Paleontoloog Matt schrijft aan kinderen

by | jun 7, 2024 | 02. Creationisme, 05. Aardwetenschappen, Dinosauriërs, Geologie, Kids, Paleontologie, Tieners

Speciaal voor de wat oudere kinderen bij Logos Instituut heeft paleontoloog Matt McLain onderstaande brief geschreven over dino’s. Deze brief is verwerkt en samengevat tot een fotoverhaal in een nieuwe dinogids. Deze dinogids kunt u t/m 22 juni gratis bestellen via www.logos.nl/dinogids!

Hoi, kinderen! Mijn naam is Matt. Ik ben een paleontoloog uit Amerika. 

Paleontoloog Matt

Paleontoloog

Een paleontoloog is iemand die fossielen bestudeert. Fossielen zijn de overblijfselen van dieren of planten van vroeger. Zoals dinosaurussen! 

Zoals ik al zei ben ik paleontoloog, maar ik ben ook professor aan een universiteit (The Master’s University) in Amerika. Als professor geef ik les in geologie, biologie en paleontologie. Tijdens deze lessen neem ik mijn studenten mee op excursies naar spannende plekken waar we stenen en fossielen zoeken.

paleontoloog excursie

Samen met mijn studenten onderzoek ik uitgestorven dieren zoals dinosaurussen, pterosauriërs en phytosauriërs. Phytosauriërs zijn uitgestorven reptielen die op krokodillen leken, maar het eigenlijk niet waren.

Fossielen

paleontoloog fossielen

Maar wat is een fossiel eigenlijk? Er zijn twee soorten fossielen: lichaamsfossielen en sporenfossielen. Een lichaamsfossiel zijn bewaarde overblijfselen van een lichaamsdeel van een dier of plant (botten, schelpen, bladeren, enz.). Een sporenfossiel daarentegen is indirect bewijs van de activiteit van een schepsel. Veel voorkomende sporenfossielen zijn voetafdrukken, bijtwonden, holen en coprolieten (fossiele dierenmest). Of het nu een sporenfossiel of een lichaamsfossiel is, het wordt bewaard in het gesteente. Daarom moeten fossielen worden blootgelegd en veilig worden opgegraven. Het fossiel wordt meestal verder geprepareerd in een museum waar het wordt opgeslagen zodat andere wetenschappers het kunnen bestuderen.

Hoe weten we waar we fossielen kunnen vinden? Ten eerste worden fossielen meestal alleen gevonden in sedimentgesteenten. Dit zijn de gesteenten die gemaakt zijn van sediment, zoals zand, slib of modder. Je zult dus geen fossielen vinden in graniet, dat gevormd is uit afkoelende magma in de aarde. Niet alle sedimentgesteenten hebben echter fossielen. Ook worden bepaalde fossielen alleen in bepaalde gesteentelagen gevonden. Als ik dinosaurusfossielen wil vinden, moet ik op zoek gaan naar de juiste gesteenten (Mesozoïcum genoemd). Als ik dat in gesteenten doe die te laag (Precambrium of Paleozoïcum) of te hoog (Cenozoïcum) liggen, dan zal ik geen dinosaurussen vinden.

Evolutie of de Bijbel

Maar waarom zijn de fossielen in zo’n volgorde gerangschikt? Waarom vind ik geen dinosaurussen in lagere gesteentelagen? Hier komen onze interpretaties om de hoek kijken. De meeste paleontologen denken dat het fossielenbestand is ontstaan tijdens honderden miljoenen jaren evolutie. Zij denken dat dinosaurussen, net als alle andere levende wezens, één enkele voorouder hebben. Die is dan in de loop van miljoenen jaren geëvolueerd tot alle verschillende wezens die we vandaag de dag in leven en in de fossielen zien, inclusief wijzelf! Maar deze uitleg klopt niet met wat God in Zijn woord heeft gezegd. Als christen erken ik dat God bepaald wat waar is en dat Zijn verslag van de aardse geschiedenis waar en betrouwbaar is. Mensen die vertrouwen op wat de Bijbel over de aardse geschiedenis zegt, worden creationisten genoemd.

Hoe verklaart de Bijbel dan de geschiedenis van de aarde en haar schepselen? Genesis 1 en 2 beschrijven Gods schepping van de hele natuur in zes dagen, van de sterren en sterrenstelsels tot de vissen en vogels. Dit wordt bevestigd in Exodus 20:11 in de 10 Geboden, waar God zegt: “Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is…”. Omdat dinosaurussen en andere fossiele wezens deel uitmaken van de natuur, moet God ze tijdens de scheppingsweek hebben gemaakt!

