boek: ‘In de Engelstalige pendant van het onderhavige boek richt ik me daarom specifiek op de verhouding tussen de gereformeerde theologie en de evolutietheorie. In deze Nederlandse uitgave, die een wat minder technisch karakter draagt en op een wat breder publiek gericht is, gebeurt dat niet of in elk geval minder expliciet.’ (p. 25).
 44. Zie voor een bespreking van het meest recente artikel van haar hand over geloof en evolutie ook de achtdelige serie van Eppie: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8. Van den Brink gaf aan zeer gerustgesteld te zijn na het verhaal van de Jong. Het verhaal van haar was iets waar de theoloog het meest tegen op zag: ‘Als de wetenschap maar goed zit’ dan is het goed.
 45. Zij gaven met kritische kanttekeningen aan (nog) niet overtuigd te zijn van de revisie van prof. Van den Brink. De bijdrage van prof. Wisse is ondertussen ook online verschenen en hier te lezen.
 46. Templeton World Charity Foundation is een organisatie die grote gelden geeft aan theïstisch evolutionistische organisaties. Zo is door middel van de financiering van TWCF Faraday Institute en BioLogos opgericht. Daarnaast heeft ook de Nederlandse organisatie ForumC een grote injectie gehad van deze organisatie.
 47. https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2017/apr-jun/170622-boekpresentatie-en-de-aarde-bracht-voort.aspx.
 48. https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/evolutie/
 49. Niet schrikken: In vergelijking met de congressen te Opheusden (www.oorsprong.info) is de prijs van dit congres behoorlijk hoog.
 50. Schinkelshoek, D., 2017, Hoe geloof en evolutie kunnen samengaan, Nederlands Dagblad 73 (19.567): 6-7.
 51. Sikkema, R., 2017, ‘Samen ten strijde tegen evolutionisme’, Nederlands Dagblad 73 (19.568): 7.
 52. Vanmorgen nog niet in de krant verschenen, officiële bronvermelding volgt.
 53. Eerder schreef ik al een essay over een interview met prof. Van den Brink in Kontekstueel en de discussie die daaropvolgend in De Waarheidsvriend en andere (kerkelijke) bladen gevoerd werd. Dat essay is hier te lezen: https://logos.nl/de-theologie-en-haar-knieval-voor-het-neodarwinisme/.
 54. De Engelstalige editie verschijnt in 2018 bij Eerdmans onder de titel Reformed Theology and Evolutionary Theory. Van den Brink schrijft in ‘De aarde bracht voort’ over dit boek: ‘In de Engelstalige pendant van het onderhavige boek richt ik me daarom specifiek op de verhouding tussen de gereformeerde theologie en de evolutietheorie. In deze Nederlandse uitgave, die een wat minder technisch karakter draagt en op een wat breder publiek gericht is, gebeurt dat niet of in elk geval minder expliciet.’ (p. 25).
 55. Zie voor een bespreking van het meest recente artikel van haar hand over geloof en evolutie ook de achtdelige serie van Eppie: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8. Van den Brink gaf aan zeer gerustgesteld te zijn na het verhaal van de Jong. Het verhaal van haar was iets waar de theoloog het meest tegen op zag: ‘Als de wetenschap maar goed zit’ dan is het goed.
 56. Zij gaven met kritische kanttekeningen aan (nog) niet overtuigd te zijn van de revisie van prof. Van den Brink. De bijdrage van prof. Wisse is ondertussen ook online verschenen en hier te lezen.
 57. Templeton World Charity Foundation is een organisatie die grote gelden geeft aan theïstisch evolutionistische organisaties. Zo is door middel van de financiering van TWCF Faraday Institute en BioLogos opgericht. Daarnaast heeft ook de Nederlandse organisatie ForumC een grote injectie gehad van deze organisatie.
 58. https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2017/apr-jun/170622-boekpresentatie-en-de-aarde-bracht-voort.aspx.
 59. https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/evolutie/
 60. Niet schrikken: In vergelijking met de congressen te Opheusden (www.oorsprong.info) is de prijs van dit congres behoorlijk hoog.
