Ons brein laten besturen

by | mei 17, 2019 | 03. Theologie, Ethiek, Neurowetenschappen

De digitale informatievoorziening neemt de laatste decennia explosief toe en daarmee ook de prikkeling van het brein. Dat kan leiden tot disconnectie met de realiteit, met als gevolg ‘post truth’ denken, voelen en handelen. Ook de kennis van de biochemie van het menselijk lichaam en de werking van het brein neemt toe. Dat stelt de mens in staat, door doelgerichte prikkeling van het angst- en genotsysteem in de hersenen, invloed uit te oefenen op het gedrag, denken en voelen van personen en groepen.

Die beïnvloeding is van alle tijden, maar in de huidige digitale ontwikkeling is er een ontwikkeling op wereldschaal. Als men zijn/haar brein niet wil laten ‘hacken’ dan is bewust zelfstandig denken en kiezen vereist.

Hersenen gebruiken

Geconstateerd kan worden dat de hersenen van buitenaf bestuurd kunnen worden. De verklaring van dit vermogen zoekt men in het algemeen vanuit een evolutionaire visie in de stoffelijke materie van het brein. Dat brein zou geleidelijk ontstaan zijn in de overlevingsstrijd, door aanpassing aan de leefomstandigheden. De wetenschappelijke onderbouwing zal voor de meesten niet te volgen zijn, evenmin als de falsificaties van die theorie. Men zal deze verklaring dus moeten geloven, wat als risico oplevert dat ons brein gehackt wordt door de materialistische visie. Een eenvoudiger verklaring voor het beïnvloeden van ons brein en de mogelijkheid vrij te blijven van ongewenste prikkeling van het angst- en genotsysteem is te vinden in de Bijbel.

Het eigen brein laten besturen

De beïnvloeding vanuit de onzichtbare digitale wereld is aanzienlijk. Dat ziet men bijvoorbeeld in het feit dat heel jonge ‘influencers’ in korte tijd rijk worden. Over die onzichtbare (geestelijke) wereld geeft de Bijbel belangrijke informatie. Daarin lezen we dat de Schepper de mens naar Zijn beeld geschapen heeft. De mens bestaat als driedimensionaal wezen uit lichaam, ziel en geest. Hoe meer men weet van de biochemie van het stoffelijke lichaam en de symbiose waarin het functioneert met de omgeving, hoe groter het mysterie wordt. De complexiteit van de ziel (gevoel, wil en verstand) is ook overweldigend. Door onze ziel (ons ‘ik’), kiezen we door welke geest we ons brein willen laten sturen.
We kunnen ons passief opstellen en onze hersenen laten besturen door influencers, of zoeken naar een uitweg uit deze onzichtbare (geestelijke) wereld, die vanaf de geboorte ons angst- en genotsysteem beïnvloedt. Die uitweg toont Jezus Christus. Hij zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes14:6)
Dat vereist besef van eigen onvermogen en er bewust voor kiezen de Geest van Jezus in ons toe laten. Kies dan het leven, opdat u leeft, (Deuteronomium 30:19) Die Waarheid maakt vrij: ….u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. (Johannes 8:32)

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website evolutie.biz. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!