Moet Genesis letterlijk gelezen worden?

by | apr 12, 2015 | Astronomie & Kosmologie, Bijbel, Filosofie, Onderwijs, Theologie

Op de reeks artikelen Schepping en evolutie? kregen wij onderstaande uitgebreide reactie. Omdat we graag voldoende aandacht aan deze reactie willen geven, komen we er in deze blog uitgebreid op terug. De reactie heeft betrekking op deze artikelen:

Hieronder staat de reactie, met mijn commentaar.

Beste Douwe,

Misschien moeten we een keer afspreken om te voorkomen dat de geschreven tekst een woordengevecht wordt. Maar laat ik een eerste schriftelijke aanzet doen.

Dag Niels,

Allereerst ben ik erg blij dat je de tijd hebt genomen om de artikelen te lezen en de moeite hebt genomen een reactie te plaatsen. Een “woordengevecht” lijkt me ook niet wenselijk, maar als we allebei met respect inhoudelijk op elkaar reageren, zou ik dit geen woordengevecht, maar een goede discussie willen noemen. Een keer afspreken lijkt me ook goed, dat kan makkelijker praten idd.

Een geestelijke dood?

Deel 1 [Evolutie of niet, maakt het iets uit?]
Als er in Genesis wordt gesproken over de dood, is dat (voornamelijk?) een geestelijke dood. Wij zijn afgesneden van God. Door Jezus sterven en opstanding kunnen we nu al deelnemen aan het nieuwe leven. Dit is een geestelijk leven, want ook wij zullen allen sterven. Dus waarom kunnen we de dood ook niet zien als een geestelijke dood (alleen) ?
thomas en jezus opstanding - is jezus letterlijk gestorven?Hoe kom je tot die conclusie? Er zit een geestelijk aspect aan de straf op de zonde van Adam en Eva: er kwam verwijdering tussen God en hen. Maar de dood was ook lichamelijk. Dit wordt goed geïllustreerd door 1 Cor 15:21 en 22:  21Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. 22Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.1 Hier een geestelijke dood in lezen, zou het gevolg hebben dat ook Jezus’ dood geestelijk was. Waarom moest Jezus dan fysiek sterven en opstaan? Dat had dan toch ook alleen geestelijk gekund (met zijn doop bv)? Ook Genesis 3:16-19 geeft duidelijk een fysiek gevolg van de zonde aan: moeite in zwangerschap, vervloekte aardbodem2, dorens en distels en uiteindelijk de stoffelijke dood.

Noach: een lokale vloed?

Er staat in Genesis inderdaad dat de zondvloed de hele wereld bedekte. Maar ook bij Jozef, staat dat alle volken naar Egypte kwamen i.v.m. de hongersnood. De meesten zullen hier lezen: De lokale volken, of de toen bekende volken. Er zijn er maar weinig die zeggen dat ook de Eskimo’s, Indianen en Japanners naar Egypte waren afgereisd. In dat geval zouden de 7 vette jaren ook wel een hele hoge opbrengst moeten zijn geweest.

Het is van belang dat je teksten probeert te interpreteren zoals de schrijver bedoelt. Als je op een feestje bent geweest kun je gerust zeggen “iedereen heeft het naar zijn zin gehad”. Daar bedoel je dan ook alleen diegenen die op het feestje aanwezig waren mee en niet iedereen van de hele wereld. Zo kun je ook Gen 41:57 opvatten. Bij de zondvloed is dat een ander verhaal: het is in dat geval veel logischer wanneer dit werkelijk over de hele wereld (aardbol) gaat en wel om de volgende redenen:
 1. ark en vloed - was de vloed wereldwijd - moeten we genesis letterlijk nemen?Als het om een lokale vloed gaat, waarom bouwde Noach dan een boot? Hij had de bergen over kunnen trekken, dat was een stuk sneller en gemakkelijker geweest.
 2. Als het om een lokale vloed gaat, waarom stuurde God dan de dieren naar de ark om de dood te ontsnappen?
 3. Als het om een lokale vloed gaat, waarom was de ark dan zo groot? Als alleen de lokale soorten van Mesopotamie mee moesten, dan had Noach de ark veel kleiner kunnen maken.
 4. Als het om een lokale vloed gaat, waarom nam Noach dan ook vogels mee?
 5. Als het om een lokale vloed gaat, hoe kan het dan dat zelfs alle hoge bergen die onder de hemel zijn3 15 el (8 meter) onder water stonden?
 6. Als het om een lokale vloed gaat, beperkt Gods’ komende oordeel over allen zich dan ook tot een bepaalde locatie? Jezus vergelijkt het komende oordeel met Gods’ oordeel over de mensheid in Noachs’ tijd in Mattheüs 24:37-39
 7. Als het om een lokale vloed gaat, heeft God zijn verbond4 om nooit meer een vloed te sturen, talloze keren verbroken. Wat zegt dat over de betrouwbaarheid van God?