 61. Schinkelshoek, D., 2017, Hoe geloof en evolutie kunnen samengaan, Nederlands Dagblad 73 (19.567): 6-7.
 62. Sikkema, R., 2017, ‘Samen ten strijde tegen evolutionisme’, Nederlands Dagblad 73 (19.568): 7.
 63. Vanmorgen nog niet in de krant verschenen, officiële bronvermelding volgt.
 64. Eerder schreef ik al een essay over een interview met prof. Van den Brink in Kontekstueel en de discussie die daaropvolgend in De Waarheidsvriend en andere (kerkelijke) bladen gevoerd werd. Dat essay is hier te lezen: https://logos.nl/de-theologie-en-haar-knieval-voor-het-neodarwinisme/.
 65. De Engelstalige editie verschijnt in 2018 bij Eerdmans onder de titel Reformed Theology and Evolutionary Theory. Van den Brink schrijft in ‘De aarde bracht voort’ over dit boek: ‘In de Engelstalige pendant van het onderhavige boek richt ik me daarom specifiek op de verhouding tussen de gereformeerde theologie en de evolutietheorie. In deze Nederlandse uitgave, die een wat minder technisch karakter draagt en op een wat breder publiek gericht is, gebeurt dat niet of in elk geval minder expliciet.’ (p. 25).
 66. Zie voor een bespreking van het meest recente artikel van haar hand over geloof en evolutie ook de achtdelige serie van Eppie: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8. Van den Brink gaf aan zeer gerustgesteld te zijn na het verhaal van de Jong. Het verhaal van haar was iets waar de theoloog het meest tegen op zag: ‘Als de wetenschap maar goed zit’ dan is het goed.
 67. Zij gaven met kritische kanttekeningen aan (nog) niet overtuigd te zijn van de revisie van prof. Van den Brink. De bijdrage van prof. Wisse is ondertussen ook online verschenen en hier te lezen.
 68. Templeton World Charity Foundation is een organisatie die grote gelden geeft aan theïstisch evolutionistische organisaties. Zo is door middel van de financiering van TWCF Faraday Institute en BioLogos opgericht. Daarnaast heeft ook de Nederlandse organisatie ForumC een grote injectie gehad van deze organisatie.
 69. https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2017/apr-jun/170622-boekpresentatie-en-de-aarde-bracht-voort.aspx.
 70. https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/evolutie/
 71. Niet schrikken: In vergelijking met de congressen te Opheusden (www.oorsprong.info) is de prijs van dit congres behoorlijk hoog.
 72. Schinkelshoek, D., 2017, Hoe geloof en evolutie kunnen samengaan, Nederlands Dagblad 73 (19.567): 6-7.
 73. Sikkema, R., 2017, ‘Samen ten strijde tegen evolutionisme’, Nederlands Dagblad 73 (19.568): 7.
 74. Vanmorgen nog niet in de krant verschenen, officiële bronvermelding volgt.
 75. Dit artikel is een reactie op verschillende berichten met betrekking tot synthetisch leven. Bijvoorbeeld:
  – Eerste synthetische levensvorm gemaakt 20-5-2010
  http://www.extendlimits.nl/artikel/persconferentie_voor_eerste_synthetische_levensvorm?lang_id=1
  – Commissie: synthetische biologie moet kunnen
  Volledige vrijheid ongewenst, maar moratorium moet ook niet. 16 december 2010
  http://www.c2w.nl/commissie-synthetische-biologie-moet-kunnen.118151.lynkx
  – Leven programmeren
  Discussieer mee over de mogelijkheden van synthetische biologie  dinsdag 18 november 2014
  http://www.kennislink.nl/publicaties/leven-programmeren
  – Kunstmatig leven gemaakt in Groningen  TV  | WO 06 JAN 2016
  http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/64257/kunstmatig_leven_gemaakt_in_groningen.
 76. De prestatie van Dr. Craig Venter, het vervangen van het normale DNA in een cel door kunstmatig gemaakt DNA, is te vergelijken met het vervangen van de directeur van een grote fabriek door een robot.
