Nieuwsbrief 11-2021 – Waar begint in de Bijbel de Waarheid?

by | dec 8, 2021 | Nieuwsbrief

Laatste nieuws en activiteiten.

Logos Instituut
Logos Instituut

Heldere antwoorden op grote vragen over Bijbel, geloof en wetenschap

Waar begint in de Bijbel de Waarheid?


“Schepping of evolutie, wat geloof jij?” Deze actie van verschillende organisaties die opgingen in Logos Instituut ligt twaalf jaar achter ons. Maar de vraag is nog uiterst actueel, zeker voor jongeren.

Er komt ontzettend veel op de jongeren af. Al vanaf de basisschool tot en met het eventueel universitair onderwijs worden ze overladen met informatie. Bij al dat alles is het thema: ‘geloof in de Bijbel’ voor velen slechts één van de vele items waar ze wat over moeten vinden. Terwijl het “Het Item” moet zijn voor hun Toekomst. 

De verwarring onder jongeren is zo groot! Heeft God wel alleen man en vrouw geschapen? Is het nu schepping én evolutie? Of schepping óf evolutie? Als Genesis niet de Waarheid vertelt, waar begint in de Bijbel dan wel de Waarheid? 

Het christelijk geloof wordt danig op de proef gesteld in de huidige samenleving. Het dictaat van de overheid wat waar en niet waar is, wat scholen wel en niet mogen onderwijzen wordt steeds langer.

Logos Instituut wil ouders, voorgangers, leerkrachten en leidinggevenden hierin ondersteunen.

Kees van Helden
directeur Logos Instituut

Uitgelicht: nieuwe artikelen

Pieter Siebesma
Recensie In the Beginning van Cornelis van Dam
Lees meer…

Erik van Engelen
Dierenleed past niet binnen een goede schepping
Lees meer…

Bijbelvast


Volgende week verschijnt een nieuwe Bijbelvast met als thema: de historiciteit van de Heere Jezus. U kunt zich
hier aanmelden voor de nieuwe Bijbelvast als u hem nog niet eerder kreeg. Ook kunt u gratis extra exemplaren bestellen om uit te delen.

Bijbelvast cover

Doordenken

Niet ‘polderen’ met God

In het boek Maleachi staan diverse interacties tussen God en Zijn volk. Mal. 1 vers 2: “Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE,”

Maar u zegt: Waarin hebt U ons liefgehad?

Vers 6: “Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als Ik dan een Vader ben, waar is de eerbied voor Mij? En als Ik een Heer ben, waar is de vrees voor Mij? zegt de HEERE van de legermachten tegen u, priesters die Mijn Naam verachten.” 

Maar u zegt: Waardoor verachten wij Uw Naam?

Iedere keer wanneer God iets zegt, heeft Zijn volk een weerwoord. Die weerwoorden lopen als een rode draad door Maleachi (zie bijv. Mal. 1:2,6,7,13, Mal. 2:14,17, Mal.3: 7,8,13,14). 

Met als resultaat: mensen haken af. 

Zou dat misschien de oorzaak kunnen zijn van de geloofsafval in ons land? We willen ‘polderen’ met God, met Hem in discussie gaan, we denken het beter te weten dan God. 

Dan belandt je uiteindelijk bij “God dienen is nutteloos!” (Mal. 3:14). Maar ze hebben niet door dat het aan hun eigen houding ligt.

Hoe anders is de reactie van degenen die de Heere vrezen (in de betekenis van ontzag hebben, respecteren). Ze bemoedigen elkaar in moeilijke momenten met woorden als “…De HEERE slaat er acht op en luistert.” God ziet om naar Zijn Volk zoals is gebleken uit het zenden van Zijn Zoon. Daarmee gaf Hij antwoord op die eerste vraag:

waarin hebt U ons liefgehad?” Antwoord: “in het zenden van Mijn Zoon.”

Maleachi schrijft: “…maar voor u die Zijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan…” (Mal. 4:2)

Een goede houding bij het omgaan met Gods Woord is belangrijker dan (al dan niet opgeblazen) kennis.

Ton Verdam

Eindejaarsactie

Mogen we op uw steun rekenen?

Met uw bijdrage van 5 euro of meer (extra) per maand kunnen we nog meer mensen bereiken.

U ontvangt als dank één van onderstaande cadeaus naar keuze thuisgestuurd.

Eindejaarsactie 2021 - uitleg en informatie

Ga naar logos.nl/actie

Nieuwste Artikelen

De flora van de tijd van de dino’s bestaat nog steeds
26 november 2021
Lees meer…

Dierenleed past niet binnen een goede schepping
25 november 2021
Lees meer…

Architect van het heelal
24 november 2021
Lees meer…

Hoe en wanneer werd de canon van de Bijbel samengesteld?
15 november 2021
Lees meer…

De Schittering van Sterren
10 november 2021
Lees meer…

Is moraliteit geëvolueerd?
9 november 2021
Lees meer…

Overgangsvormen: De leemtes zijn echt!
5 november 2021
Lees meer…

Wie was Immanuel Velikovsky?
3 november 2021
Lees meer…

Kerkvaders geloofden in recente schepping
2 november 2021
Lees meer…

Wie was de echte historische Jezus?
1 november 2021
Lees meer…

Video’sBekijk meer video’s op onze website

Agenda

Ontmoeting Dr. Peter Borger

7 december 2021, Urk

Dr. Peter Borger geeft een tweede editie van zijn boek ‘Terug naar de Oorsprong’ uit. Logos ondersteunt dit van harte en heeft een kleinschalige bijeenkomst met Peter Borger georganiseerd. Helaas is deze bijeenkomst al vol.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Het boek ‘Terug naar de Oorsprong’ verschijnt in december 2021 en is al te reserveren via onze webshop

Fundamentum Studium Generale

10 december 2021, omgeving Ede

Dr. Peter Borger: ‘Terug naar de Oorsprong – over baranomen en soortvorming’.

Meer informatie en aanmelden.

Deventer Denkt – Origin of Life

19 januari 2022

Spreker: James Tour

Meer informatie en aanmelden.

Deventer Denkt – Theïstische evolutie: wat zijn de knelpunten?

16 maart 2022

Spreker: Mart-Jan Paul

Meer informatie en aanmelden.

Bijbelse archeologie en de koningentijd

18 maart 2022

Spreker: Dr. Peter van der Veen

Welke historische en archeologische aanwijzingen zijn er voor de koningen van Juda en Israël?

Aanmelden is nog niet mogelijk. Meer informatie volgt.

Heeft uw organisatie ook een item voor in de agenda? Laat het ons weten en bereik duizenden mensen.

Blij met Logos Instituut? Steun ons!

 

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!