Nieuw boek ´Het ontstaan van de wereld´ van Henry Morris – recensie

by | jan 4, 2022 | 01. Bijbeluitleg, 03. Theologie, Evolutie, Recensie, Techniek, Theïstisch evolutionisme vs. creationisme

Cover het ontstaan van de wereld Henry Murris

Henry M. Morris (1918-2006) publiceerde dit werk ‘The Beginning Of The World’ in 1991 en is nu in het Nederlands beschikbaar (2021), 220 pagina’s.

Toegankelijke Bijbelstudie en wetenschappelijke studie over Genesis 1-11

Opgezet als toegankelijk Bijbelstudieboek over Genesis 1-11 met een overzichtelijke inhoudsopgave. In de inleiding brengt de auteur al duidelijk naar voren waarom dit boek in een grote behoefte zal voorzien. En dat geldt zeker in deze dagen, waarin de klassieke Bijbeluitleg steeds zwaarder wordt aangevallen en de positie van de theïstisch-evolutionistische benadering van de schepping met veel publicaties steeds maar sterker lijkt te worden.

Elk hoofdstuk heeft een drievoudige opzet. Als voorbeeld daarvan kan dienen hoofdstuk 11 ‘De oorsprong van rassen en volken’: De drievoudige onderverdeling van de mensheid; De volkerentafel; Gespreksvragen.

De vragen helpen om je echt in het onderwerp te verdiepen, zoals vraag 3 bij dit hoofdstuk: ‘Rechtvaardigt de vloek over Kanaän slavernij of racisme? Waarom wel of waarom niet?’

Ontstaan van de volken

Ik nam dit hoofdstuk over het ontstaan van de volken als eerste onder de loep, want ik wilde weten wat de auteur in de jaren 1990 daarover schreef. Sinds 2012 ‘black lives matter’ en de vroegere rechtvaardiging van de slavernij met de ‘vloek van Noach’, is het de moeite waard om te weten wàt daar nu echt over in Genesis staat. De auteur zet een waardevolle gedachtegang vanuit de Schrift op papier, waarin duidelijk wordt dat een begrip als ‘ras’ niet in de Bijbel voorkomt. En dat wat Noach uitspreekt over de zoon van Cham is dat hij ‘dienaar van dienaren’ zal zijn voor zijn broers. Volgens de auteur zijn de Chamieten de grote ‘dienaren’ van de mensheid geweest, maar geen slaven: ze waren op vele gebieden de eerste ontdekkers en uitwerkers van nieuwe gebieden; verbouwers van de meeste basisvoedselproducten als mais, bonen, granen; weefden stoffen; ontwikkelden gereedschappen; geneesmiddelen, wiskunde, geldmiddelen, papier, inkt, … De andere volken namen dit later over.

Omdat het goed mogelijk is met dit Bijbelstudieboek, ben ik verder gaan snuffelen in de andere onderwerpen, die nu zo in de belangstelling staan.

De discussie rondom schepping en/of evolutie

Henry Morris is één van de oprichters van de Creation Research Society en het Institute for Creation Research. Hij is samen met John Whitcomb auteur van The Genesis Flood uit 1961. Een boek met enorme invloed, behorend tot de fundamenten van het wetenschappelijke ‘Jonge Aarde’ Creationisme. Hoewel dat zogenoemde ‘jonge aarde idee’ alleen maar zegt dat het zich uitspreekt tegen het ‘oude aarde idee’. En zich daarmee berust op de gegevens uit Genesis 1-11. Het ´oude aarde idee´ stelt dat de aarde miljarden jaren oud is en dat het leven over honderden miljoenen jaren is geëvolueerd. Theïstisch evolutionisten, die het ‘oude aarde idee’ aanhangen, zeggen wel dat God Schepper is, maar dat Hij er miljoenen jaren over deed langs de aannamen van de evolutietheorie. Kan dit boek Het ontstaan van de wereld ons (nog) behulpzaam zijn in deze ‘slag om evolutie en/of schepping’ in de kerkelijke gemeenten van nu?