 77. Zie voor een bespreking van het meest recente artikel van haar hand over geloof en evolutie ook de achtdelige serie van Eppie: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8. Van den Brink gaf aan zeer gerustgesteld te zijn na het verhaal van de Jong. Het verhaal van haar was iets waar de theoloog het meest tegen op zag: ‘Als de wetenschap maar goed zit’ dan is het goed.
 78. Zij gaven met kritische kanttekeningen aan (nog) niet overtuigd te zijn van de revisie van prof. Van den Brink. De bijdrage van prof. Wisse is ondertussen ook online verschenen en hier te lezen.
 79. Templeton World Charity Foundation is een organisatie die grote gelden geeft aan theïstisch evolutionistische organisaties. Zo is door middel van de financiering van TWCF Faraday Institute en BioLogos opgericht. Daarnaast heeft ook de Nederlandse organisatie ForumC een grote injectie gehad van deze organisatie.
 80. https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2017/apr-jun/170622-boekpresentatie-en-de-aarde-bracht-voort.aspx.
 81. https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/evolutie/
 82. Niet schrikken: In vergelijking met de congressen te Opheusden (www.oorsprong.info) is de prijs van dit congres behoorlijk hoog.
 83. Schinkelshoek, D., 2017, Hoe geloof en evolutie kunnen samengaan, Nederlands Dagblad 73 (19.567): 6-7.
 84. Sikkema, R., 2017, ‘Samen ten strijde tegen evolutionisme’, Nederlands Dagblad 73 (19.568): 7.
 85. Vanmorgen nog niet in de krant verschenen, officiële bronvermelding volgt.
 86. Dit artikel is een reactie op verschillende berichten met betrekking tot synthetisch leven. Bijvoorbeeld:
  – Eerste synthetische levensvorm gemaakt 20-5-2010
  http://www.extendlimits.nl/artikel/persconferentie_voor_eerste_synthetische_levensvorm?lang_id=1
  – Commissie: synthetische biologie moet kunnen
  Volledige vrijheid ongewenst, maar moratorium moet ook niet. 16 december 2010
  http://www.c2w.nl/commissie-synthetische-biologie-moet-kunnen.118151.lynkx
  – Leven programmeren
  Discussieer mee over de mogelijkheden van synthetische biologie  dinsdag 18 november 2014
  http://www.kennislink.nl/publicaties/leven-programmeren
  – Kunstmatig leven gemaakt in Groningen  TV  | WO 06 JAN 2016
  http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/64257/kunstmatig_leven_gemaakt_in_groningen.
 87. De prestatie van Dr. Craig Venter, het vervangen van het normale DNA in een cel door kunstmatig gemaakt DNA, is te vergelijken met het vervangen van de directeur van een grote fabriek door een robot.
 88. Zie voor een bespreking van het meest recente artikel van haar hand over geloof en evolutie ook de achtdelige serie van Eppie: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8. Van den Brink gaf aan zeer gerustgesteld te zijn na het verhaal van de Jong. Het verhaal van haar was iets waar de theoloog het meest tegen op zag: ‘Als de wetenschap maar goed zit’ dan is het goed.
 89. Zij gaven met kritische kanttekeningen aan (nog) niet overtuigd te zijn van de revisie van prof. Van den Brink. De bijdrage van prof. Wisse is ondertussen ook online verschenen en hier te lezen.
 90. Templeton World Charity Foundation is een organisatie die grote gelden geeft aan theïstisch evolutionistische organisaties. Zo is door middel van de financiering van TWCF Faraday Institute en BioLogos opgericht. Daarnaast heeft ook de Nederlandse organisatie ForumC een grote injectie gehad van deze organisatie.
 91. https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2017/apr-jun/170622-boekpresentatie-en-de-aarde-bracht-voort.aspx.
 92. https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/evolutie/
 93. Niet schrikken: In vergelijking met de congressen te Opheusden (www.oorsprong.info) is de prijs van dit congres behoorlijk hoog.
