Menselijke evolutie sneller dan gedacht

by | okt 12, 2017 | Biologie, Onderwijs

Onderzoekers van de universiteit van Wisconsin zijn tot de conclusie gekomen dat genetische verandering sneller gaat dan ze voorheen dachten.

Om te bewijzen dat de menselijke evolutie sneller is gegaan dan gedacht, wijzen Amerikaanse wetenschappers op de enorme diversiteit in de genen van
mensen. Europeanen hebben bijvoorbeeld een gen waardoor ze melk beter kunnen verteren en Aziaten hebben een gen dat hun oorsmeer droger maakt.

De wetenschappers gaan in hun onderzoek uit van evolutie. Ze zeggen dat al deze eigenschappen in de laatste vijfduizend jaar zomaar zijn ontstaan. Ze geloven dat de snelheid van mutaties (volgens hen de manier om nieuwe genen te ontwikkelen) in de afgelopen vijfduizend jaar ongeveer honderd keer hoger lag dan in de geschiedenis daarvoor. Opmerkelijk is dat volgens de Bijbelse chronologie ongeveer vier- tot vijfduizend jaar geleden de volkeren zich over de aarde hebben verspreid. Vanuit dat Bijbelse model kun je dan ook een andere verklaring bedenken: Toen de volkeren na de torenbouw van Babel verspreid werden, zijn de mensen in stammen en families uit elkaar gegaan. Sommige genen kwamen alleen bij één van die families voor. Door die verdeling konden die genen niet meer in het nageslacht van anderen terechtkomen. Ook kunnen er sinds de torenbouw mutaties zijn geweest die ervoor zorgden dat bepaalde genen tot uitdrukking kwamen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., Demoed, J.F.A., 2013, Menselijke evolutie sneller dan gedacht, Weet 21: 10.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!