Maar dat is niet alles wat de Bijbel ons vertelt over de geschiedenis van de aarde. Genesis 3 beschrijft voor ons de komst van zonde, dood en lijden in de wereld. In de oorspronkelijke schepping waren dieren zoals dinosaurussen ongevaarlijke planteneters (Genesis 1:30). Maar daarna zijn sommige dieren vlees gaan eten. Omdat alle fossielen dood en lijden laten zien, kunnen fossielen niet gevormd zijn vóór de zondeval in Genesis 3. Kennen we een gebeurtenis die miljoenen wezens in sediment zou hebben begraven om hen voor te bereiden om fossielen te worden? Die kennen we absoluut!

De zondvloed en ark van Noach

Genesis 6-9 beschrijft voor ons het verslag van de zondvloed van Noach. God stuurde een wereldwijde vloed om de opstandige mensheid uit te roeien. Dit was veel jaar nadat Adam en Eva gezondigd hadden. Ook landdieren zouden door zo’n zondvloed worden gedood. Daarom beval God Noach om vertegenwoordigers van alle diersoorten in de ark te brengen. Die ark was Noach aan het bouwen om hen van de komende vernietiging te redden. Het is logisch om aan te nemen dat de zondvloed héél veel fossielen zou hebben gemaakt. Veel creationistische paleontologen denken dat de sedimenten uit het Paleozoïcum en Mesozoïcum door de zondvloed van Noach zijn afgezet. Dit betekent dat onze dinosaurusfossielen door de wereldwijde zondvloed zouden zijn gemaakt.
Maar werden alle dinosaurussen gedood door de zondvloed van Noach? Omdat dinosaurussen luchtademende landdieren waren, is het logisch dat ze vertegenwoordigers op de ark zouden hebben gehad. Zou de ark niet te klein zijn voor al die reusachtige dinosaurussen? Het is belangrijk om te onthouden dat de meeste dinosaurussen geen reuzen waren. En, degenen die dat wel waren zijn klein begonnen, voordat ze groot werden (net als bij jou!). Noach had jonge of tiener-dinosaurussen mee kunnen nemen op de ark. Bovendien hoefde Noach niet elke diersoort op de ark mee te nemen.
Creationistische wetenschappers hebben al lang erkend dat de manier waarop de Bijbel over “soorten” spreekt niet hetzelfde is als onze moderne definitie van soorten. Bijvoorbeeld, honden, wolven, coyotes, jakhalzen en vossen zijn waarschijnlijk allemaal leden van dezelfde geschapen basistype, ook al herkennen we ze tegenwoordig als verschillende soorten. Iets soortgelijks zien we bij dinosaurussen. Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van Triceratops, maar wist je dat er nog veel meer gehoornde dinosaurussen zijn in dezelfde familie (classificatiegroep) als Triceratops? Styracosaurus heeft maar één grote neushoorn, maar hij heeft heel veel lange, benige stekels rond zijn kieuw. Pachyrhinosaurus heeft een grote benige bult op zijn neus in plaats van een hoorn. Einiosaurus heeft een naar voren gebogen neushoorn, bijna alsof hij tegen een vrachtwagen is aangereden! Al deze dinosaurussen zijn gebouwd met hetzelfde lichaamsplan als Triceratops. Ze hebben alleen verschillen in de rangschikking van hun hoorns en franje en andere oppervlakkige dingen. Daarom vermoeden we dat ze allemaal tot dezelfde geschapen soort behoren. Noach hoefde maar twee van deze gehoornde dinosaurussen mee te nemen in de ark en de rest zou zijn omgekomen in de zondvloed.
Helaas zijn dinosaurussen en veel andere wezens die we kennen van de fossielen nu uitgestorven. Net als velen van jullie zou ik willen dat ik deze dieren levend kon zien rondlopen. De dood en het uitsterven van deze dieren is het gevolg van de komst van de zonde in de wereld. Het lijden en uitsterven in de natuur herinneren ons eraan hoe verschrikkelijk de zonde is, en daarom moet de rechtvaardige en heilige God deze bestraffen. Gelukkig heeft God ons, zondaars, redding geboden door de dood van Zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis en Zijn opstanding. En het goede nieuws voor de natuur is dat ook zij op een dag bevrijd zal worden van de gevolgen van zonde en dood (Romeinen 8:19-22)!