 94. Schinkelshoek, D., 2017, Hoe geloof en evolutie kunnen samengaan, Nederlands Dagblad 73 (19.567): 6-7.
 95. Sikkema, R., 2017, ‘Samen ten strijde tegen evolutionisme’, Nederlands Dagblad 73 (19.568): 7.
 96. Vanmorgen nog niet in de krant verschenen, officiële bronvermelding volgt.
 97. Dit artikel is een reactie op verschillende berichten met betrekking tot synthetisch leven. Bijvoorbeeld:
  – Eerste synthetische levensvorm gemaakt 20-5-2010
  http://www.extendlimits.nl/artikel/persconferentie_voor_eerste_synthetische_levensvorm?lang_id=1
  – Commissie: synthetische biologie moet kunnen
  Volledige vrijheid ongewenst, maar moratorium moet ook niet. 16 december 2010
  http://www.c2w.nl/commissie-synthetische-biologie-moet-kunnen.118151.lynkx
  – Leven programmeren
  Discussieer mee over de mogelijkheden van synthetische biologie  dinsdag 18 november 2014
  http://www.kennislink.nl/publicaties/leven-programmeren
  – Kunstmatig leven gemaakt in Groningen  TV  | WO 06 JAN 2016
  http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/64257/kunstmatig_leven_gemaakt_in_groningen.
 98. De prestatie van Dr. Craig Venter, het vervangen van het normale DNA in een cel door kunstmatig gemaakt DNA, is te vergelijken met het vervangen van de directeur van een grote fabriek door een robot.
 99. Zie voor een bespreking van het meest recente artikel van haar hand over geloof en evolutie ook de achtdelige serie van Eppie: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8. Van den Brink gaf aan zeer gerustgesteld te zijn na het verhaal van de Jong. Het verhaal van haar was iets waar de theoloog het meest tegen op zag: ‘Als de wetenschap maar goed zit’ dan is het goed.
 100. Zij gaven met kritische kanttekeningen aan (nog) niet overtuigd te zijn van de revisie van prof. Van den Brink. De bijdrage van prof. Wisse is ondertussen ook online verschenen en hier te lezen.
 101. Templeton World Charity Foundation is een organisatie die grote gelden geeft aan theïstisch evolutionistische organisaties. Zo is door middel van de financiering van TWCF Faraday Institute en BioLogos opgericht. Daarnaast heeft ook de Nederlandse organisatie ForumC een grote injectie gehad van deze organisatie.
 102. https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2017/apr-jun/170622-boekpresentatie-en-de-aarde-bracht-voort.aspx.
 103. https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/evolutie/
 104. Niet schrikken: In vergelijking met de congressen te Opheusden (www.oorsprong.info) is de prijs van dit congres behoorlijk hoog.
 105. Schinkelshoek, D., 2017, Hoe geloof en evolutie kunnen samengaan, Nederlands Dagblad 73 (19.567): 6-7.
 106. Sikkema, R., 2017, ‘Samen ten strijde tegen evolutionisme’, Nederlands Dagblad 73 (19.568): 7.
 107. Vanmorgen nog niet in de krant verschenen, officiële bronvermelding volgt.
 108. Dit artikel is een reactie op verschillende berichten met betrekking tot synthetisch leven. Bijvoorbeeld:
  – Eerste synthetische levensvorm gemaakt 20-5-2010
  http://www.extendlimits.nl/artikel/persconferentie_voor_eerste_synthetische_levensvorm?lang_id=1
  – Commissie: synthetische biologie moet kunnen
  Volledige vrijheid ongewenst, maar moratorium moet ook niet. 16 december 2010
  http://www.c2w.nl/commissie-synthetische-biologie-moet-kunnen.118151.lynkx
  – Leven programmeren
  Discussieer mee over de mogelijkheden van synthetische biologie  dinsdag 18 november 2014
  http://www.kennislink.nl/publicaties/leven-programmeren
  – Kunstmatig leven gemaakt in Groningen  TV  | WO 06 JAN 2016
  http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/64257/kunstmatig_leven_gemaakt_in_groningen.
 109. De prestatie van Dr. Craig Venter, het vervangen van het normale DNA in een cel door kunstmatig gemaakt DNA, is te vergelijken met het vervangen van de directeur van een grote fabriek door een robot.
 110. Zie voor een bespreking van het meest recente artikel van haar hand over geloof en evolutie ook de achtdelige serie van Eppie: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8. Van den Brink gaf aan zeer gerustgesteld te zijn na het verhaal van de Jong. Het verhaal van haar was iets waar de theoloog het meest tegen op zag: ‘Als de wetenschap maar goed zit’ dan is het goed.