Vanuit zijn kennis van zijn oorspronkelijke vakgebied ‘civil engineering’, wat wij weg- en waterbouwkunde noemen, heeft hij zijn sterkste wetenschappelijke bezwaren tegen het evolutionisme ingebracht. Vooral de tweede wet van de warmteleer (thermodynamica) is daarvoor belangrijk, waarin steeds weer experimenteel vastgesteld is dat ordelijke structuren onder invloed van natuurlijke krachten degraderen of uit elkaar vallen. Ordelijke structuren opbouwen kan alleen met goede ontwerpen, de nodige intelligentie en de nodige inspanning. De schepping zit vol met orde, die door de Schepper er in gebracht is. Dat brengt de tekst uit Genesis duidelijk naar voren.

In de hoofdstukken 1 ‘Een geschapen begin’ en 2 ‘De zes scheppingsdagen’ werkt de auteur dit heel begrijpelijk, maar ook wel wat stellig uit. Die stelligheid kriebelt, maar vanwege de beknoptheid om de onderwerpen te bespreken is zij voor mij (H.M.) ook te verdragen.

Mijn persoonlijke interesse gaat dan vooral uit naar hoofdstuk 3, ‘De oorsprong van de mens’ met de feiten van de schepping tegenover de drogredenen van de evolutietheorie.

Ook in andere hoofdstukken komen, naast de specifieke Bijbelstudiegedeelten, ook de naturalistische wetenschap met zijn vooronderstellingen aan bod. De auteur is helder, wat de oorsprongsvragen betreft, in zijn aanwijzen van de wetenschappelijke zwakheden en de weerleggingen ervan.

Up-to-date?

Om het oorspronkelijke boek van 1991 met de stand van de huidige kennis en de opvattingen van het creationistische wetenschap meer ‘up-to-date’ te maken zijn soms voetnoten toegevoegd door de uitgever. Een voorbeeld (pag. 143 bij het hoofdstuk over de zondvloed en de fossielen): het uniformitarianisme heeft ook in de moderne geologie aan invloed ingeboet. De auteur bestreed dit met te wijzen op de catastrofale kenmerken die te zien zijn in het landschap. In de huidige geologie worden plaatselijke catastrofes nu vaak als oorzaak begrepen voor de vorming van geologische structuren. De zondvloed wordt er echter nog steeds verworpen.

Om de bespreking beknopt te houden noem ik de andere hoofdstukken:

4 ‘De oorsprong van huwelijk en gezin’; 5 ‘Het probleem van het kwaad’; 6 ‘De beloofde Verlosser’; 7 ‘De vergane wereld’; 8 ‘De dagen van Noach’; 9 ‘De zondvloed en de fossielen’; 10 ‘De nieuwe wereld’; 11 ‘De oorsprong van rassen en volken’; 12 ‘De grote verspreiding’; 13 ‘De komende wereld’ met de wereld die er toen was en de wereld die er nu is.

Conclusie

Samenvattend: de kracht van dit boek: toegankelijk, duidelijke opzet als Bijbelstudie met min of meer afgeronde onderwerpen en de confrontatie met de naturalistische wetenschap en daarbij horende vragen. Misschien hier en daar wat stellig, maar het is ook wel een echt Bijbelstudie boek, met zeer veel verwijzingen naar andere Bijbelgedeelten. Belangrijk zijn de vragen om er met anderen, van bijvoorbeeld een Bijbelkring, dieper op in te gaan. Dan kunnen ook nieuwere gegevens, juist van instellingen als Logos Instituut, of Creation Mininstries International, die via internet gemakkelijk zijn te vinden, worden besproken.

Sommige items verouderen niet: de gegevens uit de Schrift. De interpretaties, uitleg en pogingen tot harmonisatie met ‘de’ wetenschap verouderen wel. Daarom heeft een boek als dit, dat dicht bij die gegevens uit de Schrift blijft, waarde die boven die ‘veroudering’ uitstijgt.

Deze recensie is geschreven door drs. Henk R. Murris.

Te koop in de Logos Webshop

Henry M. Morris. Het ontstaan van de wereld (2021). Grace Publishing House. Verkrijgbaar via de Logos Webshop voor € 15,95.

Van dezelfde auteur is eveneens nieuw in het Nederlands verschenen ‘De God die echt bestaat’. Dat boek zoomt meer in op het bestaan van God zelf. Tevens te koop in de Logos Webshop. €12,95.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!