“Onze tijd wordt gekenmerkt door de gelijkheidsideologie” – Deze schoffelt Gods scheppingsordeningen onderuit”

by | okt 10, 2020 | 03. Theologie, Onderwijs

Onze tijd wordt gekenmerkt door de gelijkheidsideologie. Deze schoffelt Gods scheppingsordeningen onderuit:

1. Na de oorlog is de zondag als rustdag van de Heere afgeschaft: alle dagen zijn gelijk.

2. De vrouw in het ambt-beweging kwam op: man en vrouw zijn gelijk. In de nieuwe werkelijkheid van Christus is geen rangorde, stelt een recent rapport van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt over de vrouw in het ambt (Reformatorisch Dagblad 5-9).

Dit is maar een halve waarheid. Als christen zijn man en vrouw gelijk: in Christus is noch man, noch vrouw (Galaten 3:28). Maar ook ongelijk: „Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is verleid, maar de vrouw is, toen zij verleid werd, tot overtreding gekomen” (1 Timotheüs 2:13-14). Daarom moet een vrouw „zich laten onderwijzen in stilheid.” Helaas blijken steeds meer kerken vatbaar te zijn voor het gelijkheidsgekwaak. Ze laten de Schriftvisie van de Reformatie los (RD 3-9).

3. Het huwelijk is afgeschaft: man-man- en vrouw-vrouwrelaties moeten ook kunnen. Alle geslachten zijn gelijk. Het erin hameren van de gelijkheidsleer bedreigt middels het burgerschapsonderwijs (RD 5-9). Zelfs transgenderisme moet kunnen.

4. Mens en dier zijn niet apart geschapen, maar ook al gelijk: we zijn ”Oer”.

Een goddeloze monocultuur van gelijkheid groeit. Gaat deze de antichrist voortbrengen? Onreine geesten, als kikvorsen gelijk, gaan daartoe wel uit. Leven we niet onder de zesde fiool? Zalig is hij, die waakt (Openbaring 16:13-15). Laat u het wapen, Gods Woord, niet ontnemen!

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Kooij, H. van der, 2020, Gelijkheidsideologie, Reformatorisch Dagblad 50 (135): 14-15.

Noot van de redactie: Niet iedereen van onze achterban zal alles onderschrijven in dit artikel, maar we wilden het stuk delen op onze website ter overdenking.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!