Ons DNA is een superprogramma!

by | jun 3, 2023 | Bijbelvast, Biologie, Evolutie, Genetica, Logos Basics

Ons DNA… Een superprogramma!

Stel je voor dat je net de allerbeste superlaptop hebt gekocht. ’s Avonds laat je hem met een trots gevoel op je bureau staan… en de volgende morgen staan er twee! De computer was zo goed dat hij zichzelf programmeerde en een exacte kopie van zichzelf heeft gemaakt! Te mooi om waar te zijn? Het gebeurt voortdurend in onze lichaamscellen. Daar zit een stof in – DNA – met een geniaal ontwerp, als een wonder-computer. Je kan het niet zelf bedenken!superprogramma laptop

In elk van onze ruim 30.000 miljard lichaamscellen schuilt een superprogramma! Dit regelt wat er moet gebeuren. Het regelt hoe elke cel zich deelt en vermeerdert, welk deel van je lichaam de cel vormt, welke hormonen de cel moet maken, en duizenden andere functies. Je valt van de ene verbazing in de andere.

DNA

Dit superprogramma zit in een heel bijzondere stof – DNA – in de kern van onze lichaamscellen. Dit DNA blijkt veel efficiënter te werken dan onze computers. Omdat de DNA-moleculen zeer klein zijn, zou een desktop “DNA”-computer meer processoren kunnen gebruiken dan alle computers in de wereld samen. Daarmee zou zo’n DNA computer de huidige snelste supercomputer ter wereld overtreffen, terwijl hij maar een fractie van zijn energie verbruikt!1

Is dit niet een staaltje van geniaal ontwerp, verborgen in ons DNA, in elke cel?

Terwijl onze computertaal nullen en enen gebruikt, zoals 011000101110, gebruikt ons DNA 4 verschillende letters: A,C,G en T. Setjes van 3 van deze letters vormen codes, zoals …. AGG TTT GGC TCA … enz. (fig. 1). Samen vormen deze codes ons super-programma. Elke cel van ons lichaam heeft zo’n programma van bij elkaar 3 miljard tekens, vergelijkbaar met alle letters in 840 Bijbels! Dat zijn 5 flinke boekenkasten vol, maar nu in één celkern, zo klein als een stofdeeltje. Hoe kan dat?

Waar komt zo’n wonderlijk opbergsysteem vandaan? Is ook dit geen knipoog van de Meester?

complexiteit DNA

Chromosomen en histonen

Ons DNA bestaat eigenlijk uit een aantal reuze-moleculen als chromosomen (2×23) in elke celkern. Uitgerold ruim 2 meter lang, maar ultradun. Dit ultradunne DNA is subliem verpakt in de uiterst kleine kern van elke cel. Het is een kunststuk vergelijkbaar met het opbergen van 20 kilometer nylon visdraad in een kleine handbal. Wij hebben al moeite om een bolletje wol niet in de knoop te laten raken.

Het programma in ons DNA zorgt er zelf voor dat het netjes wordt opgerold en geordend rond eiwitklosjes, de histonen (Figuur 1), die weer verder worden gewonden en gestapeld tot zichtbare chromosomen. Dit werkt perfect! Waar komt zo’n wonderlijk opbergsysteem vandaan? Is ook dit geen knipoog van de Meester?

Na jaren onderzoek werd in het jaar 2000 de volgorde van de 3 miljard tekens (A,C,G en T) in ons DNA gepresenteerd. De hele bibliotheek van ons menselijk super-programma, ons “genoom” met al onze genetische eigenschappen op een rijtje. De Amerikaanse president Clinton zei daarbij2

“Vandaag leren we de taal waarin God het leven schiep. We krijgen steeds meer ontzag voor de complexiteit, de schoonheid en het wonder van Gods meest goddelijke en heilige geschenk.”

Maar… slechts 2% van ons DNA bleek genen te bevatten met een werktuigcode voor het maken van eiwitten. Was de rest van ons DNA rommel? Het leek te bestaan uit zinloze herhalingen van codes zoals CGACGACGA… Men noemde dat eerst junk-DNA – nutteloos DNA. Was dit afval dat zich in de loop van de evolutie had opgestapeld? Integendeel! De New York Times schreef in 2012 3:

“Stukjes mysterieus DNA, verre van ‘junk’, spelen cruciale rol … Het menselijk genoom zit vol met minstens vier miljoen genetische schakelaars die zich bevinden in stukjes DNA die ooit werden afgedaan als ‘junk’ maar die een cruciale rol blijken te spelen bij het controleren van hoe cellen, organen en andere weefsels zich gedragen…”

Superprogramma

DNA chromosomen

Ons DNA blijkt niet zomaar een boekenkast vol starre codes zoals … ACT GAA TCG A…, maar het is een levend en beweeglijk geheel4. Het junk-DNA blijkt juist de spaghettiwirwar van DNA in onze celkern te controleren en tijdens ons leven continu aan te passen. In het junk-DNA worden schakelaars aan en uit gezet zodat het DNA haar vorm en positie in de celkern verandert om andere genen en functies te activeren wanneer nodig. Ons DNA verandert bovendien met onze leeftijd en met wat we meemaken. We zien in het functioneren van ons DNA een complexiteit die ons voorstellingsvermogen verre te boven gaat.

Tenslotte… Als ons DNA zo actief is en zichzelf bij elke celdeling nog eens verdubbelt bovendien, zal er wel een hoop fout gaan? Toch niet! Ons DNA met haar ingeschreven superprogramma regelt ook nog eens het functioneren van 200 (!) enzymen om zichzelf te repareren in geval van schade! Welk computerprogramma kan dat?

Voor mij onderstreept alles wat we ontdekken over dit wonderlijke DNA-gebeuren in elke kleine celkern de HAND van de MEESTER:

“Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien” Romeinen 1:20

Bijbelvast

Bijbelvast september 2022 7

Dit artikel verscheen in onze gratis magazine Bijbelvast, september 2022. Bijbelvast is het gratis kwartaalblad voor de achterban van Logos Instituut. In dit blad van 16 pagina’s verschijnen relevante artikelen over Bijbel en wetenschap, kinder- en tienerpagina’s, verhalen uit de praktijk en nieuwsberichten.

Klik hier om u aan te melden voor een gratis abonnement

Zie logos.nl/bijbelvast-extra voor extra verdieping en literatuurtips.

Voetnoten

  1. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2016.0990, Computing exponentially faster: Implementing a nondeterministic universal Turing machine using DNA.
  2. Collins, Francis S., The language of God, Free Press (2006)
  3. https://www.nytimes.com/2012/09/06/science/far-from-junk-dna-dark-matter-proves-crucial-to-health.html#:~:text=Now%20scientists%20have%20discovered%20a,organs%20and%20other%20tissues%20behave
  4. https://phys.org/news/2021-09-imaging-method-reveals-dna-cell.html?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Phys.org_TrendMD_1

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!