Ontwerpen uit de schepping

by | aug 16, 2018 | 06. Biologie, Onderwijs, Techniek

Veel uitvindingen zouden waarschijnlijk niet zijn gedaan, als mensen niet waren geïnspireerd door voorbeelden uit de schepping. De bekende dierentuin in Amsterdam heet voluit: Natura Artis Magistra, ofwel ‘de natuur is de leermeesteres van de kunst’. Maar met evenveel recht kunnen we de natuur de leermeesteres van de techniek noemen.

Overigens gebruik ik liever het woord schepping dan natuur; natuur is iets onpersoonlijks, terwijl het woord schepping een Schepper veronderstelt. Evolutionisten zijn eerder geneigd te spreken over de natuur dan over de schepping. Het is wel hetzelfde, maar de gevoelswaarde verschilt.
Een paar voorbeelden. Allereerst het vliegen. Altijd hebben mensen jaloers naar vogels gekeken, zo vrij als een vogel willen zijn. De dichter van Psalm 55:7 zei al: Had ik maar vleugels als een duif, ik zou opvliegen en neerstrijken. Randy Crawford zong: One day I’ll fly away. En uit de Griekse mythologie kennen we Icarus. Als er geen vliegende dieren waren geschapen, waren we misschien nooit op het idee gekomen zelf ook te gaan vliegen. Op 21 november 1783 had dan eindelijk de eerste bemande vlucht in een Montgolfier-ballon plaats in Parijs. Maar er moest meer gebeuren. Met een ballon kun je niet zelf je koers bepalen, zoals vogels en vlinders dat doen. Daarom kwamen Orville en Wilbur Wright tot de eerste bemande vlucht op 17 december 1903 in de Kitty Hawk. De verdere ontwikkeling weten we, tot de Airbus toe. Per jaar reizen ongeveer vier miljard mensen per vliegtuig.

Maar de oorspronkelijke wens om op eigen kracht te kunnen vliegen leek onvervulbaar. Mensen willen het liefst vliegen als een engel, maar dat kan (voorlopig) nog niet. We zijn te zwaar gebouwd en hebben bijvoorbeeld niet de holle botten van een vogel. Om met onze armen aan vleugels verbonden te kunnen vliegen, hebben we een enorme spiermassa nodig, waardoor we nog zwaarder zouden worden. Toch is het een keer gelukt om puur met menselijke kracht te vliegen, op 23 augustus 1977, met de Gossamer Condor. Dat is een licht (32 kilo) vliegtuig, waarin atleet Bryan Allen met trappers 0,3 paardenkracht kon opwekken om de propeller aan te drijven. Maar naar mijn weten is het bij dat huzarenstukje gebleven. Hét bijbelse voorbeeld van vliegende wezens is natuurlijk dat van de engelen. In Mat. 22:30 belooft Jezus ons dat we als engelen in de hemel zullen zijn en dan zal eindelijk onze wens in vervulling gaan. De hemelvaart van Elia en Henoch is een voorbeeld in onze bedeling en natuurlijk de hemelvaart van Jezus. Die voorbeelden kunnen je doen verlangen naar de uiteindelijke tenhemelopneming. In 1 Kor. 15:51-53 schrijft Paulus, dat we bij ons leven veranderd kunnen worden en overkleed met een nieuw lichaam. En in 1 Thes. 4:15-17 belooft hij met een woord van de Heer, dat de Heer zelf uit de hemel zal neerdalen en dat wij, die nog in leven zijn, samen met de opgestane doden weggevoerd zullen worden op de wolken en dat we de Heer in de lucht tegemoet zullen gaan.

Maar tot die tijd zullen we het moeten doen met een 275 ton zware Airbus-380. Maar als we uit het raampje kijken, zien we dat de vleugeluiteinden een merkwaardig gevormde tip hebben. Die tip verlaagt het brandstofgebruik door een verbetering van de luchtstroming langs de vleugels. Een idee van de Schepper van de roofvogels.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Opbouw. De volledige bronvermelding luidt: Valkenburg, K., 2007, Wonder boven wonder (17) Ontwerpen uit de schepping, Opbouw 51 (18): (…) (Artikel).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!