Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie

by | aug 28, 2017 | Nieuws, Recensie

Het klassieke scheppingsgeloof van een recente zesdaagse schepping en een historische zondeval ligt onder vuur. Is het in deze tijd nog wel mogelijk om te geloven in deze kernnoties? Heeft de naturalistische natuurfilosofie van universele gemeenschappelijke afstamming over lange perioden dit geloof niet al lang geleden de das om gedaan? Wat zegt de Bijbel hierover? Is het niet beter om een compromis te sluiten en leerstellige revisies toe te passen, zoals bijvoorbeeld de theologen John Walton en Denis Alexander doen?

Vandaag (29 augustus) is het dan zo ver. Dan zal er een boek verschijnen dat op al deze vragen een antwoord wil geven. De onder ons bekende hoogleraar Oude Testament en CHE-docent prof. dr. Mart-Jan Paul schreef dit boek. Het boek kreeg als titel Oorspronkelijk mee. De ondertitel luidt: Overwegingen bij schepping en evolutie.2 Over het boek schrijft de uitgever, Labarum Academic (onderdeel van De Banier), dat de vraag naar de oorsprong van leven veelomvattend is. Het raakt een flink aantal vakgebieden.

Oorspronkelijk

De volledige omschrijving van het boek:

Over de oorsprong van het leven bestaan zeer uiteenlopende theorieën, van evolutie tot creationisme. In dit boek wordt zorgvuldig geanalyseerd hoe de Bijbel en de christelijke traditie over onze oorsprong spreken. De vraag naar de oorsprong van het leven is veelomvattend. Zij raakt de uitleg van de Bijbel, de ouderdom van de aarde, de relatie tussen de mens en zijn milieu en de verhouding tussen geloof en wetenschap. Bovendien heeft onze visie op de oorsprong van het leven gevolgen voor onze opvattingen over het kwaad en het lijden in deze wereld, voor ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting. Oorspronkelijk gaat op deze zaken in en richt zich vooral op de uitleg van de Bijbel en de achtergronden daarvan. Die uitleg is nooit neutraal, maar vindt plaats in wisselwerking met culturele en wetenschappelijke opvattingen.

.

De boekpresentatie heeft plaatsgevonden op dinsdagavond 29 augustus 2017 in de aula van het reformatorische Hoornbeeck College te Amersfoort.3 Naast de presentatie van het boek zijn er nog een drietal sprekers uitgenodigd die wat zullen zeggen over de discussie. Patholoog-anatoom prof. dr. Piet Slootweg bijt de spits af door te focussen op argumenten waarom universele gemeenschappelijke afstamming wel waarschijnlijk is. Bioloog en spierfysioloog prof. dr. ir. Hans Degens geeft daarna argumenten waarom universele gemeenschappelijke afstamming juist niet waarschijnlijk is. De predikant en theoloog dr. Maarten Klaassen zal spreken over enkele knelpunten die het theïstisch evolutionisme met zich meedraagt. Als laatste zal de auteur prof. dr. Mart-Jan Paul reageren op het drietal sprekers.4 De presentatie is door Geloofstoerusting opgenomen en hier te bekijken.5

Reacties op het boek van prof. Mart-Jan Paul

24 augustus 2017 Op de website Refoweb verscheen een interview met prof. Paul over zijn boek. Al eerder was in het Reformatorisch Dagblad een dubbelinterview verschenen met prof. Paul en prof. Van den Brink, omdat beiden dit jaar met een boek over hetzelfde thema zijn gekomen. Het interview is ook opgenomen en op YouTube geplaatst.6 In De Waarheidsvriend is, in de agenda, een stukje over de boekpresentatie opgenomen.7

28 augustus 2017De website van de Vergadering van Gelovigen heeft ook een overzicht opgenomen rondom recensies over het boek van prof. Paul. Op de pagina wordt verwezen naar dit overzicht.[/note]http://vergadering.nu/boekpaul-oorspronkelijk.htm.[/note]

30 augustus 2017 In het Nederlands Dagblad is een interview verschenen met prof. Paul naar aanleiding van zijn boek. De auteur geeft daarin aan dat zijn boek zeker geen reactie is op het boek van prof. Van den Brink. Al zijn de beide heren het wel met elkaar oneens, spreekt prof. Paul respectvol over zijn collega-theoloog.8 Voor prof. Paul is de evolutietheorie onverenigbaar met het klassieke scheppingsgeloof. Dit klassieke scheppingsgeloof is gegrond op het geloof dat de Bijbel het betrouwbare Woord van God is. Zowel de evolutietheorie als het scheppingsmodel ziet de auteur als menselijke constructies die feilbaar zijn. Hij staat gereserveerd ten opzichte van het accomodatiemodel: “Dat is iets anders dan dat God onwaarheden zou hebben verteld. Dat kan ik niet geloven: dat God informatie over de schepping zou hebben gegeven, waardoor de kerk 2000 jaar lang is misleid.”.9 In het Reformatorisch Dagblad wordt uitgebreid verslag gedaan van de referaten die gehouden zijn op de presentatieavond van 29 augustus. Er is een algemeen beginnend artikel dat verderop focust op de lezing van de predikant en theoloog dr. Maarten Klaassen.10 Naast dit artikel op dezelfde pagina staat een citaat van uitgever Wim Kranendonk en een stukje dat de motieven van prof. dr. Mart-Jan Paul belicht. Zijn belangrijkste motief om deze studie te schrijven is de exegese van de Bijbel. Kranendonk noemt het boek van prof. Paul ‘een grondig overzicht met een hoffelijke toon, waarin de argumenten eerlijk worden behandeld.’.11 Onderaan de krantenpagina wordt nog verslag gemaakt van de lezingen van prof. dr. Slootweg en prof. dr. ir. Hans Degens.12 Prof. dr. Willem van Vlastuin heeft in dezelfde krant een uitgebreide en positieve recensie geschreven van het boek.13 Op de website van het Christelijk Informatie Platform verscheen een kort artikel over het interview met prof. Paul in het Nederlands Dagblad.14

