Machtige Bron

by | jan 22, 2018 | 06. Biologie, 07. Filosofie, Onderwijs

Het weten hoe bijvoorbeeld DNA-moleculen geprogrammeerd kunnen worden, is niet voldoende, om leven te laten ontstaan. Voor de stap van weten naar praktische uitvoering is bovendien de vaardigheid noodzakelijk om alle benodigde biomachines te kunnen bouwen. Zonder een creatieve Macht kon geen leven ontstaan.

Omdat de Bron de informatie, die wij in het DNA-molecuul vinden, geniaal gecodeerd heeft, omdat Hij de complexe biomachines, die de informatie decoderen en alle processen voor biosynthese uitvoeren, geconstrueerd moet hebben en alle constructiedetails en vaardigheden van het levende wezen moet hebben gemaakt, kunnen wij concluderen, dat de Bron machtig moet zijn.

Onderbouwing

Op basis van de natuurwetten (NWI-1, NWI-2 en NWI-4b) konden wij vaststellen, dat de Bron der informatie in het DNA alwetend moet zijn. Nu stellen wij de vraag naar de grootheid van zijn macht. Onder “macht” vatten wij alles samen, wat wij met de begrippen vaardigheid, kracht, werkzaamheid en creativiteit beschrijven. Zo’n Macht is absoluut noodzakelijk, om alles wat leeft te maken.

Bijbelse aanwijzing

Van de grootheid van deze geweldige Macht hebben wij geen kwantitatieve voorstelling, maar de Bijbel toont ons de ware afmeting, wanneer zij ons de daarachter staande Bron als almachtig voorstelt: “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, […] de Almachtige.1 “Bij God is geen ding onmogelijk.”2

Voetnoten

  1. Johannes, de Bijbel, Openbaring 1:8
  2. Lukas, de Bijbel, Lucas 1:37

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!