“Het was heel duidelijk, bedankt!” “Veel geleerd! Bedankt.” “Dankuwel, het was interessant!” Zomaar een greep uit de reacties die wij kregen toen onze medewerker een lezing gaf voor een hogeschool. Fijn dat gastlessen, ondanks Coronatijd door konden gaan, zij het wel via de digitale weg. Het is goed dat studenten toegerust worden op het gebied van geloof, apologetiek en wetenschap zodat zij, als nieuwe generatie, later op hetzelfde spoor gebleven het spreekwoordelijke stokje over kunnen nemen.

Logos Instituut wil de jongere generatie toerusten en dat begint al bij de dreumes en de peuter. Je staat er van te kijken met welke vragen een peuter komt. Hij of zij probeert te begrijpen waarom deze wereld is zoals deze is. Neemt u de tijd voor uw (klein)kind om deze vragen te beantwoorden? Doen hoor! Dat is erg belangrijk, ook voor de latere fasen in hun leven.  Antwoorden geven op een nuchtere, eerlijke en bescheiden wijze in afhankelijkheid van de Schepper.

Hoe gaan wij om met de vragen van onze (klein)kinderen?

Als onze kinderen ouder worden, zijn die vragen niet ineens verdwenen. Integendeel, nieuwe vragen komen langs. Staat u naast uw (klein)zoon of (klein)dochter als ze door moeilijke fasen in het leven gaan? Probeert u met hen het gesprek aan te gaan? Met Logos Instituut richten we ons ook op de jongeren. We geven gastlessen op middelbare scholen en proberen met hen het gesprek aan te gaan. Bijzonder tragisch is het wanneer een jongere (of iemand van middelbare leeftijd of ouder) het christelijk geloof vaarwel zegt. Soms komt dat omdat zij de vragen die in hun hart leven niet kunnen of mogen stellen. De twijfel kropt dan op en is uiteindelijk fataal voor het geloof dat God bestaat of dat de Bijbel betrouwbaar is. Geeft u uw (klein)kind de ruimte om vragen te stellen en hebt u grip op de antwoorden of denkrichtingen die u ze wil meegeven? Wanneer wij onze jongeren geen antwoorden geven, gaan ze die zelf op het wereldwijde web opzoeken en daar ook naar leven. Maar al te vaak zijn dat antwoorden die niet stroken met het Bijbelse getuigenis. Het is overigens niet verkeerd om jongeren zelf naar antwoorden te laten zoeken, maar dan door middel van begeleide confrontatie. Ook docenten zijn hier uitermate belangrijk! De rol van de ouders moeten we echter niet onderschatten. We beseffen volkomen dat wij hierin de leiding van de Heilige Geest nodig hebben. Gebed gevraagd voor alle ouders waar de thuissituatie ontwricht is, zodat er niet of nauwelijks gesprekken mogelijk zijn, of waar kinderen de kerk verlaten hebben.

Pissebedden

Logos Instituut wil een platform zijn waar docenten en ouders, maar ook de kinderen en jongeren zelf, antwoorden kunnen vinden op veel gestelde vragen. Zodat we met elkaar een Bijbels verantwoord wereldbeeld kunnen opbouwen. Daarvoor inventariseren we onderwijsmateriaal, denken we mee in het maken van onderwijsmateriaal en geven we gastlessen op (basis)scholen. Wist u dat u uw jonge (klein)kind al scheppingsverwondering kunt bijbrengen in uw achtertuin? Trek maar eens een bloempot weg en laat uw (klein)kind een pissebed ervaren door deze op zijn of haar hand te laten lopen. Pissebedden zijn onmisbare wezens in uw achtertuin. Ze recyclen namelijk plantaardig materiaal, ruimen daarmee de bladrommel op en zijn zo gezond voor de ondergrond. Nuttige dieren, die van onze Schepper vermoedelijk al vóór de zondeval deze taak hebben gekregen om voor de aarde te zorgen. Deze pissebedden geven ons naast scheppingsverwondering ook belangrijke levenslessen mee. Dragen wij wel voldoende zorg voor Zijn schepping?

Bijbelvast

We zijn blij dat wij u kunnen meedelen dat Bijbelvast als alles goed gaat dit weekend bij u op de mat ligt. Veel leesplezier! Hierboven spraken we over de (klein)kinderen. In het midden van het blad vindt u een kinderpagina. Een goede gelegenheid om met uw kind door te praten over de betrouwbaarheid van de Bijbel. We zijn benieuwd wat u van het blad vindt!

We zijn dankbaar dat wij met uw steun hebben kunnen doorwerken in deze bijzondere tijden. Dat we zelfs met meer mensen aan het werk kunnen. Denkt u ook aan ons in de komende periode? Steun kunt u geven door middel van uw gebeden. Het gebed is onmisbaar om dit werk uit te voeren en de mensen (zowel fysiek als geestelijk) te bereiken. U kunt ook mee helpen als vrijwilliger of ons financieel te steunen. Bent u al donateur? U kunt dat vrij eenvoudig worden via deze link. We kijken dankbaar terug op de afgelopen periode en hopen, met Gods hulp, ook de komende periode weer op de bres te staan voor de betrouwbaarheid van de Schrift.