Natuurkunde en kosmologie in het Creation Museum

by | aug 20, 2019 | Astronomie & Kosmologie, Bezoekersverslag, Museum, Natuurkunde, Scheikunde

We zaten in een ruimteschip. We zijn begonnen bij de zon, daar was het gloeiend heet. Toen kwamen we bij Mercurius en daarna bij Venus. Onherbergzaam. Toen suisden we voorbij een blauwe waterrijke planeet, aarde genoemd. Daar krioelde het van leven. Daarna werd het weer donker. Op Mars vonden we niets behalve enkele robots die daar rond hobbelden, afkomstig van de vorige blauwe stip. Ook de grote gasreuzen van ons zonnestelsel waren niet in staat om een leefbare omgeving voor ons te creëren. Daarna werd het ijzig koud, te koud voor leven, en besloten we terug te keren. Thuisgekomen na een jarenlange reis verbaasden wij ons over het wonder dat er leven op aarde mogelijk is, daar moet wel een Ontwerper achter zitten.

Vorig jaar zomer bezocht ik het Creation Museum in de Verenigde Staten van Amerika. Dat museum heeft een blijvende indruk op mij achtergelaten. Op wat kleinschaliger niveau zou ik dat ook in Nederland wensen. Vorige maand ben ik begonnen met de bespreking van The Creation Museum Collection een serie dvd’s met daarop filmpjes die in het Creation Museum worden getoond. De eerste die ik besprak was Dinosaurs & Dragon Legends.1 De tweede had te titel Flood Geology.2 Vandaag bespreken we Heaven & Earth. Ook nu zal ik vooral de filmpjes zelf aan het woord laten en acht ik mijn eigen mening ondergeschikt. Heaven & Earth bespreekt de natuurkunde en de kosmologie in het Creation Museum.

Natuurwetten

‘Heaven & Earth’ in ‘The Creation Museum Collection’.

Elk deeltje, elk organisme, elke planeet, elk sterrenstelsel volgt verfijnde natuurwetten. De meest elementaire wetten zijn de wetten van de logica. “Stel je bijvoorbeeld een universum voor zonder de wet van non-contradictie. Dan kan iets tegelijkertijd waar en onwaar zijn. Wat voor soort universum zou dat zijn?” Een universum voorstellen zonder de wetten van de logica is nauwelijks mogelijk. De wetten van de wiskunde bouwen voort op de wetten van de logica. Een universum waar je niet zou kunnen tellen is niet voor te stellen. Daarop bouwen de wetten van de natuurkunde voort, zoals wetten rond licht, energie en zwaartekracht. Deze wetten zijn fundamenteel voor de wetten van de chemie en biologie. Zo weven deze wetten in ons universum een nauwkeurig wandtapijt, perfect geschikt voor leven. Maar waar komen deze wetten vandaan? De uitlegger in dit filmpje verwijst dan naar Newton, Kepler en andere grondleggers van de moderne natuurwetenschap. Zij gaven aan dat er wetten zijn omdat God regeert. Zij putten uit de Bijbel, daarin staat dat God alle dingen draagt door het woord van Zijn kracht (Hebreeën 1:2-3) “De wetten van het universum komen van God en Zijn Woord is het tapijt dat de wetten bij elkaar houdt.”

Bouwstenen

Alles in het universum is gemaakt van ongeveer negentig soorten atomen. Deze atomen zijn te combineren tot miljoenen stoffen, met elk zijn eigen verbazingwekkende eigenschappen. In het filmpje worden twee voorbeelden gegeven, die aangevuld kunnen worden met talloze andere voorbeelden: het koolstofatoom en het watermolecuul. Koolstof is de meest veelzijdige bouwsteen in het universum. Geen enkel atoom bindt zoals koolstof. “De unieke eigenschappen van koolstof maken de moleculen van het leven mogelijk. Verander de eigenschappen een beetje en het leven zou onmogelijk zijn.” Het tweede voorbeeld is het watermolecuul. In tegenstelling tot andere veel voorkomende vloeistoffen drijft water als het bevriest. Als dit niet het geval zou zijn dan zouden alle vissen bij een stevige vorst bevriezen in het meer. “Verander de eigenschappen van een watermolecuul een beetje en het leven zou onmogelijk zijn.” Hoe zijn atomen er gekomen? “De Bijbel zegt dat de oneindige Schepper de bouwstenen van het universum heeft gemaakt, perfect ontworpen zodat leven en het universum zouden kunnen bestaan.” Hierbij wordt in beeld verwezen naar Kolossenzen 1:16.

Een leefbare planeet

Onze aarde, een wonder van onze Schepper.

