Logos Instituut wenst u gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe

by | dec 19, 2019 | Nieuwsbrief, Onderwijs

Over een paar dagen is het Kerstfeest en dan nog een paar dagen later zal het jaartal 2019 vervangen worden door 2020. Logos Instituut wenst u gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. Het jaar 2019 is, als we terugkijken, snel voorbij gegaan. Door middel van deze nieuwsbrief willen we terugkijken op de activiteiten die er geweest zijn en bij sommige punten ook kort vooruit kijken.

Januari: Op 10 januari organiseerden wij een filmavond in het gebouw van Driestar Educatief in Gouda. Het was de première van de documentaire ‘Aliens ontmaskerd’. Heeft u deze filmavond gemist dan kunt u de film hier aanschaffen. Ook waren we te gast in de Evangelische Kerk te Bilzen waar dr. Arie Dirkzwager een lezing hield over ‘Exodus en de archeologie’. Verder dachten we op 19 januari met diverse mensen uit onze achterban na over het jaar 2019. Op 18 januari 2020 zal er eveneens een besloten visiebijeenkomst zijn. Bent u van harte verbonden aan het creationistische gedachtengoed en wilt u meedenken voor het komende jaar? Dan kunt u uzelf via info@logos.nl opgeven.

Februari: Op 2 februari organiseerden wij ons tweede Vlaams-creationistische congres in Antwerpen. Dat was een mooie en leerzame dag waar we met genoegen op terugkijken. Op 12 februari herdachten we dat het tien jaar geleden was dat er een landelijke huis-aan-huis-actie was met een scheppingsfolder. In De Bilt spraken Jan Rein de Wit en Kees van Helden (de coördinator van de actie) over het wel en wee van de folder. De folder is hier te downloaden of gratis bij uw bestelling mee te bestellen.

Maart: Op 2 maart organiseerden wij, samen met dr. Peter van der Veen van Wort-und-Wissen, een excursie naar het Bijbelmuseum van Wuppertal. Dit is een prachtig bijbelgetrouw museum en een aanrader om eens te bezoeken. We hopen begin 2021 weer een excursiedag naar dit museum te plannen. Op 16 maart sponsorden wij een congres over geloof en wetenschap in Opheusden. Dit congres werd zeer druk bezocht. Volgend jaar is er op 21 maart weer een congres. Aanmelden kan hier. Onze medewerker, Jan van Meerten, mocht tijdens de voorbereidingsexcursie in Hongarije spreken voor Cegléd-Újvárosi Református Templom, een Gereformeerde Kerk in Cegléd.

April: Samen met Het Zoeklicht organiseerden wij op 6 april een congres met als titel ‘Verdedig je geloof’. Dit congres was al snel uitverkocht. We kijken terug op een geslaagde dag. Namens Logos Instituut organiseerde onze medewerker, Jan van Meerten, samen met Lorens Knap van Hongarije Holidays een geologiereis naar Hongarije. De reis werd een succes. Volgend jaar in het najaar hopen we een tweede reis naar Hongarije te organiseren. Meer informatie en aanmelden kan hier. In april zijn wij ook begonnen met het onderwijsproject ‘De basisschool op weg naar 2020’. Hier is de voortgang van het project te zien.

Mei: Op 11 mei organiseerden wij in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Apeldoorn-Zuid een congres over de vraag ‘Is de Bijbel betrouwbaar?’. Fijn dat we op dit congres een aantal jongeren konden spreken. Op het congres sprak onder andere dr. Peter Borger. Hij gaf dezelfde week, op 8 mei, een lezing in Opheusden over ‘Snelle soortvorming en verspringende genen’. 

