Lokale Logos Groepen

by | feb 15, 2023 | Nieuws

lokale logos groepen

Op verschillende locaties in Nederland en België zijn lokale groepen actief. Het doel is om door middel van open avonden mensen te enthousiasmeren en/of toe te rusten in hun denken over schepping of evolutie. Een waardevolle bundeling van krachten. Logos Instituut verzorgt de inhoud en promotiemiddelen en de lokale werkgroep de locatie, catering, de lokale promotie en onderhoudt contacten met lokale bezoekers.

Logos Deventer

In Deventer bestaat al een aantal jaren een groep onder de naam ‘Deventer Denkt’. Met enige regelmaat verzorgde Logos Instituut invulling van de avonden. Het afgelopen jaar hebben we verschillende gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van Deventer Denkt om te komen tot een mooie samenwerking.

We hebben besloten om Deventer Denkt onder te brengen als werkgroep van Logos Instituut. De naam is daarmee veranderd naar Logos Deventer. Door deze samenwerking kan Deventer Denkt haar stichting opheffen, wat de nodige tijd en kosten bespaart. Lokaal kunnen ze zich vooral richten op de promotie en de uitvoering.

Voor 2023 zijn vier avonden in Deventer ingepland. De eerste bevat een debat en vindt D.V. plaats op zaterdag 11 maart. Atheïst Bart Klink bestrijdt de visie op macro-evolutie die dr. Peter Borger onder meer in zijn boek Terug naar de oorsprong presenteert.

Logos Vlaanderen

Een vergelijkbaar proces is doorlopen met de actieve groep in Vlaanderen. Door persoonlijke omstandigheden van een lid van de kerngroep in Vlaanderen heeft het werk in Vlaanderen een tijd stilgelegen.

Op 18 januari 2023 is er een vruchtbare ontmoeting geweest met een aantal werkgroepleden. Met het oog op zorgelijke ontwikkelingen van de huidige maatschappij is met veel enthousiasme besloten om met nieuw élan als Logos Vlaanderen verder te gaan. In het najaar wordt in Vlaanderen een congres georganiseerd. De voorbereidingen zijn in volle gang. Zodra datum en locatie bekend zijn maken we daarvan melding in de agenda op onze website.

Woont u in Vlaanderen en wilt u de werkgroep versterken? Neem contact op via albert.holtvluwer@logos.nl en we brengen u in contact met de overige werkgroepleden.

Logos Stadskanaal

Een derde groep waar momenteel gesprekken mee gevoerd worden is de groep in Stadskanaal. In 2022 werd al een serie van drie lezingen gehouden in samenwerking met Logos Instituut. Ook dit voorjaar wordt weer een serie lezingen voorbereid. We houden u op de hoogte.

Zelf een lokale werkgroep starten?

Het is ons verlangen dat door het gehele land op deze manier werkgroepen ontstaan onder eindverantwoordelijkheid van Logos Instituut, waardoor op lokaal niveau gedegen toerustingsavonden worden gehouden.

Als u in uw omgeving ook aan de slag wil als een lokale werkgroep, schroom dan niet om contact met op te nemen via albert.holtvluwer@logos.nl, zodat we samen kijken naar de mogelijkheden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!