De aarde bevindt zich op een ideale positie in ons Melkwegstelsel. Als de aarde te dichtbij het centrum van de Melkweg zou staan dan zouden we geroosterd worden door straling. De aarde staat ook op de juiste afstand van de zon. Op aarde is het niet te koud of te warm. Ook de scheefstelling van de aardas lijkt ideaal om warmte te reguleren. In beeld zien we dat als de kanteling aanzienlijk toeneemt de zomers te warm en de winters te koud zijn. Omgekeerd, als de kanteling verminderd zou worden, dan zien we dat de evenaar te heet is en de polen te koud. Ook de massa van de aarde is ideaal. “In tegenstelling tot Mercurius is onze aarde groot genoeg om levensonderhoudende gassen zoals zuurstof en koolstofdioxide vast te houden, maar niet zo groot dat het een giftige gasvormige reus wordt, zoals Jupiter.” Leven heeft vloeibaar water nodig. De aarde bevindt zich op de juiste afstand van de zon om water als vloeistof te laten stromen. De aarde heeft ook de juiste chemicaliën voor leven. Ongeveer 99% van het universum bestaat uit waterstof en helium, op aarde is dat anders. “De aarde is gemaakt van zwaardere elementen die verbindingen kunnen vormen die essentieel zijn voor leven.” Ook heeft de aarde een grote maan die zorgen dat de oceanen niet stilvallen en een magnetisch veld dat beschermt tegen dodelijke straling. “De aarde lijkt een technisch wonder, gemaakt voor het leven. Het is een podium voor het ontvouwen van Gods glorieuze plan om bij de mens te wonen.” In beeld zien we als laatste nog een tekst uit Jesaja 45:18.

Desoxyribonucleïnezuur (DNA)

DNA is de taal van het leven. Vier basiseenheden, nucleotiden, kunnen worden gecombineerd tot een code voor twintig aminozuren. Uit die aminozuren vormt het lichaam op haar beurt honderdduizend eiwitten. Dit heeft het kenmerk van taal. Wij hebben een alfabet van 26 letters, deze kun je combineren tot meer dan vierhonderdduizend woorden. Deze woorden kunnen leiden tot een vrijwel oneindig aantal zinnen en alinea’s. DNA is de taal die biologen nu net beginnen te ontrafelen. De cellen in ons lichaam zitten vol met dat DNA. “DNA lijkt een taal te zijn, de taal van het leven. De Schepper van hemel en aarde heeft een getuigenis van Zijn bestaan achtergelaten in het DNA van elk levend wezen.” Afsluitend komt de tekst van 1 Timotheüs 6:13 in beeld.

Planten

Fotosynthese, een complex proces dat wijst op een Ontwerper.

De zon heeft alle energie die we ooit nodig zouden kunnen hebben. Geen mens of dier kan zijn energie rechtstreeks uit de zon halen. Planten kunnen dat wel. “Elk blad van elke plant heeft het vermogen om zonlicht om te zetten in energie. Energie die we op onze beurt kunnen gebruiken.” De bladeren zijn ontworpen om zonlicht te absorberen, koolstofdioxide binnen te laten en water vast te houden. “In de cellen van het blad zitten verbazingwekkende energiefabrieken die de energie van zonlicht in energierijk voedsel verpakken. (…) Deze geavanceerde chemische fabriek voert honderden stappen uit in perfecte harmonie. Een symfonie die zo complex is dat we deze nog niet volledig doorgronden. Tientallen wetenschappers over de hele wereld werken er nog steeds aan om de individuele stappen te achterhalen. En dit gebeurt allemaal in miljoenen cellen in elk grassprietje iedere dag van het jaar” Planten doen nog veel meer dan ons voedsel geven. Ze produceren zuurstof, bieden een huis en schuilplaats voor dieren, vertragen erosie en houden vocht vast. “Dat is een geweldig getuigenis van Gods wijsheid en voorzienigheid over de hele schepping.” Afsluitend wordt in beeld verwezen naar Genesis 1:30.

De zon

Astronomen hebben slechts een handvol sterren gevonden, zoals onze zon. Onze zon heeft een ideale maat om het leven op aarde te ondersteunen. De zon is niet te klein en niet te groot. Een enorme rode reus zou onze aarde verzwelgen en blauwwitte superster zou ons verblinden. Onze zon is een constant in de uitstoot van energie. “Elke seconde produceert het genoeg energie om een miljard grote steden een jaar te laten draaien.” Naturalisten geloven dat de zon viereneenhalf miljard jaar geleden is gevormd uit een nevel van stof en gas. “Als dat waar zou zijn, zou de zon, zodra de gassen zich verzamelden, sneller en sneller zijn gaan draaien. Net zoals een schaatser die de pirouette doet. In dit geval zou de zon binnen een paar uur om haar as zijn gedraaid. Maar de zon draait eens in de vijf en twintig dagen om haar as.” De zon is een rustige ster. Het heeft zo nu en dan zonnevlammen. Bij sommige andere sterren ligt de frequentie een factor van honderd miljoen keer hoger. Een supervlam van zo’n ster zou het leven op aarde kunnen vernietigen. Sterren blazen ook hete gassen de ruimte in, die worden ook wel coronale massa ejecties (of CME’s genoemd). De CME’s van onze zon zijn mild in vergelijking met die van ander sterren. Daartegen is de aarde vanwege een beschermend magnetisch veld tegen bestand. Verstoring van het magnetisch veld kunnen we zien in de aurora borealis, ook wel het noorderlicht genoemd. “Een mooie herinnering aan hoe God de aarde heeft geschapen en beschermd.”