Bijzondere fossielen

Voor mij is het meest opwindende aan paleontologie dat ik Gods heerlijkheid kan zien zoals Hij die wilde laten zien in Zijn verbazingwekkende schepsels. Als wetenschapper en universiteitsprofessor mag ik dan Zijn heerlijkheid openbaren aan de mensen om me heen.
pterosauriërs
Over wat voor verbazingwekkende dingen heb ik het? Het fossielenbestand bevat zoveel ongelofelijke wezens! Neem bijvoorbeeld Pterodactylus, een pterosauriër. Het ontwerp van pterosauriërs is echt cool. Hun vleugelskelet is gemaakt van dezelfde botten als in je arm, behalve dat hun vierde vinger superlang is uitgestrekt, zodat hij vaak langer is dan hun hele lichaam! Een membraan van huid en andere weefsels strekt zich uit van het topje van deze vinger tot aan de knie of enkel en vormt zo een vleugel.
Veel pterosauriërs hadden de grootte van vogels vandaag de dag, maar één bepaalde groep, de Azhdarchidae pterosauriërs, bereikte extreme afmetingen. Azhdarchiden zoals Quetzalcoatlus northropi konden een spanwijdte van 10-11 meter bereiken, waardoor ze even groot waren als een gevechtsvliegtuig uit de Eerste Wereldoorlog! Op de grond konden sommige van deze Azhdarchiden met lange nek en snavels zo groot zijn als een giraf! Wat een verbazingwekkend schepsel!

Maar niet alleen grote wezens zijn verbazingwekkend. Een van mijn favoriete uitgestorven dieren is de Drepanosaurus.

Door IldarotyrannusEigen werk, CC BY-SA 4.0, Koppeling

Dit boomklimmende reptiel had een verrassende en verwarrende anatomie. Het hele dier leek een beetje op een hagedis, maar zijn schedel leek een beetje op een vogel. Het had een staart met een klauw aan het uiteinde om dingen vast te grijpen, en het had een enorme klauw aan elke hand die groter was dan de rest van zijn hand!

God de Schepper

Ik kan nog wel even doorgaan over Gods verbazingwekkende schepsels die we alleen van fossielen kennen, maar het is belangrijk om stil te staan bij de vraag waarom veel wetenschappers die deze fossielen bestuderen weigeren om de God te erkennen die ze heeft gemaakt. Romeinen 1:18-20 zegt tenslotte dat iedereen naar Gods schepping zou moeten kunnen kijken en weten dat Hij bestaat. Waarom zijn er dan zoveel paleontologen die zeggen dat ze geen aanwijzing voor God zien? De waarheid is dat ze Gods glorie in Zijn schepsels zien en dat ze net zo enthousiast raken als ik. Maar ze geven de eer van de verkeerde. Wat bedoel ik daarmee? Als je naar een natuurdocumentaire kijkt of een museum bezoekt, hoor of lees je misschien dingen als: “Is het niet verbazingwekkend wat de natuur heeft gemaakt?” of “Zie het verbazingwekkende ontwerp in dit schepsel dat door evolutie is gevormd.” Deze mensen zien Gods prachtige ontwerp, maar ze geven de natuur of de evolutie de eer in plaats van dat ze het zien als Gods ontwerp.

Wordt jij later paleontoloog?

En daarom is het heel belangrijk dat er goede christelijke paleontologen zijn. De wezens die God heeft gemaakt zijn zo fascinerend en verbazingwekkend. Paleontologen kunnen zo blij worden om nieuwe dingen te ontdekken waarvan we niet wisten dat ze bestonden en die Gods grootheid op een fantastische manier laten zien. Het bestuderen van de fossielen is alsof je een kijkje in een andere wereld krijgt. Hoewel we deze wereld niet meer kunnen bezoeken, kunnen we er wel fossielen uit verzamelen, die onze verbazingwekkende God voor iedereen zichtbaar maakt.

Misschien zul je op een dag dit gave werk voortzetten! Als dat iets is wat je wilt doen, ga dan de natuur in, kom dicht bij God door de Bijbel en medechristenen. En probeer altijd nieuwsgierig, nederig en eerlijk te zijn in alles wat je doet.

Groetjes,
Matt McLain

Meer kinderartikelen lezen? Zie www.logos.nl/kids voor meer dan 100 kinderartikelen en werkjes.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!