Juni: Begin juni stond de GeoWeek gepland, waarbij bestuurssecretaris van Logos Instituut, Stef Heerema, lezingen zou houden op scholen over de zoutformaties onder Noord-Nederland. Maar na een lobby van naturalisten weigerde KNAG, de organisatie achter de Geoweek, de presentator een podium te geven. Op onze website verscheen een persbericht over deze censuur. Van 7 tot 10 juni waren wij met onze nieuwe beurswand aanwezig op Opwekking. We spraken daar veel mensen die met ons staan, maar ook mensen die worstelen met het vraagstuk van de schepping.

Juli: In juli waren wij aanwezig op De Betteld met vier lezingen. Zie verderop in de nieuwsbrief voor een vervolg komend jaar.

Augustus: In augustus waren wij ook aanwezig op De Betteld met drie lezingen. Zie verderop in de nieuwsbrief voor een vervolg komend jaar. Op 31 augustus stonden we met een stand op Beachpraise in Oostende.

September: De maand september was een rustige maand. Op 27 en 28 september stonden wij met een stand op de Zoeklichtdagen. Ook hier hadden we mooie gesprekken met mensen die met ons staan.

Oktober: Op 1 oktober startte de cursus ‘Schepping en evolutie’ onder leiding van de oudtestamenticus dr. Mart-Jan Paul. Op 12 oktober sprak onze medewerker, Jan van Meerten, op het BGA-congres over nieuwe vondsten die de vroege datering van de uittocht uit Egypte bevestigen. Deze maand organiseerde de geograaf drs. Hans Hoogerduijn een geologiereis naar de Harz. Verder waren we te gast op de Familiedagen in Gorinchem.

November: In november organiseerden wij het jaarlijkse Logoscongres in Hardinxveld-Giessendam. Diverse sprekers hielden voordrachten over onderwerpen die vallen onder het grote thema ‘geloof en wetenschap’. Het Reformatorisch Dagblad was aanwezig en deed verslag. Deze verslagen zijn hier en hier te vinden. De bijdrage van dr. Bart van Egmond verscheen later in dezelfde krant en is hier te lezen. Ir. Gert-Jan van Heugten had zijn presentatie van te voren opgenomen, deze presentatie is hier te bekijken. Volgend jaar hopen wij weer een congres in Hardinxveld-Giessendam te organiseren, het programma daarvan staat hier in de steigers. De week na het congres zijn we met Lucien Tuinstra, van Creation Ministries International, langs enkele scholen voor Voortgezet Onderwijs geweest en in Bilzen, Koog aan de Zaan en op Urk. Lucien hield daar lezingen over het thema ‘Schepping of evolutie? Wat zegt de Bijbel en wat zegt de wetenschap?’ Op één school hield hij een presentatie over dinosauriërs.

December: Op 2 december startte de tweede cursus onder leiding van de oudtestamenticus dr. Mart-Jan Paul. Wilt u iets later deelnemen aan deze cursus, dan is dat mogelijk. Aanmelden kan hier. Deze maand zijn we bezig met de eindejaarsactie. Door middel van een gift kunt u ons ondersteunen. Als dank sturen wij u een dvd of een scheurkalender naar keuze. Ondersteunen kan via dit formulier.

Een top-10 van de meest verkochte producten van 2019 is hier te vinden. Een top-10 van de meest gelezen artikelen van 2019 is hier te vinden. Naast deze grote (web)activiteiten gaven onze sprekers lezingen in kerken en op scholen. We zijn erg dankbaar dat we al deze activiteiten kunnen en mogen doen. We hopen dat God Zijn zegen erover wil geven. Deze activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder uw steun. We danken al de vrijwilligers die zich op welke wijze dan ook hebben ingezet. We danken onze donateurs dat zij door middel van een financiële bijdrage bijgedragen hebben aan de opbouw van Logos Instituut. We danken alle mensen die het afgelopen jaar voor ons gebeden hebben. Wij hopen dat we volgend jaar weer een beroep op u mogen doen! Wij hopen op onze beurt weer voor u klaar te kunnen staan. Gezegende feestdagen en een goede jaarwisseling toegewenst en tot volgend jaar.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!