M-V-X-Y: brochure over geslacht en gender, identiteit en cultuur

by | apr 3, 2023 | Ethiek, Medische wetenschappen, Relaties en seksualiteit

M-V-X-Y
Brochure over geslacht en gender, identiteit en cultuur

brochure over geslacht en gender

Dit is de titel van een uitvoerige brochure van de NPV-Zorg voor het leven.
De website van de www.NPVzorg.nl vertelt het doel van deze brochure:

Genderdysforie, wat is dat eigenlijk? Hoe komt het dat er sinds een aantal jaren opeens zoveel aandacht voor transgenders is? En wat is een Bijbelse manier om met dit thema om te gaan?

De brochure M-V-X-Y geeft antwoord op die (en andere) vragen, vanuit een Bijbelse visie. Het is een waardevol boekje voor wie meer wil weten over dit thema of erover in gesprek wil gaan in de kerk, op school of thuis.”

Na het lezen van de brochure duizelt het mij van alle terminologie die uitgelegd wordt en het brengt het mij enorm in verwarring als ik probeer te volgen wat al de gebruikte termen betekenen of welke betekenis er aan worden toegekend. Dit is geen kritiek op de brochure maar het maakt duidelijk hoe groot de  problematiek en verwarring er bij dit onderwerp zijn.

Vanuit verschillende kanten worden er andere definities gebruikt en andere waardes toegekend. Wanneer verschillende organisaties niet duidelijk zijn in hun terminologie en hun betekenis, hoe kan iemand die met genderdysforie worstelt dan duidelijk onder woorden brengen waar de worsteling zit? Hoe kan in dat geval een hulpverlener dan de juiste hulp bieden? Heel begrijpelijk ook dat jongeren die er mee te maken hebben in een extreem ingewikkeld doolhof belanden waardoor het heel lastig zoeken is naar de juiste weg en juiste hulp.

Alle varianten van gevoelens die worden beschreven staan in schril contrast met het hoofdstuk over ‘Genderideologie matcht niet met biologische gegevens’:
Elke lichaamscel vertelt wat iemands geslacht is: man of vrouw. In meer dan 99% van de gevallen is dat biologisch ondubbelzinnig mannelijk of vrouwelijk. Biologisch gezien is geslacht dus binair: er zijn maar twee soorten.”

Ook het onderwerp spijt komt aan bod. Een niet onbelangrijk gedeelte omdat spijt hebben en terugkeren naar je oorspronkelijke geslacht niet zo eenvoudig is.
De brochure biedt ruime informatie om een beeld te krijgen van de enorme problematiek die dit onderwerp met zich meebrengt. Het is goed om duidelijk te zijn.
“Informatie die vertelt dat geslacht een spectrum is, of dat een kind zelf zijn geslacht moet ontdekken, is onjuist” staat in de brochure te lezen.

Uit de praktijk

Een recent voorbeeld over de maatschappelijke gevolgen van deze problematiek komt ten uiting bij zwemster Riley Gaines die als professioneel zwemster het op moest nemen tegen Lia Thomas, een transgendervrouw die voorheen als man zwemwedstrijden won. Ze eindigde met gelijke tijden echter de prijs ging naar Lia Thomas. In de kleedkamer werd Riley geconfronteerd met de naakte waarheid van Lia Thomas die nog volledig man was, maar door zijn positie zich in de dameskleedkamer zich omkleedde. Een uitermate ongemakkelijke situatie voor Riley en de andere zwemsters. Zie hier de video  van Riley Thomas. Dit voorbeeld toont de problematiek die rondom transgenders is ontstaan en die steeds groter wordt. Verscheidene sportbonden hebben toch maar voor uitsluiting van transgenders gekozen, wat voor de betrokken sporters ook weer moeilijk is.

Achter in de brochure staat een lijst van Nederlands- en Engelstalige artikelen en uitgaven om meer te lezen. Ook video’s om te bekijken, waarbij de documentaire van Matt Walsh zeer aan te bevelen is. Deze video is niet meer via Youtube te bekijken maar nog wel hier.

De NPV brochure geeft een goed overzicht van alle variaties en legt iets bloot van de problematiek vanuit verschillende kanten. De brochure is te bestellen via de site van de NPV.

Livestream met drs. Elise van Hoek

Dinsdag 16 mei van 20:00 tot 21:00, over geslacht en gender, identiteit en cultuur.

Aanbevolen

Transgenderisme in Bijbels perspectief

Een transgender komt thuis – Logos Instituut Webshop
Een prachtig plan: Met kinderen in gesprek over huwelijk, echtscheiding, homoseksualiteit en genderidentiteit – Logos Instituut Webshop
Een dwaze diversiteit – Gendermainstreaming – Logos Instituut Webshop

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!