Medicus wil hypothetische man niet aanspreken als vrouw en krijgt ontslag

by | aug 2, 2019 | Ethiek, Medische wetenschappen, Nieuws

David Mackereth werkte al dertig jaar in de medische wereld toen hij plotseling werd ontslagen bij het overheidsdepartement voor Werk en Pensioen. Dat gebeurde omdat hij zou weigeren om een man die zich identificeert als vrouw ‘zij’ of ‘mevrouw’ te noemen. Dat meldden verschillende media deze maand. De ontslagen medicus vecht zijn ontslag via de rechter aan omdat hij naar eigen zeggen wordt gediscrimineerd vanwege zijn overtuigingen.

Het is een interessant dilemma: is de ontslagen man of juist zijn werkgever hier intolerant? Allereerst valt het op dat het ontslag niet is gebaseerd op een incident waarbij iemand gekwetst kon raken. Het betrof een hypothetische vraag van zijn werkgever tijdens een training. Mackereth werd gevraagd of hij een bijna twee meter lange man met baard ’zij’ of ’mevrouw’ zou noemen. Toen hij daarop “nee” antwoordde, werd hij ontslagen. Deze gang van zaken bezorgt de casus een aura van persoonlijke afrekening, die doet afvragen of zulke problemen vaker kunnen voorkomen. Maar helaas is er voldoende reden om het incident niet als eenmalig te bestempelen.

Eind 2018 werd Peter Vlaming, leraar frans op een highschool in Virginia, ontslagen omdat hij niet aan één van zijn studentes had gerefereerd met de door haar gekozen mannelijke geslachtsvorm. Dit gebeurde nota bene toen hij wilde voorkomen dat ze tegen een muur liep tijdens een virtual reality oefening, toen hij zei: “Laat haar niet tegen de muur aan lopen”. Veel leerlingen stonden achter de leraar, maar desondanks werd Vlaming na een hoorzitting van de school alsnog ontslagen.

Zowel Mackereth als Vlaming lieten blijken niet mee te willen gaan in de onwetenschappelijke waan van de dag, door iemands fantasie legitiem te maken. Mackereth zei dat hij weigert een abstracte ideologische gelofte af te leggen. Meegaan in de wensen van zo iemand zou immers betekenen dat je het eens bent met het feit dat deze persoon nu als vrouw door het leven gaat, terwijl er biologisch gezien enkel sprake kan zijn van een man. Vlaming zei dat hij niet met een schoon geweten en een goed geloof aan een vrouw kan refereren als man en vice versa.

Over genderdysforie bestaat veel onenigheid in de medische wereld. De één stelt een mentale stoornis vast, waar de ander een aangeboren afwijking ziet die gecorrigeerd kan worden door deze mensen te geven wat ze willen: een geslachtstransformatie. Dit gebeurt steeds jonger, omdat de hormoontherapie dan het beste resultaat geven. Ook komt het voor dat kinderen van geslacht willen veranderen nadat ze hebben gezien hoe een leeftijdgenoot hiermee ten tonele verscheen en wellicht zelfs al aan de pubertijdremmers is begonnen. Dit kan immers al vanaf 12 jaar. Medici die deze therapie geven, vermoeden dat het geen kwaad kan om de ontwikkeling van secundaire geslachtskenmerken te vertragen totdat het kind zeker weet of het de geslachtsverandering wil doorzetten. Maar het blijft bij een vermoeden, omdat de lange termijneffecten nog niet bekend zijn. Wat deze aanpak des te meer opmerkelijk maakt, is het feit dat onderzoek doorgaans laat zien dat de meeste kinderen die met genderdysforie bij hun ouders aankloppen na hun zestiende van gedachte veranderen.

Omdat de medische wetenschap het niet eens is over de oorzaken en behandelmethoden van genderdysforie, is het vreemd dat van sommige werknemers wordt geëist dat ze een bepaalde theorie omarmen als waarheid. Steeds vaker worden mensen zelfs ontslagen als ze niet in dezelfde ideologische rij gaan staan als hun werkgever. Dit komt neer op gedwongen taalgebruik. Dat school- en ziekenhuisbesturen een bepaalde ideologie aanhangen of van mening zijn dat een bestaande theorie de juiste is, kan in dit geval niet uitmonden in een top-down instructie om je te uiten op een manier die indruist tegen de persoonlijke overtuiging.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!