Het Logos Instituut

De Bijbel. De bron van kennis over ons verleden, ons heden en onze toekomst.
Onderwijs

Logos is de plek waar leraren en leerlingen aanvulling kunnen vinden op bestaand lesmateriaal. Wat zegt de Bijbel over dit onderwerp? Hoe is het ècht gegaan? Logos helpt je de antwoorden te vinden.

Opvoeding

Logos helpt om uw kinderen een goed fundament mee te geven. Hoe lees ik de Bijbel? Hoe kijken anderen tegen de Bijbel aan? Waarom is de Bijbel betrouwbaar?

Onderzoek

Logos biedt een ontmoetingsplek voor student en wetenschapper. Wetenschap en de Bijbel – hoe integreer je die twee? Hoe gaan andere wetenschappers met dezelfde vragen om?

WAT U KUNT VERWACHTEN

Het Logos instituut geeft u de tools om de Bijbel te zien voor wat zij is: historisch betrouwbaar en gezaghebbend.
De Bijbel. Betrouwbaar? Historisch? Gezag-hebbend?

Het Logos Instituut is een instituut op het terrein van geloof en wetenschap dat het vertrouwen in de historiciteit en betrouwbaarheid van de Bijbel wil bevorderen. Dit doet zij door het stimuleren van publicaties voor een breed publiek. Daarnaast wil zij studenten en wetenschappers ondersteunen om in hun vakgebied bijbelgetrouw bezig te zijn. Het Logos Instituut wil als thuisbasis dienen voor diegenen die in hun leven, werk en geloof uitgedaagd worden door vragen rond het gezag van de Bijbel. Het Logos Instituut wil als verbindende factor optreden tussen initiatieven die hetzelfde doel hebben en de hele Schrift als gezaghebbend Woord van God gelovig aanvaarden. Hierin wil ze optreden als katalysator, op een dienende manier met activiteiten die nadrukkelijk naar buiten zijn gericht, op de doelgroepen.

  • Onderwijs

    Voor leerlingen en leraren

  • Opvoeding

    Toegepaste apologetiek voor ouders

  • Onderzoek

    Voor student en wetenschapper

STEUN ONS

Wilt u dit initiatief steunen, dan kan dat via bankrekeningnummer NL53 INGB000 7655373 tnv Logos Instituut
(klik op logo voor ANBI-informatie)

Op de hoogte blijven?

Laat hier uw naam en emailadres achter als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen of wanneer u een andere vraag of opmerking heeft.