 111. Zij gaven met kritische kanttekeningen aan (nog) niet overtuigd te zijn van de revisie van prof. Van den Brink. De bijdrage van prof. Wisse is ondertussen ook online verschenen en hier te lezen.
 112. Templeton World Charity Foundation is een organisatie die grote gelden geeft aan theïstisch evolutionistische organisaties. Zo is door middel van de financiering van TWCF Faraday Institute en BioLogos opgericht. Daarnaast heeft ook de Nederlandse organisatie ForumC een grote injectie gehad van deze organisatie.
 113. https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2017/apr-jun/170622-boekpresentatie-en-de-aarde-bracht-voort.aspx.
 114. https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/evolutie/
 115. Niet schrikken: In vergelijking met de congressen te Opheusden (www.oorsprong.info) is de prijs van dit congres behoorlijk hoog.
 116. Schinkelshoek, D., 2017, Hoe geloof en evolutie kunnen samengaan, Nederlands Dagblad 73 (19.567): 6-7.
 117. Sikkema, R., 2017, ‘Samen ten strijde tegen evolutionisme’, Nederlands Dagblad 73 (19.568): 7.
 118. Vanmorgen nog niet in de krant verschenen, officiële bronvermelding volgt.
 119. Dit artikel is een reactie op verschillende berichten met betrekking tot synthetisch leven. Bijvoorbeeld:
  – Eerste synthetische levensvorm gemaakt 20-5-2010
  http://www.extendlimits.nl/artikel/persconferentie_voor_eerste_synthetische_levensvorm?lang_id=1
  – Commissie: synthetische biologie moet kunnen
  Volledige vrijheid ongewenst, maar moratorium moet ook niet. 16 december 2010
  http://www.c2w.nl/commissie-synthetische-biologie-moet-kunnen.118151.lynkx
  – Leven programmeren
  Discussieer mee over de mogelijkheden van synthetische biologie  dinsdag 18 november 2014
  http://www.kennislink.nl/publicaties/leven-programmeren
  – Kunstmatig leven gemaakt in Groningen  TV  | WO 06 JAN 2016
  http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/64257/kunstmatig_leven_gemaakt_in_groningen.
 120. De prestatie van Dr. Craig Venter, het vervangen van het normale DNA in een cel door kunstmatig gemaakt DNA, is te vergelijken met het vervangen van de directeur van een grote fabriek door een robot.
 121. Zie voor een bespreking van het meest recente artikel van haar hand over geloof en evolutie ook de achtdelige serie van Eppie: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8. Van den Brink gaf aan zeer gerustgesteld te zijn na het verhaal van de Jong. Het verhaal van haar was iets waar de theoloog het meest tegen op zag: ‘Als de wetenschap maar goed zit’ dan is het goed.
 122. Zij gaven met kritische kanttekeningen aan (nog) niet overtuigd te zijn van de revisie van prof. Van den Brink. De bijdrage van prof. Wisse is ondertussen ook online verschenen en hier te lezen.
 123. Templeton World Charity Foundation is een organisatie die grote gelden geeft aan theïstisch evolutionistische organisaties. Zo is door middel van de financiering van TWCF Faraday Institute en BioLogos opgericht. Daarnaast heeft ook de Nederlandse organisatie ForumC een grote injectie gehad van deze organisatie.
 124. https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2017/apr-jun/170622-boekpresentatie-en-de-aarde-bracht-voort.aspx.
 125. https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/evolutie/
 126. Niet schrikken: In vergelijking met de congressen te Opheusden (www.oorsprong.info) is de prijs van dit congres behoorlijk hoog.