Professor James Barr zegt dat er naar zijn weten “geen professor Hebreeuws of Oude Testament is, aan welke universiteit van wereldklasse dan ook, die niet gelooft dat […] de schrijvers bedoeld hebben dat […] Noach’s vloed als een wereldwijde vloed werd begrepen die al het menselijke en dierlijke leven heeft vernietigd, behalve van degenen in de ark”5 Zelf gelooft Barr overigens niet dat Genesis 1-11 historie is maar hij ziet wel in dat de schrijvers het zo hebben bedoeld. Als je de tekst zo opvat, dan heeft dat grote gevolgen voor hoe je de bijbel leest.

Hoe vat jij deze tekst op? Had de schrijver het verkeerd? Heeft God zijn verbond meerdere malen verbroken? Of heeft Hij iets heel anders beloofd?

Radioactief verval

Deel 2 [De grenzen van radioactieve datering]
De verval gegevens die je presenteerd kan ik moeilijk controleren in mijn keuken, en zijn ver van mijn bed. Ik neem aan dat je deze gegevens ook hebt overgenomen van Amerikaanse creationisten, gezien dat deze artikelen al behoorlijk gedateerd zijn. De afgelopen 20 jaar is er enorm veel vooruitgang geweest is de wetenschap, met betrekking tot astonomie.
Eerlijk van je. Naar mijn weten zijn er geen nieuwe inzichten op dit vlak, die invloed hebben op wat ik in het artikel stelde. Als er iemand is die iets anders beweert, dan hoor ik graag de nieuwe argumenten. Overigens komen de gegevens niet van Amerikaanse creationisten, wel heb ik artikelen gebruikt van CMI, een internationaal netwerk van christelijke wetenschappers en heb dit aangevuld met andere artikelen, zoals in de voetnoten is terug te vinden.

Big Bang?

De gegevens van de Astonomie wijzen wel erg in de richting van de Big Bang, en is ook goed in te passen in onze wetenschappelijke modellen.

wereldbeeld bril - genesis letterlijk lezen? Dat ligt eraan door welke bril je naar de gegevens kijkt. In dit artikel heb ik juist laten zien welke problemen de oerknal met zich meebrengt, welke gegevens erg moeilijk in dat model zijn te passen en dat er meer vooraanstaande wetenschappers zijn (ook seculiere), die deze problemen erkennen.6 Zij pleiten ervoor ook andere modellen te mogen gebruiken om naar de werkelijkheid te kijken. In mijn artikel laat ik dat ook zien en geef ik een aantal redenen waarom de gegevens uit de astronomie ook heel goed in te passen zijn in een jong heelal.

Achtergrondstraling: goed te matchen met Big Bang?

Daarnaast is er in de jaren ‘70 achtergrond-straling gemeten op radio-ontvangers van 3 Kelvin. Hier kan ik nog wel iets van begrijpen aangezien mijn vakgebied die van transmissie is (als ontwikkelaar van Wifi chips, waar radio-transmissie en –receptie een wezenlijk onderdeel is). Deze achtergrondstraling is goed te matchen op een Big Bang.
2002_ictp

Alan Guth, Paul Steinhardt en Andrei Linde bij de uitreiking van de Dirac medaille voor hun bijdrage aan het concept inflatie

