Miljoenen jaren oude microben

by | feb 13, 2017 | Geologie, Onderwijs, Scheikunde

Niet zelden komt het voor, dat men in (zogenaamd) 500 miljoen jaar oude zout- en steenkoollagen, levensvatbare micro-organismen vindt. Over het isoleren en reactiveren van zulke microben zijn een veelheid aan publicaties verschenen. Deze microben kunnen wel enige duizenden, maar nooit honderden miljoenen jaren oud zijn. In die tijd zouden de nucleïnezuren (DNA) en andere celbouwstenen allang moeten zijn vergaan. Dat microben zich in een starre “slapende toestand” (cryptobiose) over zulke lange tijdsperioden (en zonder voedingsaanvoer) zelfstandig kunnen vernieuwen en “repareren”, is ondenkbaar.

steenzout_licht.pixabay

Micro-organismen vindt men praktisch overal op aarde. Vanwege hun enorm flexibele fysiologie leven zij op onnoemelijk veel plaatsen. Men vindt ze in vulkaanopeningen, warmwaterbronnen op het aardoppervlak, maar ook op de bodem van de oceaan, in het ijs van de Noordpool, in de Dode Zee, eveneens als symbionten in bv het maag-darmstelsel van hogere organismen.

In de afgelopen jaren werden echter niet zelden ook in oude zout- en steenkoollagen microben gevonden. Veel van deze vindplaatsen worden ingedeeld in het Perm (250 – 300 miljoen jaar) of het late Precambrium (tot 500 miljoen jaar).

Onder extreem gecontroleerde omstandigheden (vanwege het gevaar van verontreiniging door huidige microben) gelukte het verschillende teams in verschillende laboratoria zogenaamd “oeroude-microben” uit de slapende toestand tot leven te wekken en te kweken.1

Dat deze microben werkelijk honderden miljoenen jaren oud zijn, is ook onder de voorstanders van een miljarden oude aarde omstreden. In de regel worden de volgende kritische opmerkingen geplaatst:

a)   De ouderdom van de geïsoleerde micro-organismen kan niet direct bepaald worden, maar slechts indirect via een datering van de matrix, waarin zij ingesloten zijn. Daarom kan een verplaatsing als foutbron niet uitgesloten worden.

b)   Het gevaar van verontreiniging bij de monstername (of – bewerking) door recente (dwz tegenwoordig levende) micro-organismen is ook bij de strengst gecontroleerde experimenten in principe niet uit te sluiten.

In de regel worden echter in de publicaties alle bekende verontreinigingsbronnen en mogelijkheden onderzocht. Critici zouden concrete niet controleerbare mogelijkheden ter verontreiniging moeten benoemen. De ongefundeerde verontreinigingskritiek verliest geloofwaardigheid ten opzichte van de overvloed van gepresenteerde gegevens.2

Voetnoten

  1. Russel H. Vreeland, William D. Rosenzweig und Dennis W. Powers, Isolation of a 250 million-year-old halotolerant bacterium from a primary salt crystal. Nature 407, 19 Oktober 2000, p. 897-899.
  2. Harald Binder, Dornröschenschlaf bei Mikroorganismen?, Studium Integrale, Oktober 2001, p. 51 – 55, http://www.wort-und-wissen.de/index2.php?artikel=sij/sij82/sij82-1.html

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!