Na-zondvloed overlevingsrace – Zouden de roofdieren toen ze van ark van Noach kwamen prooien tot uitsterven bejaagd hebben?

by | mrt 24, 2020 | 03. Theologie, 06. Biologie, Onderwijs

Moesten dieren voor hun leven rennen zodra ze uit de ark kwamen? Zouden sommigen zijn uitgestorven doordat er op ze gejaagd werd door roofdieren?

Een vraag die binnenkwam bij CMI:

Hoe zou Noach de dieren uit de ark hebben laten vertrekken? Ik veronderstel dat als hij twee leeuwen en twee antilopen gelijktijdig naar buiten zou hebben laten gaan, dat de leeuwen zo’n antiloop hadden opgegeten, waardoor de antiloop gelijk was uitgestorven. Hoe werd het uitsterven van bepaalde soorten voorkomen wanneer de dieren elkaar zouden kunnen opeten? Bedankt!

Thomas Bailey van CMI Canada antwoordt:

Hi Sarah,

Bedankt voor het schrijven. Dit is een interessante vraag; eentje die we niet zo vaak krijgen. In Genesis 8: 18–19 (HSV) lezen we: “Toen ging Noach naar buiten, en zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun soorten, gingen de ark uit.” Hoewel dit betekent dat alle dieren tegelijkertijd ontscheept zijn, kan de term “overeenkomstig hun soorten (families)”1 betekenen dat er enige tijd lag tussen herbivoren en carnivoren. We kunnen het niet zeker weten.

Laten we echter ook een paar mogelijke alternatieven overwegen voor carnivorisme onmiddellijk na de zondvloed. Allereerst is het zeer waarschijnlijk dat de carnivoren aan boord van de ark geen vers vlees aten gedurende het jaar dat de vloed duurde. Het zou mogelijk zijn geweest dat gedroogd vlees aan boord was gebracht, maar sommige carnivoren kunnen een tijdje zonder vlees overleven, zoals ze allemaal geen vlees aten vóór de zondeval. Sommigen doen dat zelfs vandaag.2 Dus het zou mogelijk zijn voor carnivoren om ook na de zondvloed een tijdlang van planten te leven; maar dat hoefden ze waarschijnlijk niet.

Schepping-onderzoeker John Woodmorappe bespreekt in zijn grondige studie Noah’s Ark: A Feasibility Study verschillende andere mogelijkheden. Van de vele dieren die tijdens de zondvloed gedood werden, zijn er bijvoorbeeld enkele diep begraven geraakt en mogelijk in een soort gelei veranderd die relatief vrij was van bacteriën. Zelfs vandaag begraven Inuit-mensen duizenden vissen in grote kuilen om de resulterende gelei later op te kunnen eten. Honden eten ook van deze gelei. Experimenten in de afgelopen jaren hebben aangetoond dat een kadaver na enkele jaren kan worden opgegraven waarbij niet alleen maar botten worden gevonden. Opgegraven aas was waarschijnlijk een andere belangrijke voedselbron na de zondvloed voor carnivoren, en niet alleen voor aaseters. Allerlei carnivoren, zoals leeuwen en tijgers, eten namelijk ook aas. In feite verkiezen leeuwen het vaak boven verse prooi. Sommige carnivoren geven de voorkeur aan aas simpelweg omdat het vaak gemakkelijker te verkrijgen is.

Ook zouden dieren die diep in het vloedwater terecht kwamen, verminderde bacteriële afbraak hebben ondergaan. Zelfs die in ondiep water lagen kunnen tot vijf jaar bewaard zijn gebleven door een reactie van lichaamsvet en water resulterend in adipocere of ‘lijkenwas’. Er zal ook vis opgesloten geweest zijn in plassen water die achterbleven na de terugtrekkende vloedwateren. Bedenk dat er geen vissen op de Ark hoefden te zijn en hoewel vele stierven in de zondvloed, overleefden van sommige waarschijnlijk veel meer dan twee van elke geschapen soort. Veel soorten vissen planten zich snel voort wanneer het water vol voedingsstoffen zit, zoals onmiddellijk na de zondvloed het geval zal zijn geweest. Dus dit zou snel een andere bron van vlees hebben opgeleverd.

Ik hoop dat dit nuttig is geweest. Voor meer over deze en vele andere vragen over Noach’s Vloed, beveel ik Noah’s Ark: A Feasibility Study door John Woodmorappe aan.

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Creation Ministries International en is met toestemming vertaald en overgenomen. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. De vertaling die Bailey gebruikt vertaalt “mishpachah” met “families”. -red
  2. Zie https://creation.com/the-lion-that-wouldnt-eat-meat en https://creation.com/lea-the-spaghetti-lioness

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!