Logos Instituut is een apologetisch kenniscentrum in de branding van deze tijd. Binnen Logos Instituut is de Schrift het uitgangspunt. Logos Instituut staat pal voor de historiciteit van de Schrift. Mensen werpen hierover vragen op en zijn op zoek naar antwoorden. Ook al is het uitgangspunt helder, we hebben (nog) niet op alle vragen duidelijke antwoorden. Binnen het kader dat de Schrift ons biedt zijn verschillende visies mogelijk en daar geven we elkaar de ruimte voor.

Om het onderlinge contact over verschillende onderwerpen te bevorderen en te kanaliseren is er binnen Logos Instituut een aantal werk- en contactgroepen opgezet. Specialisten en belangstellenden kunnen binnen de verschillende groepen informatie uitwisselen. De groepen zijn een trefpunt voor ouders, onderwijzers, kerk- en jeugdleiders. Academici, docenten en studenten kunnen samen discussiëren en van elkaar leren.

Aanmeldformulier

In overleg met de algemene coördinatoren is het mogelijk om onder pseudoniem deel te nemen. De hierboven ingevulde gegevens worden niet aan derden verstrekt.