Ja en nee. Inderdaad past het bestaan van kosmische achtergrondstraling goed in het oerknal model. Er is echter een groot probleem met de gemeten straling. De oerknal zou zijn begonnen met een vuurbal waaruit alle materie in het universum is ontstaan. Om sterrenstelsels te laten ontstaan moet de temperatuurverdeling binnen de vuurbal ongelijk zijn geweest. De kosmische achtergrondstraling die we meten vertoont echter vanuit elke richting nagenoeg dezelfde temperatuur. Dit wordt het horizonprobleem genoemd.7 Volgens de oerknal theorie is de straling ontstaan toen de vuurbal genoeg afgekoeld was om straling door te laten, ongeveer 380.000 jaar na de oerknal. Dit heeft tot gevolg dat alleen die gedeelten van het heelal die minder dan 380.000 lichtjaar van elkaar af staan energie hebben kunnen uitwisselen en dus uniform in temperatuur kunnen zijn. Dit is niet wat we meten. Om dit op te lossen zijn wilde theorieën geopperd. De op dit moment meest genoemde is de inflatie(het opblazen) van het heelal, sneller dan het licht: het heelal zou in 10-33 seconde met een factor van 1050 zijn opgeblazen. Er is echter geen enkel mechanisme bekend dat een dergelijk proces zou kunnen starten of stoppen; het is dus een “wonder”. Vandaar dat sommige wetenschappers zich afvragen of inflatie niet gewoon “wishful thinking” is.8 Dr. P. Steinhardt, die meegewerkt heeft aan deze theorie,9 schreef in 2011 zelf een artikel waarin hij vier punten aanwijst waar de inflatie theorie niet klopt.10

Kortom: kosmische achtergrondstraling past binnen de oerknal theorie, maar de gelijke temperatuur leidt wetenschappers tot het bedenken van niet waargenomen, onverklaarbare en onherhaalbare inflatie modellen.

Kijken creationisten wel objectief naar de werkelijkheid?

Deel 3 [De kosmos. Bewijs voor miljarden jaren?]
Om te beginnen zou ik het boekje ‘Schepping en ‘ van .. adviseren.

Ik neem aan dat hier iets is weggevallen. Welk boek bedoel je?

Zoals eerdere gemeld zijn de afgelopen jaren veel dingen gebeurd: Een mars-lander rijdt over mars en doet o.a. bodemonderzoek. Er is ook op een moumeet geland. We hebben een deeltjesversneller onder de bergen van Zwitserland. De vraag is of alle beweringen (nog) kloppen, naast dat veel creationistisch werk vaak gekleurd is. Wetenschappelijke artikelen zijn mogelijk ook vaak vooringekleurd door evolutionistische modellen; dat maakt het juist zo moeilijk om objectief te blijven.

Deze cartoon laat zien hoe veel mensen over creationisme denken. Het vervangen van de bijbel door The Origin of Species en de tekst boven het rechterplaatje met The Evolutionist Method zou even (on)terecht zijn.

Deze cartoon laat zien hoe veel mensen over creationisme denken. Het vervangen van de bijbel door The Origin of Species en de tekst boven het rechterplaatje met The Evolutionist Method zou even (on)terecht zijn.

Het klopt inderdaad dat wetenschap continu in ontwikkeling is. Het is van belang dat zowel evolutionisten als creationisten de nieuwe feiten spiegelen aan hun model. Wat me overigens opvalt, is het subtiele verschil tussen het “gekleurd” zijn van het werk van creatie wetenschappers en het “mogelijk vooringekleurd” zijn van evolutionistische modellen; ben je overtuigd van de gekleurdheid van het één terwijl je het ander als objectiever beschouwt? Overigens is objectieve wetenschap een illusie, zoals ook de meeste wetenschappers zelf erkennen: je ziet de werkelijkheid door je eigen gekleurde bril. In 1980 is er een sociologisch onderzoek gedaan onder wetenschappers.11 Enkele uitkomsten:

 • Wetenschap is georganiseerd scepticisme. Dit betekent dat ‘… geen enkele bijdrage van een wetenschapper aan kennis kan worden geaccepteerd zonder nauwkeurig onderzoek en dat de wetenschapper zijn eigen bevindingen en die van anderen moet betwijfelen.
  Met deze stelling was ongeveer driekwart van de ondervraagde wetenschappers het oneens. Ze gaven aan dat het niet vreemd is om datgene wat met je eigen opvattingen overeenkomt te accepteren en te twijfelen aan hetgeen er niet mee overeenkomt. De geschiedenis van de wetenschap toont “[…] dat wetenschappers vaak subjectief te werk gaan en dat experimentele verificatie van secondair belang is vergeleken met filosofische argumenten.”12
 • Emotionele neutraliteit; dit betekent dat een wetenschapper geen emotionele banden met bepaalde ideeën of theorieën mag hebben.
  Deze stelling werd door de overgrote meerderheid van de ondervraagde wetenschappers verworpen. De auteur stelt: “de mythe dat wetenschap een emotieloze onderneming zou zijn, uitgevoerd door objectieve afstandelijke mensen, houdt niet stand” en “het beeld van de objectieve emotioneel belangeloze wetenschapper wordt alleen serieus genomen door leken of jonge bètastudenten.”

