Ontbrak het Garner aan feitenkennis?

by | dec 8, 2018 | Evenement, Geologie, Onderwijs

Geoloog dr. Pieter Gaemers reageert in het Reformatorisch Dagblad van 6 december 2018 op een verslag in dezelfde krant van een bijeenkomst van de geoloog Paul Garner in De Bilt. Dr. Gaemers was zelf niet aanwezig op de bijeenkomst en dat zorgt voor misverstanden.

Ten eerste sprak Garner over een gemiddelde van 1500 tot 2000 meter aan sedimentair gesteente op de continenten. In de tekst die hij schreef bij zijn presentatie staat erachter: ‘though much thicker in some places’. Ten tweede sprak Garner over de mismatch tussen moderne sedimentatiesnelheden en radiometrische dateringen. Wil men vasthouden aan de radiometrische dateringsmethoden dan moet de sedimentatiesnelheid in het verleden veel lager hebben gelegen. Geologen dragen een oplossing aan: erosie. Paraconformities dagen deze erosieoplossing echter stevig uit. Garner noemde als voorbeeld, naast een tiental andere voorbeelden, het contact tussen de Moenkopi Formatie en het bovenliggende Shinarump conglomeraat waar zo’n 20 miljoen jaar mist zonder enig spoor van erosie. Ten derde sprak Garner, in navolging van Brand en Chadwick, over vier levels van bioturbatie (bodemverstoring). Level 1: geen verstoring. Level 2: lichte verstoring. Level 3: significante verstoring. Level 4: totale verstoring. Garner verwees naar een case-study van Brand en Chadwick, waarbij de gevonden bodemverstoring in de onderzochte aardlagen nauwelijks het eerste level overstijgt. Gezien de huidige verstoringssnelheden kan er niet heel veel tijd tussen de lagen gezeten hebben, anders zou je meer tot totale verstoring verwachten. Van fossiele zeebodems met level 3 of 4 aan bodemverstoring geeft dr. Gaemers geen voorbeelden. Ten vierde is Garner wel degelijk een geoloog met een M.Sc. in Geoscience behaald aan het University College te Londen.

Er zijn genoeg argumenten om de hoge ouderdom van de aarde te betwijfelen. Oude aarde creationisme is niet de oplossing, omdat het lijden, dood, predatie en ziekte voor de zondeval plaatst en daarmee God verdacht maakt.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!