 127. Schinkelshoek, D., 2017, Hoe geloof en evolutie kunnen samengaan, Nederlands Dagblad 73 (19.567): 6-7.
 128. Sikkema, R., 2017, ‘Samen ten strijde tegen evolutionisme’, Nederlands Dagblad 73 (19.568): 7.
 129. Vanmorgen nog niet in de krant verschenen, officiële bronvermelding volgt.
 130. Dit artikel is een reactie op verschillende berichten met betrekking tot synthetisch leven. Bijvoorbeeld:
  – Eerste synthetische levensvorm gemaakt 20-5-2010
  http://www.extendlimits.nl/artikel/persconferentie_voor_eerste_synthetische_levensvorm?lang_id=1
  – Commissie: synthetische biologie moet kunnen
  Volledige vrijheid ongewenst, maar moratorium moet ook niet. 16 december 2010
  http://www.c2w.nl/commissie-synthetische-biologie-moet-kunnen.118151.lynkx
  – Leven programmeren
  Discussieer mee over de mogelijkheden van synthetische biologie  dinsdag 18 november 2014
  http://www.kennislink.nl/publicaties/leven-programmeren
  – Kunstmatig leven gemaakt in Groningen  TV  | WO 06 JAN 2016
  http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/64257/kunstmatig_leven_gemaakt_in_groningen.
 131. De prestatie van Dr. Craig Venter, het vervangen van het normale DNA in een cel door kunstmatig gemaakt DNA, is te vergelijken met het vervangen van de directeur van een grote fabriek door een robot.
 132. Zie voor een bespreking van het meest recente artikel van haar hand over geloof en evolutie ook de achtdelige serie van Eppie: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8. Van den Brink gaf aan zeer gerustgesteld te zijn na het verhaal van de Jong. Het verhaal van haar was iets waar de theoloog het meest tegen op zag: ‘Als de wetenschap maar goed zit’ dan is het goed.
 133. Zij gaven met kritische kanttekeningen aan (nog) niet overtuigd te zijn van de revisie van prof. Van den Brink. De bijdrage van prof. Wisse is ondertussen ook online verschenen en hier te lezen.
 134. Templeton World Charity Foundation is een organisatie die grote gelden geeft aan theïstisch evolutionistische organisaties. Zo is door middel van de financiering van TWCF Faraday Institute en BioLogos opgericht. Daarnaast heeft ook de Nederlandse organisatie ForumC een grote injectie gehad van deze organisatie.
 135. https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2017/apr-jun/170622-boekpresentatie-en-de-aarde-bracht-voort.aspx.
 136. https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/evolutie/
 137. Niet schrikken: In vergelijking met de congressen te Opheusden (www.oorsprong.info) is de prijs van dit congres behoorlijk hoog.
 138. Schinkelshoek, D., 2017, Hoe geloof en evolutie kunnen samengaan, Nederlands Dagblad 73 (19.567): 6-7.
 139. Sikkema, R., 2017, ‘Samen ten strijde tegen evolutionisme’, Nederlands Dagblad 73 (19.568): 7.
 140. Vanmorgen nog niet in de krant verschenen, officiële bronvermelding volgt.
 141. Dit artikel is een reactie op verschillende berichten met betrekking tot synthetisch leven. Bijvoorbeeld:
  – Eerste synthetische levensvorm gemaakt 20-5-2010
  http://www.extendlimits.nl/artikel/persconferentie_voor_eerste_synthetische_levensvorm?lang_id=1
  – Commissie: synthetische biologie moet kunnen
  Volledige vrijheid ongewenst, maar moratorium moet ook niet. 16 december 2010
  http://www.c2w.nl/commissie-synthetische-biologie-moet-kunnen.118151.lynkx
  – Leven programmeren
  Discussieer mee over de mogelijkheden van synthetische biologie  dinsdag 18 november 2014
  http://www.kennislink.nl/publicaties/leven-programmeren
  – Kunstmatig leven gemaakt in Groningen  TV  | WO 06 JAN 2016
  http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/64257/kunstmatig_leven_gemaakt_in_groningen.
 142. De prestatie van Dr. Craig Venter, het vervangen van het normale DNA in een cel door kunstmatig gemaakt DNA, is te vergelijken met het vervangen van de directeur van een grote fabriek door een robot.
 143. Zie voor een bespreking van het meest recente artikel van haar hand over geloof en evolutie ook de achtdelige serie van Eppie: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8. Van den Brink gaf aan zeer gerustgesteld te zijn na het verhaal van de Jong. Het verhaal van haar was iets waar de theoloog het meest tegen op zag: ‘Als de wetenschap maar goed zit’ dan is het goed.