Dus: het idee van objectieve wetenschap klopt niet en wetenschappers weten dit.

Is het magnetisch veld van de maan niet gewoon te verklaren?

Recent stond er in Nature een onderzoek waaruit bleek dat de maan zou zijn ontstaan uit een botsing van de Aarde met een andere planeet. Dit zou het verschil in magnetisch veld kunnen verklaren.
Ook binnen deze theorie wordt het lastig het magnetisch veld te verklaren, omdat de botsing volgens deze theorie ongeveer 4,5 miljard jaar geleden heeft plaatsgevonden.13 Dat is te lang geleden om het magnetisme in de maanstenen te kunnen verklaren en deze connectie is naar mijn weten ook niet door wetenschappers voorgesteld. Daarom blijven wetenschappers op zoek naar een werkend model hiervoor.14 Tot die tijd wordt gewerkt met de dynamotheorie15 en worden de problemen16 voor lief genomen.

Windt een spiraal zich wel echt op?

Je stelt “dat de spiraalvorm zich na enkele rotaties helemaal “opgewonden” heeft, waarmee de spiraalvorm zou verdwijnen.” Waarom denk je dat? Door uitdijing draait het in een spiraal en niet een cirkel. Door de balans van aantrekkingskracht en middelpuntvliedende kracht zal dit door gaan.
Dit klopt naar mijn idee niet. Ook volgens seculiere wetenschappers zou de spiraalvorm zich in minder dan een miljard jaar moeten opwinden,17 zoals ik ook in voetnoot 26 van mijn artikel liet zien. Er wordt wel een oplossing voorgesteld, nl een complexe theorie over “spiral density waves”, maar zoals gezegd is dit een ad hoc oplossing, er is nl geen bewijs voor. Het is een aanname, die is bedacht om het probleem op te lossen en er is nog veel fine-tuning nodig om de theorie goed te laten werken.

Zeggen lichtjaren iets over tijd?

Je brengt lichtjaren terug naar snelheid per km en zegt dat de afstand bekend is. Maar dat is niet correct. We weten de afstand alleen in lichtjaren, juist door de relativiteit.

Dat klopt, maar mijn punt is, dat het woord lichtjaar al snel wordt verward met tijd, terwijl het om afstand gaat. Relativiteit laat namelijk zien dat tijd geen constante is, waardoor de constante factor aan een lichtjaar niet de tijd, maar de afstand is.

Maar tijd op een berg of in een dal is naar mijn mening juist niet relatief, aangezien we op hetzelfde ‘ruimteschip’ Aarde zitten, waar we allemaal dezelfde snelheid en richting hebben.

klok met berg - genesis letterlijk - radioactief vervalDit is niet correct. Gravitationele tijddilatie (onderdeel van de relativiteitstheorie) leert ons, dat hoe groter de zwaartekracht is, hoe langzamer tijd verloopt.18 Hoewel we dus allemaal dezelfde snelheid19 en richting hebben, is de zwaartekracht niet overal gelijk20 en treedt dus tijddilatie op.

De Big Bang theorie is bedacht door een christen. Kun je als christen die theorie dan niet omarmen?

De Big Bang theorie is gemaakt door Lamaire, een wetenschapper die dit heeft gedaan in opdracht van de rooms katholieke kerk. Het was een revolutionaire verandering in de wetenschap die daarvoor altijd met een statisch model werkte. De Big Bang had ook wat ‘engs’ want het wees een duidelijk begin aan van het heelal. Waarom zouden we dit niet kunnen omarmen als christenen?
Ik zeg niet dat je de oerknal als christen niet kunt omarmen, ik toon alleen aan welke problemen er met de theorie zijn en laat zien dat je ook op een andere manier naar de data kunt kijken en dat er theorieën zijn die misschien beter bij de data passen die niet in conflict zijn met de bijbel. Ik zou echter christenen niet aanraden om de oerknal als theorie te omarmen, omdat dit grote theologische consequenties heeft.21

Moet je niet objectief naar wetenschap kijken?

