Motie voor vrije wetenschap

by | feb 8, 2017 | Nieuws, Onderwijs

Op 2 februari 2017 werd er een bijzondere motie voorgesteld aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.1 Deze motie heeft wel wat weg van de creationistische oproep, van de onlangs opgeheven stichting De Oude Wereld, voor ‘Fair Science’ enkele jaren geleden.2 De auteurs van de motie, drs. Pieter Duisenberg3 en drs. Karin Straus4, zijn Tweede Kamerleden van de VVD-fractie.

Renovatie Binnenhof

Duisenberg en Straus roepen op tot vrije wetenschap. De indieners zijn “van mening dat de vrije wetenschap nooit gehinderd mag worden door verschillen in morele of politieke meningen”. Dat is een verademing voor creationisten om te horen. Creationisten en Intelligent-Design-aanhangers worden vaak voor ‘rotte vis’ uitgemaakt en het kan tot carrièreschade leiden je positief uit te laten over creationistische standpunten.5 Waarschijnlijk hebben de indieners de motie niet bedoeld als steuntje in de rug voor creationisten. Toch kunnen we de oproep tot het bedrijven van vrije wetenschap, ongeacht de verschillende politieke en morele (en ook levensbeschouwelijke) verschillen, wel zo zien. Als er vrij wetenschap bedreven kan worden dan zullen sommige (al dan niet creationistische) inzichten sneller geaccepteerd worden en wordt de wetenschap bevrijd van een dogmatisch naturalistisch keurslijf.6

Als laatste verzoeken de indieners ”de regering om, een nadere beschouwing en advies te vragen aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven in de wetenschap in Nederland een rol spelen, en met aanbevelingen te komen hoe te allen tijde het vrije woord binnen de wetenschappelijke waarheidsvinding de ruimte zou moeten krijgen.” We zien uit naar het rapport en de aanbevelingen van de KNAW.7

Voetnoten

  1. De motie is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-VIII-120 Maar is merkwaardigerwijs ontsnapt aan de media-aandacht.
  2. Stichting De Oude Wereld werd in 2014 opgeheven, verschillende leden van het bestuur en de achterban van de stichting zijn opgegaan in Logos Instituut. De webpagina ‘Fair Science’ staat nog wel online en is hier te vinden: http://www.fairscience.info/.
  3. https://www.parlement.com/id/vizxd9b2ltw4/p_j_pieter_duisenberg
  4. https://www.parlement.com/id/vifbi4vlsjys/k_c_j_karin_straus
  5. Zo kwam prof. Michael Reiss in 2008 stevig onder vuur te liggen toen hij een positieve uitspraak deed t.a.v. het serieus nemen van leerlingen met een creationistische achtergrond. Lees meer: http://www.digibron.nl/search/detail/012dbead33df740ad234cd16/creationisme-kost-britse-wetenschapper-de-kop/0 en http://creation.com/reiss-resigns-as-royal-society-stifles-debate-on-evolution Voor meer verhalen zie ook het boek van dr. Jerry Bergman: Bergman, J.R., 2008, Slaughter of the Dissidents. Volume I. The Shocking Truth About Killing The Careers Of Darwin Doubters (Southworth: Leafcutter Press).
  6. Zo moest de geoloog Bretz meer dan 25 jaar wachten voordat zijn gedachten rond de Missoula Floods geaccepteerd werden. Zie daarvoor de monograaf van Michael Oard: Oard, M.J., 2004, The Missoula Flood Controversy and the Genesis Flood (Chino Valley: Creation Research Society). Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de naturalistische theorie van de platentektoniek.
  7. http://www.knaw.nl/nl

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!