NIP-test en Voltooid Leven hoeveel is een mensenleven ons waard?

by | dec 23, 2016 | Ethiek, Onderwijs

Al jaren blijven de zorgkosten in Nederland oplopen. Nederlanders voelen dat in hun portemonnee door de steeds hogere premie van de zorgverzekering. De eigen bijdrage staat ieder jaar weer ter discussie. De overheid snijdt in de ouderenzorg, waardoor ouderen nog meer afhankelijk zijn van mantelzorg.

oude_man_spel-pixabay

Voor de stijgende kosten zijn diverse oorzaken aan te wijzen. Door de medische vooruitgang komen nieuwe dure medicijnen en behandelingen beschikbaar. Ouderen worden steeds ouder1 terwijl door de jaren heen steeds minder kinderen worden geboren. De oplopende zorgkosten komen relatief gezien vooral op de schouders van die jongeren. Wil de overheid de kosten hanteerbaar houden dan is het belangrijk dat kosten zo veel mogelijk worden voorkomen. Inentingen, preventief borstkanker onderzoek en dergelijke helpen de kosten te drukken. De grote vraag is of de NIP-test en het voorstel Voltooid Leven ook in dit rijtje geplaatst moeten worden?

Prenatale screening

De overheid gaat in haar ogen voortvarend te werk. Doordat er steeds minder kinderen worden geboren die de schouders zijn voor de toekomst,
moet de “kwaliteit” van het geboren kind wel goed zijn, anders kost het kind extra geld. Een kind met een handicap heeft immers extra zorg nodig. In 2007 is de gratis 20 weken echo ingevoerd. Als er op de 20 weken echo afwijkingen te zien zijn, worden ouders gewezen op de mogelijkheid om de zwangerschap af te breken. Veel aanstaande ouders zijn gespannen voor deze echo: “Is ons kindje wel in orde?” Ze hebben nu nog de vrije keus.

moeder_baby_handen_voetjes

Jaarlijks worden er 275 kinderen met syndroom van Down geboren.2 Dat aantal lijkt stabiel, echter doordat vrouwen steeds later aan kinderen beginnen, neemt het aantal kinderen met syndroom van Down t.o.v. het aantal gezonde kinderen fors toe, zo meldt het AMC.3 Nu al worden veel Down kinderen geaborteerd. Een kinderarts vertelde in de NRC4 dat een dergelijk kindje tijdens zijn leven tussen de 1 en 2 miljoen euro aan zorgkosten met zich brengt. Minister Schippers stelt de NIP-test, waarmee onder andere kinderen met syndroom van Down kunnen worden opgespoord, volgend jaar beschikbaar voor alle zwangere vrouwen. Niet verplicht, nee nog niet. Ze investeert 23 miljoen euro5 in deze test, een fors bedrag! Hoe moeten we deze investering zien?

Voltooid leven

Tegelijkertijd lijkt de overheid maatregelen te nemen tegen de stijgende zorgkosten bij de groei van de groep 65-plussers.6 Bedenk daarbij dat uitgerekend is dat een persoon in zijn of haar laatste levensjaar tien maal zo veel zorgkosten heeft als gemiddeld.7 Met het voorstel Voltooid Leven kunnen mensen die “klaar” zijn met hun leven met behulp van aan te stellen stervensbegeleiders uit het leven stappen. De overheid biedt het aan als een humaan gebeuren. Het gaat nu nog om een kleine groep die buiten de euthanasiewet valt. Met de verwachte forse groei van het aantal 65 plussers zou de vraag ook behoorlijk kunnen stijgen. Niemand is verplicht om hier gebruik van te maken, nee nog niet. Ook hier verwacht de overheid dat de investering in stervensbegeleiders een goede investering is.

portret_oude_vrouw-pixabay

Beslissingsdruk vanuit de bevolking

Beide initiatieven van de overheid creëren nieuwe mogelijkheden. Uitdrukkelijk wordt gezegd dat de mensen zelf de keuze hebben, maar is dat ook zo? Begin dit jaar vertelde een vrouw op de huishoudbeurs dat ze een kindje met syndroom van Down heeft. Samen met haar man hadden ze er voor gekozen om hun kindje te houden en niet te aborteren. Ze huilde toen ze vertelde dat ze al meerdere malen was aangesproken met opmerkingen zoals: “Wist je dit niet van te voren?” of “Meid dit had toch niet meer gehoeven tegenwoordig”. Door de invoering van de NIP-test zullen nog meer vrouwen de extra druk om hun zwangerschap af te breken gaan voelen. Zijn deze kinderen nog welkom in Nederland? De overheid biedt de mogelijkheid en geeft de keuzevrijheid aan de vrouwen, maar wast daarmee haar handen in onschuld en laat de veroordeling van deze vrouwen over aan het Nederlandse volk. Bij Voltooid Leven gebeurt iets vergelijkbaars. Veel familiebanden zijn beschadigd. Al jaren stijgt het aantal echtscheidingen in Nederland (momenteel zelfs 39,6%).8 Kinderen en kleinkinderen hebben door wisselende relaties van ouders steeds meer opa’s en oma’s. Naar wie moeten of mogen ze wel of niet omkijken? Ouderen voelen zich vaak eenzaam, kunnen zich tot last voelen, omdat ze voor hulp op anderen aangewezen zijn. Ook voor deze situaties kan Voltooid Leven een uitkomst bieden.

Met beide keuzen, zowel NIPT als voorstel Voltooid Leven geeft de overheid een belangrijke boodschap af: soms is het beter niet te bestaan en is de dood beter dan het leven. Dan ben je ook anderen niet tot last. En waar zo’n cultuur ontstaat, wordt ook niet meer het uiterste uit de kast gehaald om lijden bij leven te verlichten. Dan is de dood inderdaad goedkoper. Is dit werkelijk de route die de Nederlandse bevolking zelf voor ogen heeft?

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Leef Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Helden, K. van, 2016, NIP-test en Voltooid Leven hoeveel is een mensenleven ons waard?, Leef 32 (7): 14-15

Voetnoten

  1. http://www.volkskrant.nl/wetenschap/ nederlanders-worden-steeds-ouder-maareuropa-haalt-ons-in~a4217576/
  2. http://www.gezondheidenco.nl/12541/ meer-kinderen-geboren-met-downsyndroomondanks-echo/
  3. https://www.amc.nl/web/Zorg/Patient/ Zoek-op-specialisme/Klinische-Genetica/ Patientenfolders/Informatie-overDownsyndroom-na-prenataal-onderzoek.htm
  4. https://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/06/ en-kind-met-down-kost-1-tot-2-miljoen-euro1542020-a250826
  5. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/ nieuws/2016/09/20/26-miljoen-voor-nipt-alseerste-test
  6. http://www.inmill.nl/nieuws/algemeen/10400vergrijzing-wat-zijn-de-belangrijksteverwachtingen-voor-de-toekomst.html
  7. https://www.raadrvs.nl/uploads/docs/ Achtergrondstudie_-_Risicosolidariteit_en_ zorgkosten.pdf
  8. http://statline.cbs.nl/statweb/ publication/?dm=slnl&pa=37425ned

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!