De belangrijkste oorzaak dat creationisme vaak niet als wetenschappelijk wordt gezien, is dat het de 6 dagen in de bijbel alleen maar letterlijk kan en wil lezen en aan de hand daarvan wetenschap wil bedrijven. Je moet juist onbevangen naar alles proberen te kijken, en als het daarna ook nog eens bij de bijbel past, is dat mooi!
Zoals eerder gezegd bestaat objectieve wetenschap niet. Het professionele van het creationisme22 vind ik dat daarbinnen erkend wordt dat die subjectiviteit er is. Het mooie vind ik, dat met gebruik van deze bril23 de werkelijkheid heel goed verklaard blijkt te kunnen worden. En in mijn geval is dat niet gestart vanuit het “niet willen dat de bijbel niet klopt”, maar vanuit het eerlijk kijken naar de werkelijkheid en het afwegen welke theorie naar mijn idee hier het best bij past. Dit is ook de reden waarom een aantal van de wetenschappers bij CMI juist door het bestuderen van het bewijs voor schepping overtuigd is geraakt van de betrouwbaarheid van de bijbel en hierdoor tot geloof is gekomen. Dit geldt overigens ook voor twee auteurs van deze site: Niels van Keken en Gert-Jan van Heugten.

Kun je Genesis wel letterlijk lezen?

Maar ook de letterlijke lezing van Genesis is al dubieus. Eerst is er licht (1e dag) maar op de 4e dag worden pas zon maan en sterren gemaakt. Waar hing de aarde voor die tijd? Dit is wel een erg Aarde-centrisch-model die in de Bijbel gepresenteerd word.
Genesis laat zich niet letterlijk24 lezen, maar wel als historie. Zoals ik hierboven aangaf hebben de auteur(s) dit in elk geval bedoeld. Wat betreft het licht op dag 1: God kan licht scheppen zonder hiervoor een secundaire lichtbron nodig te hebben, zoals ook bij de nieuwe hemel en aarde het geval lijkt te zijn (Openbaringen 21:23). Ook lijkt me prima denkbaar dat God de aarde eerst formeerde en pas later in het heelal plaatste. Zoals we weten, is God niet onderhevig aan natuurwetten: Hij staat buiten de tijd, Hij kan water in wijn veranderen en doden opwekken.

Waarom was de aarde woest, duister, doods voordat God verder schiep?

En als God de Aarde maakt, waarom wordt er dan gelijk daarna in Gen 1:2 geschreven over woest, duisternis, water (in de bijbel het teken van de dood)?
Het lezen van oordeel in dit vers, is pas populair geworden sinds de intrede van de evolutietheorie, om op die manier miljoenen jaren in te passen in de bijbel. Voor die tijd is er naar mijn weten geen bekende Joodse of Christelijke bijbeluitlegger die in dit vers oordeel of dood las.

Lezen we de Bijbel niet te veel met een westerse bril op?

De bijbel letterlijk lezen met een westerse bril op, terwijl het is geschreven in een andere tijd en cultuur is niet correct.

Als westerling kun je je bril niet “volledig” af zetten en objectiviteit veinzen. Ik ben het natuurlijk wel met je eens dat het van belang is om de oorspronkelijke bedoeling van de tekst te achterhalen. Volgens Prof. James Barr die ik hierboven al even aanhaalde, twijfelt geen enkele gerenommeerde professor Hebreeuws of Oude Testament eraan dat de auteur(s) van Genesis ons willen vertellen dat “de schepping plaatsvond in zes dagen van 24 uur”.25

Met broedelijke groet,
Niels Lambers
Nogmaals bedankt voor je uitgebreide reactie en mocht je naar aanleiding van dit stuk nog vragen hebben, dan beantwoord ik die natuurlijk graag.
Groet en zegen,
Douwe Tiemersma

Voetnoten

 1. Herziene Statenvertaling (HSV), 2011 Uitgeverij Jongbloed – Heerenveen
 2. wat zegt dit over de aardbodem van voor de zondeval?
 3. Genesis 7:19-20)
 4. In Genesis 9:11 zegt God tegen Noach: “Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten” (HSV)
 5. Oorspronkelijk, engels citaat: ‘… probably, so far as I know, there is no professor of Hebrew or Old Testament at any world-class university who does not believe that the writer(s) of Genesis 1–11 intended to convey to their readers the ideas that:

