Nefilim – reuzen op aarde

by | apr 9, 2024 | Bijbel, Theologie, Vraag-en-antwoord

Nefilim – reuzen op aarde

Vraag voor Refoweb

Beste prof. dr. M. J. Paul. Ik stel u deze vraag vanwege uw kennis over het Oude Testament en uw eerder beantwoorde vragen over Nefilim. In de Bijbel staat dat “Gods zonen de dochters van de mensen aanzagen, dat zij schoon waren” en dat zij zich daarom met hen gingen vermengen. Ik neem aan dat met “Gods zonen” de gevallen engelen worden bedoeld en dus niet letterlijk de bekeerde kinderen van God zijn maar wezens die in feite niets meer met God te maken hebben, behalve dat ze door Hem zijn geschapen.

De Bijbel geeft als enige uitleg dat de godenzonen de vrouwen op aarde mooi vonden. Ik kan mij eigenlijk nauwelijks voorstellen dat dit de enige reden is. Wat is nu ten diepste de reden dat, vermoedelijk, satan dit op deze manier heeft bedacht? Wilde satan het menselijk geslacht ‘ontmenselijken’ zodat Gods belofte (en de ondergang van satan) niet door kon gaan? Zou het vermengen met ‘goden’ in theorie tot uitkomst kunnen hebben dat we eeuwig zouden kunnen leven (in onze zondige staat dan wel), dus zou satan de straf van God (de dood) op willen heffen, zodat de komst van het Kind niet meer nodig zou zijn? Waren de Nefilims de directe aanleiding voor de zondeval, of hebben de Nefilims iets in gang gezet waardoor de mensheid dusdanig slecht werd dat God tot een zondeval besloot? Na de zondeval bestonden er geen Nefilims meer, alleen Noach en zijn gezin bleven immers in leven.

Toch lezen we van de verkenners in Kanaän dat ze reuzen tegenkwamen en ook Goliath werd een reus genoemd. Afgaande op de afmetingen van Goliath die in de Bijbel staan kunnen we er ook wel zeker van zijn dat Goliath bovennatuurlijke afmetingen had. Van de bewoners van Kanaän staat dat er niet zo letterlijk, maar de vruchten die daar gevonden zijn waren wel groter dan normaal. Dat zou logisch zijn wanneer de inwoners ook groter dan normaal waren. Waren de inwoners van Kanaän en Goliath ook Nefilims? En zou dat in deze tijd ook nog steeds kunnen gebeuren, bijvoorbeeld bij de antichrist?

Mijn laatste vraag gaat over het dragen van een hoed in de kerk, met name “omwille van de engelen.” Wat hebben de engelen daarmee van doen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

In mijn reactie veronderstel ik het eerdere antwoord dat gegeven is in ‘Reuzen op de aarde‘.

Je schrijft Nefilims, maar de uitgang -im in het Hebreeuws is een meervoud. Daarom is het beter om over Nefilim te spreken. Het woord wordt zowel met “reuzen” als met “gevallenen” vertaald. De beschrijving in Genesis 6:1-4 is uiterst beknopt en laat veel vragen open. Het ligt inderdaad voor de hand om meer motieven te veronderstellen dan alleen de schoonheid. Daarbij zal het de bedoeling van de satan zijn geweest om het menselijke geslacht, geschapen naar het beeld van God (!), te treffen. Het is aannemelijk dat 2 Petrus 2:4-8 en Judas 1: 6-7 verwijzen naar deze gebeurtenis, maar ook daar staan geen motieven vermeld.

Het lijkt mij dat de beoogde uitkomst niet het eeuwige leven kon zijn; zoveel macht heeft Gods tegenstander niet. Maar de gebeurtenissen waren wel een vertoon van macht om Gods werk aan te tasten. Wanneer de Nefilim een soort halfgoden waren, is Gods grote toorn over de zonden en de corruptie van de mens begrijpelijk. Je schrijft “zondeval”, maar ik neem aan dat je hier de “zondvloed” bedoelt.

De reuzen in Kanaän kunnen ook een geheel andere, natuurlijke oorsprong hebben. Zie het bovengenoemde antwoord (aan het eind). Goliath had wel enorme, maar geen bovennatuurlijke afmetingen. Mij lijkt de aanname van degeneratie van het menselijke geslacht hier een betere verklaring. Zie ook de genoemde voorbeelden van dieren die destijds veel groter konden worden dan tegenwoordig het geval is. Het boek “Monumental Monsters” van Vance Nelson (2017) geeft hiervan veel voorbeelden. Zie het artikel ‘Verdwenen monsterdieren‘. Als voorbeeld kan de reuzenschildpad Archelon ischyros dienen:

reuzenschildpad

Over seksuele verbintenissen tussen demonen en mensen in onze tijd doen wel allerlei verhalen de ronde, maar ze zijn moeilijk te controleren.

Dan de vraag over “omwille van de engelen”, genoemd in 1 Korinthe 11:10. Het vers is moeilijk uit te leggen. Het Griekse woord “exousia” wijst op gezag en je kunt terecht in de Bijbelcommentaren voor de mogelijke betekenissen en toepassingen.

Ik vind het meest aannemelijk dat Paulus bedoelt dat de goede engelen toezien op de door God gegeven orde (vgl. 1 Korinthe 4:91 Timotheüs 5:21Hebreeën 1:14). Ik vermoed dat je de vraag stelt omdat er soms ook aangenomen wordt dat vrouwen bescherming nodig hebben tegen gevallen engelen, waarbij naar Genesis 6 verwezen wordt. Een negatieve beoordeling van de engelen ontbreekt hier en het lijkt mij dat Paulus het toezicht van de goede engelen als een positieve aansporing bedoelt.

Prof. dr. M. J. Paul

Bronvermelding
Dit artikel is met toestemming overgenomen van Refoweb.nl. Het oorspronkelijke artikel werd op 18 januari 2024 gepubliceerd.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!