Ons zonnestelsel

Neptunus.

Ons zonnestelsel draait net als een uurwerk nauwkeurig rond. In het filmpje zoeven de acht planeten voorbij die ons zonnestelsel rijk is. Behalve de aarde zijn de andere zeven planeten onherbergzaam voor leven. Mercurius en Venus zijn te warm, Mars is te droog en heeft geen atmosfeer. Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus zijn gasreuzen die bestaan uit waterstof en helium. Bij Uranus en Neptunus wordt kort stilgestaan bij hun sterke magnetische veld. “Gezien hoe snel magnetische velden vervallen, past dat goed bij een Bijbelse leeftijd van duizenden jaren.” Als laatste wordt het aloude kometenargument van stal gehaald. Kometen zijn volgens de dvd kleine stukken ijs en stof die in een elliptische baan rond onze zon draaien. Elke keer wanneer ze dichter in de buurt van de zon komen verliezen ze materiaal. Jonge kometen zijn, volgens de uitlegger, logisch als deze schepping pas duizenden jaren oud is. “De schoonheid van deze werelden, hun nauwkeurige banen en hun verscheidenheid wijzen op de wijsheid en glorie van hun Schepper.” Afsluitend wordt Psalm 19:1 in beeld gebracht.

De sterren

Als we naar de sterren aan de nachtelijke hemel kijken dan raken we verwonderd en prijzen we God om Zijn werk. De Bijbel geeft aan dat God deze wonderen heeft geschapen om vaste tijden aan te duiden van dagen, maanden en jaren. Hij heeft ze met uurwerkprecisie ingesteld. Onze zon is slechts een stipje in een enorm sterrenstelsel dat de Melkweg wordt genoemd. Naar schatting bevat de Melkweg honderd miljard sterren. De Melkweg is op haar beurt slechts een zandkorrel te midden van een zee van sterrenstelsels. Naar schatting zijn er alleen al in het zichtbare universum honderd miljard sterrenstelsels. “Toch sprak God ze gewoon tot bestaan” Afsluitend wordt verwezen naar Psalm 147:4.

Bonusmateriaal

Na deze acht filmpjes is er nog veel bonusmateriaal zoals video’s, artikelen en posters. Het eerste reclamefilmpje gaat over het planetarium in het Creation Museum. Het programma voor dit planetarium is samengesteld door de astrofysicus dr. Jason Lisle. Er wordt gebruik gemaakt van een fullcolour digitaal projectiesysteem en uiteraard gaat het programma uit van een creationistisch wereldbeeld. Het tweede reclamefilmpje gaat over Answers Academy, deze hebben we bij de vorige dvd van The Creation Museum Collection al besproken.3 Het derde filmpje maakt reclame voor Answers Magazine4, een interessant tijdschrift voor jong en oud. Het vierde reclamefilmpje gaat over Answers in Genesis5 in het algemeen en het Creation Museum6 in het bijzonder. Als laatste bevat het bonusfilmmateriaal nog een uitgebreide film van de manager die over de inhoud van het Creation Museum gaat, Mike Matthews. De acht filmpjes zijn gemaakt om het publiek visueel te ondersteunen. Bij de meeste filmpjes is gebruik gemaakt van de expertise van de astrofysicus dr. Jason Lisle.

Naast deze filmpjes is er nog bonusmateriaal in de vorm van artikelen en posters op de dvd te vinden. Het eerste artikel is een pdf van dr. Jason Lisle met als titel ‘The Stars of Heaven Confirm Biblical Creation’. Daarna volgen er drie artikelen waarvan alleen de link is opgenomen. Een artikel over God en de natuurwetten7, een artikel over het ontstaan van fotosynthese8 en een laatste artikel over de vraag of ver sterrenlicht bewijst dat de aarde oud is9. De poster beeldt deze keer ons zonnestelsel uit met de acht planeten. Ook deze dvd brengt het museumbezoek weer tot leven en maakt enthousiast. Ik ben daarom naast de Schepper ook onze sponsor dankbaar dat ik deze reis kon maken.

Dit verslag en het bezoek aan het Creation Museum is mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van een particuliere giftgever. Wilt u ook een project ondersteunen? Bezoek dan onze projectenpagina.

Voetnoten

  1. https://logos.nl/dinosauriers-en-drakenverhalen/.
  2. https://logos.nl/zondvloedgeologie-in-het-creation-museum/.
  3. Zie: https://logos.nl/zondvloedgeologie-in-het-creation-museum/.
  4. https://answersingenesis.org/answers/magazine/.
  5. https://answersingenesis.org/.
  6. https://creationmuseum.org/.
  7. https://answersingenesis.org/is-god-real/god-natural-law/.
  8. Deze link werkt helaas niet meer: https://answersingenesis.org/articles/am/v2/n2/origin-of-photosynthesis/.
  9. Deze link werkt helaas ook niet meer: https://answersingenesis.org/articles/nab/does-distant-starlight-prove-the-universe-is-old/.