  1. creation took place in a series of six days which were the same as the days of 24 hours we now experience
  2. the figures contained in the Genesis genealogies provided by simple addition a chronology from the beginning of the world up to later stages in the biblical story
  3. Noah’s flood was understood to be world-wide and extinguish all human and animal life except for those in the ark.’ (Barr, J., letter to David C.C. Watson, 23 April 1984, vertaling DJT)
 6. Zie deze open brief: Lerner, E., Bucking the big bang, New Scientist182(2448)20, 22 May 2004 en het artikel Big Bang Theory Busted By 33 Top Scientists op rense.com
 7. http://wetenschap.infonu.nl/sterrenkunde/50069-problemen-met-de-oerknaltheorie-het-horizonprobleem.html
 8. Brooks, M., 13 things that do not make sense, New Scientist 2491:30–37, 19 maart 2005
 9. Voor zijn bijdrage won hij zelfs de prestigieuze Dirac medaille in 2002.
 10. Zijn artikel haalde de voorpagina van de Scientific American met de titel “Quantum Gaps in the big bang: Why our best explanation of how the universe evolved must be fixed—or replaced.” Steinhardt, P., The inflation debate, Scientific American 304(4):36–43, april 2011
 11. Nina Toren, ‘The New Code of Scientists’, 1333 Transactions on Engineering Management, Volume EM-27, No.3, augustus 1980
 12. Volledige tekst (engels): ‘… that scientists often operate in a subjective way and that experimental verification is of secondary importance compared to philosophical arguments, at least in some of the major conceptual changes that have occurred in science.’ – S.G. Brush, ‘Should the History of Science be Rated X?’ Science, Volume 188, 22 maart 1974, p.183. Zie ook: T.S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, 1970.
 13. http://en.wikipedia.org/wiki/Giant_impact_hypothesis
 14. http://www.space.com/21061-moon-magnetic-field-mystery.html
 15. http://sservi.nasa.gov/articles/mystery-moons-lost-magnetism-explained/
 16. Namelijk de aannames dat (1) de aarde een dynamo heeft en dat (2) de condities van de maan een dynamo mogelijk zouden maken en zelfs al zou aan deze aannames worden voldaan, dan kan alleen een magnetisch veld veel zwakker dan dat van de aarde worden verklaard, zoals ik stelde in mijn artikel: https://logos.nl/schepping-en-evolutie-deel-3/#magnetische_velden
 17. Zie bijvoorbeeld de vierde alinea van dit artikel: http://www.space.com/22382-spiral-galaxy.html
 18. http://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_time_dilation
 19. Zelfs dit is niet helemaal correct, hoe verder van het middelpunt, hoe hoger de snelheid
 20. Dit verschil is meetbaar: zie bijvoorbeeld dit Redactioneel artikel: Zwaartekracht verschilt enorm, FAQT 12 september 2013 (http://www.faqt.nl/recent/zwaartekracht-verschilt-enorm/)
 21. Die ik heb behandeld in deel 1 van deze serie (https://logos.nl/schepping-en-evolutie-deel-1/).
 22. Met name zoals gepropageerd door CMI (www.creation.com)
 23. De werkelijkheid bekijken vanuit het vertrouwen dat de bijbel een betrouwbaar historisch verslag geeft
 24. Niet letterlijk maar woordelijk, of nog beter: historisch. Ik bedoel niet dat we Genesis figuurlijk moeten opvatten.
 25. Oorspronkelijk, engels citaat: ‘… probably, so far as I know, there is no professor of Hebrew or Old Testament at any world-class university who does not believe that the writer(s) of Genesis 1–11 intended to convey to their readers the ideas that:

  1. creation took place in a series of six days which were the same as the days of 24 hours we now experience
  2. the figures contained in the Genesis genealogies provided by simple addition a chronology from the beginning of the world up to later stages in the biblical story
  3. Noah’s flood was understood to be world-wide and extinguish all human and animal life except for those in the ark.’ (Barr, J., letter to David C.C. Watson, 23 April 1984, vertaling DJT)

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!