Wetenschappers ontdekken steeds meer aanwijzingen dat de rode woestijnplaneet Mars vroeger wellicht een heel stuk natter was. Zo doken er onlangs foto’s op van barsten in de ondergrond (zie hieronder). De uitleg? Opgedroogde modder. En waar modder was, was water.

Mars_mud.nasa

Met de Marsrover Curiosity hebben astronomen van NASA een stukje grond onderzocht dat een interessant barstenpatroon vertoont. Het patroon van vier- en vijfhoeken in een stuk rots doet volgens hen denken aan opgedroogde modder, zoals je die langs de kant van de weg ziet. Als deze uitleg steek houdt is dit een directe aanwijzing dat er ooit vloeibaar water op deze plek is geweest.

Dit is zeker niet de eerste aanwijzing voor de aanwezigheid van water op Mars.12 Voor evolutionisten is dit groot nieuws. Ze hopen er immers sporen van leven te vinden. En voor leven is water nodig. Wanneer men sporen van leven op Mars vindt, zou dat bevestigen dat er geen Schepper nodig is. Toch kun je daar een tegenargument voor geven, want men weet niet hoe leven is ontstaan. Alles wijst er namelijk op dat leven alleen voorkomt uit leven. Dus áls er sporen van leven op Mars worden gevonden, dan zijn er ineens twee plekken waar leven niet vanzelf kan zijn ontstaan en dat maakt het vraagstuk alleen maar ingewikkelder.

Dat Mars een vochtig verleden heeft gehad is overigens op basis van de Bijbel niet uit te sluiten. Sterker nog, van de aarde weet je dat die is gemaakt uit water (Genesis 1:2, 9; 2 Petrus 3:5). Sommige creationisten geloven daarom dat dat voor andere planeten ook geldt.[/note]http://www.creationresearch.org/crsq/articles/21/21_3/21_3.html[/note] Er zijn geologische structuren op Mars die door water kunnen zijn gevormd. Omdat Mars een lagere oppervlaktezwaartekracht heeft dan de aarde is er nagenoeg geen atmosfeer, en is het water dat er ooit was verdampt, de ruimte in. Wees dus niet te snel onder de indruk van berichten over water op Mars.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. https://www.weet-magazine.nl/water-op-mars/
  2. https://www.weet-magazine.nl/overstromingen-op-mars/

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!