 144. Zij gaven met kritische kanttekeningen aan (nog) niet overtuigd te zijn van de revisie van prof. Van den Brink. De bijdrage van prof. Wisse is ondertussen ook online verschenen en hier te lezen.
 145. Templeton World Charity Foundation is een organisatie die grote gelden geeft aan theïstisch evolutionistische organisaties. Zo is door middel van de financiering van TWCF Faraday Institute en BioLogos opgericht. Daarnaast heeft ook de Nederlandse organisatie ForumC een grote injectie gehad van deze organisatie.
 146. https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2017/apr-jun/170622-boekpresentatie-en-de-aarde-bracht-voort.aspx.
 147. https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/evolutie/
 148. Niet schrikken: In vergelijking met de congressen te Opheusden (www.oorsprong.info) is de prijs van dit congres behoorlijk hoog.
 149. Schinkelshoek, D., 2017, Hoe geloof en evolutie kunnen samengaan, Nederlands Dagblad 73 (19.567): 6-7.
 150. Sikkema, R., 2017, ‘Samen ten strijde tegen evolutionisme’, Nederlands Dagblad 73 (19.568): 7.
 151. Vanmorgen nog niet in de krant verschenen, officiële bronvermelding volgt.
 152. Dit artikel is een reactie op verschillende berichten met betrekking tot synthetisch leven. Bijvoorbeeld:
  – Eerste synthetische levensvorm gemaakt 20-5-2010
  http://www.extendlimits.nl/artikel/persconferentie_voor_eerste_synthetische_levensvorm?lang_id=1
  – Commissie: synthetische biologie moet kunnen
  Volledige vrijheid ongewenst, maar moratorium moet ook niet. 16 december 2010
  http://www.c2w.nl/commissie-synthetische-biologie-moet-kunnen.118151.lynkx
  – Leven programmeren
  Discussieer mee over de mogelijkheden van synthetische biologie  dinsdag 18 november 2014
  http://www.kennislink.nl/publicaties/leven-programmeren
  – Kunstmatig leven gemaakt in Groningen  TV  | WO 06 JAN 2016
  http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/64257/kunstmatig_leven_gemaakt_in_groningen.
 153. De prestatie van Dr. Craig Venter, het vervangen van het normale DNA in een cel door kunstmatig gemaakt DNA, is te vergelijken met het vervangen van de directeur van een grote fabriek door een robot.
 154. Zie voor een bespreking van het meest recente artikel van haar hand over geloof en evolutie ook de achtdelige serie van Eppie: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8. Van den Brink gaf aan zeer gerustgesteld te zijn na het verhaal van de Jong. Het verhaal van haar was iets waar de theoloog het meest tegen op zag: ‘Als de wetenschap maar goed zit’ dan is het goed.
 155. Zij gaven met kritische kanttekeningen aan (nog) niet overtuigd te zijn van de revisie van prof. Van den Brink. De bijdrage van prof. Wisse is ondertussen ook online verschenen en hier te lezen.
 156. Templeton World Charity Foundation is een organisatie die grote gelden geeft aan theïstisch evolutionistische organisaties. Zo is door middel van de financiering van TWCF Faraday Institute en BioLogos opgericht. Daarnaast heeft ook de Nederlandse organisatie ForumC een grote injectie gehad van deze organisatie.
 157. https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/agenda/2017/apr-jun/170622-boekpresentatie-en-de-aarde-bracht-voort.aspx.
 158. https://www.weetwatjegelooft.nl/studiebijeenkomsten/evolutie/
 159. Niet schrikken: In vergelijking met de congressen te Opheusden (www.oorsprong.info) is de prijs van dit congres behoorlijk hoog.
 160. Schinkelshoek, D., 2017, Hoe geloof en evolutie kunnen samengaan, Nederlands Dagblad 73 (19.567): 6-7.
 161. Sikkema, R., 2017, ‘Samen ten strijde tegen evolutionisme’, Nederlands Dagblad 73 (19.568): 7.
 162. Vanmorgen nog niet in de krant verschenen, officiële bronvermelding volgt.