“Mens in laboratorium gemaakt!”

by | jun 14, 2017 | 03. Theologie, 06. Biologie, Onderwijs

“Mens in laboratorium gemaakt!” Veronderstel dat over enkele jaren een dergelijke kop boven een nieuwsbericht verschijnt. Zal dat uw geloof veranderen? Denkt u dat dit het einde is van het christelijk geloof? Of ziet u hierin de vervulling van de profetie over het “Beest” uit Openbaringen 13?12

Soorten wetenschap

Kenmerk van natuurwetenschappelijke bewijsvoering is dat de experimenten in het heden worden verricht en herhaalbaar zijn.
Als men in staat zou zijn een mens te maken in een laboratorium zou bewezen zijn:
a. Men is in staat de informatie die opgeslagen ligt in het erfelijk materiaal te begrijpen.
b. De menselijke kennis en kunde is zodanig toegenomen dat men deze genetische informatie weer kan uitdrukken in de stoffelijke code van het DNA.

Sommige geleerden gaan ervan uit dat de mens ontstaan is door evolutie, dat wil zeggen een geleidelijk proces, waarbij steeds hogere orde van organismen en steeds grotere intelligentie ontstaan. Dat proces zou begonnen zijn met de “Big Bang” (grote knal), waarmee het heelal gevormd werd.
De atomen zouden daarbij niets anders doen, dan wat in hun aard ligt: samenvoeging tot eenvoudige moleculen => daaruit ingewikkelder moleculen => daaruit samenballing van moleculen => daaruit genetisch materiaal => daaruit eenvoudige cellen => daaruit levende organismen enz. => tot uiteindelijk de mens. Deze mens zou dan nu in het stadium gekomen zijn deze evolutie zelf ter hand te nemen.

De vraag die blijft is: “Waar kwam de eerste informatie vandaan?” Deze vraag valt buiten het natuurwetenschappelijke kader. Natuurwetenschappelijk bewijs is in principe door iedereen te herhalen, als men daar het voorschrift (recept) voor heeft. Alle proeven van grote natuur- en scheikundigen uit de vorige eeuwen zijn nu door studenten uit te voeren en leveren hetzelfde resultaat of hetzelfde chemische product op. Vragen over de oorsprong van de mens liggen op het terrein van de historische en archeologische wetenschap. Er was toen bij de gebeurtenis geen waarnemer aanwezig die in het heden leeft. Hier kunnen geen vaste formules of natuurwetten over opgesteld worden, maar theorieën die met nieuwe informatie verder bevestigd of ontkracht kunnen worden. Theorieën kun je niet bewijzen zoals natuurwetten. Met theorieën probeert men het waarnemen van de feiten te verklaren. Er zit dus ook een stukje vertrouwen in: vertrouwen in de aannemelijkheid van de theorie en vertrouwen dat de onderzoeker het goed onderzocht heeft.

Geloof = vertrouwen

Er is verschil in vertrouwen in God en vertrouwen in mensen. De basis van het christelijk geloof is vertrouwen in de Bijbel, waarin staat: “Het geloof is de zekerheid van de dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.” (Hebr 11:1) Veronderstel nu dat er een mens gemaakt zou kunnen worden in het laboratorium, wat zou dat betekenen voor mijn geloof? Mijn ontzag voor de Schepper zou enorm toenemen. Want deze almachtige Schepper zou dan niet alleen de mens geformeerd hebben, maar hem ook het vermogen geschonken hebben om de code te ontsleutelen waarmee de informatie opgeslagen ligt in zijn cellen. Het maken van een mens in een laboratorium zou voor mij te vergelijken zijn met een computer die in staat is computers te maken. De grote vraag is daarbij: wie schreef de programma’s voor de computer?

Op die vraag geeft naar mijn mening de Bijbel het antwoord: “In de beginne schiep God”. Wij kunnen als stoffelijke mensen dit niet bevatten, want “God is Geest”. Ons denken is een proces dat buiten het stoffelijke verloopt, dat van buitenaf op ons inwerkt, zoals een programmeur inwerkt op een computer. Het geheim van de mens is dat hij zelf kan kiezen welke programmeur hij toelaat in te werken op zijn brein.

Het gaat erom dat ik me onderwerp aan de Heere Jezus, ervoor kies de Geest van Jezus toe te laten in mijn denken. Door deze beslissing ervaar ik innerlijke vrede en rust en grote dankbaarheid. Dankbaarheid, omdat nu duidelijk wordt uit de Bijbel, dat Jezus Christus zijn leven heeft willen geven, om daardoor de mogelijkheid te bieden vrij te komen van de anti-Christus-geest die vanaf de geboorte in ieder mens aanwezig is. Door te erkennen dat het niet in eigen vermogen ligt te voldoen aan Gods rechtvaardige eis aan Zijn schepselen, en te danken voor het volbrachte werk van de Heere Jezus op de heuvel Golgotha, wordt het mogelijk geestelijk opnieuw geboren te worden. Voor deze geestelijk opnieuw geboren (= wederomgeboren) mensen wordt de Bijbel een levensbron en een richtsnoer voor het leven. Veronderstel dat in de toekomst een mens in het laboratorium gemaakt wordt. Dan zou het kunnen zijn, dat Satan bezit zou nemen van die mens, zodat dan letterlijk zou ontstaan wat de Bijbel in Openbaringen 13 zegt. “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website evolutie.biz. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

 1. Dit artikel is een reactie op verschillende berichten met betrekking tot synthetisch leven. Bijvoorbeeld:
  – Eerste synthetische levensvorm gemaakt 20-5-2010
  http://www.extendlimits.nl/artikel/persconferentie_voor_eerste_synthetische_levensvorm?lang_id=1
  – Commissie: synthetische biologie moet kunnen
  Volledige vrijheid ongewenst, maar moratorium moet ook niet. 16 december 2010
  http://www.c2w.nl/commissie-synthetische-biologie-moet-kunnen.118151.lynkx
  – Leven programmeren
  Discussieer mee over de mogelijkheden van synthetische biologie  dinsdag 18 november 2014
  http://www.kennislink.nl/publicaties/leven-programmeren
  – Kunstmatig leven gemaakt in Groningen  TV  | WO 06 JAN 2016
  http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/64257/kunstmatig_leven_gemaakt_in_groningen.
 2. De prestatie van Dr. Craig Venter, het vervangen van het normale DNA in een cel door kunstmatig gemaakt DNA, is te vergelijken met het vervangen van de directeur van een grote fabriek door een robot.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!