31 augustus 2017 Het boek van prof. Paul is ook toegevoegd aan het assortiment van de webshop van Logos Instituut. Op de website Geloof en Wetenschap van ForumC verscheen kort artikel over het interview met prof. Paul in het Nederlands Dagblad (zie 30 augustus).

1 september 2017 Op de website van het Christelijk Informatie Platform worden vijf uitspraken van prof. Van Vlastuin, uit zijn recensie van het boek van prof. Paul op een rijtje gezet.15 In Canada is het Nederlandse debat over schepping en evolutie niet onopgemerkt gebleven. De astronoom dr. John Byl verwijst naar de discussie en het boek van prof. Paul en verwijst naar de website van Logos Instituut.16 Predikant en theoloog Ernst Leeftink schrijft een blog over de boeken van prof. Paul en prof. Van den Brink. De vraag of God ons voor de gek houdt is volgens hem de paradoxale overeenkomst tussen de beide geleerden.17

4 september 2017 In het Nederlands Dagblad reageert de socioloog prof. dr. Jan Hoogland op het interview met prof. Paul in dezelfde krant (zie 30 augustus). Hij geeft aan dat we na zouden moeten denken over het begin. Het artikel krijgt de volgende samenvatting mee: “Welk schepsel of welk voorwerp je ook bekijkt, er hoort altijd een ontstaansgeschiedenis bij. Hoe je ook over evolutie denkt. En daar was God bij als Schepper.”18 Op zijn website WaaromSchepping heeft de technisch scheikundige ir. Gert-Jan van Heugten een recensie geschreven van het boek van prof. Paul. Zijn conclusie luidt: “Waar Van de Brink een eenzijdig beeld schetst en tot destructieve conclusie komt, is het boek van Paul evenwichtig en weloverwogen, niet kritiekloos naar de wetenschap (zowel christelijk als seculier) maar wél met het juiste respect voor de Bijbel als onfeilbare Woord van God.”.19

5 september 2017 Chris Melse geeft in het Nederlands Dagblad aan dat het hem verbaast dat veel creationisten een is-gelijk-teken zetten tussen ‘letterlijk’ en ‘waarheid’. Volgens hem kan ‘waarheid’ ook verpakt zitten in een mooi verhaal. Hij verwijst daarvoor naar de gelijkenissen van de Heere Jezus.20 De recensie van technisch scheikundige ir. Gert-Jan van Heugten (zie 4 september) is ook op de website van Logos Instituut verschenen.21 Theoloog Jan Pieter van de Giessen heeft op zijn website ook een korte file aangemaakt over het boek van prof. Paul.23

8 september 2017 De bioloog, filosoof en theoloog prof. dr. Willem Ouweneel heeft voor de website van Christelijk Informatie Platform een column geschreven over het debat rond het boek van prof. Paul.24 Deze column is ook verschenen op de website van Logos Instituut. In de column geeft de geleerde aan dat hij (op enkele kleine verschillen na) het eens is met prof. Paul.25 Op de website van Weet Magazine wordt verwezen naar de column van prof. Ouweneel.26

9 september 2017 In het Reformatorisch Dagblad verschijnt in bewerkte vorm de bijdrage van dr. Maarten Klaassen. Hij gaf zijn inleiding op de boekpresentatie van prof. Paul. Klaassen windt er geen doekjes om: “Theïstische evolutie is vlees noch vis”.27

11 september 2017 Op de website van Logos Instituut wordt verwezen naar de opname van de boekpresentatie. De stichting Geloofstoerusting heeft deze opname gemaakt op 29 augustus 2017.28

12 september 2017 Oorsprong.info stuurde een nieuwsbrief uit voor het komende congres van 7 oktober 2017 te Opheusden. Er werd verwezen naar de boekpresentatie (zie 11 september). Prof. Paul zal op dit congres één hoofdstuk uit zijn boek als thema nemen en dit verder uitwerken.29

13 september 2017 Op de website van het Reformatorisch Dagblad zijn de antwoorden te vinden op alle vragen die op 29 augustus gesteld zijn aan de sprekers. Op de avond zelf was er niet voldoende tijd om op al deze vragen in te gaan. Om de vraagstellers serieus te nemen en niet teleur te stellen is besloten online antwoorden te geven.30 In het Reformatorisch Dagblad verschijnt een interview met prof. dr. Willem Ouweneel n.a.v. zijn column op CIP (zie 8 september). Hij maakt zich grote zorgen over het lezen van Genesis in het licht van de evolutietheorie. Hij spreekt positief over het boek van prof. Paul.31 Daarnaast heeft het Reformatorisch Dagblad een overzicht welke activiteiten er te doen zijn het laatste deel van 2017.32

14 september 2017 De GezinsGids valt op de mat. In dit christelijke magazine staat een positieve recensie van de theoloog dr. P. de Vries. Hij concludeert: “In het debat over schepping en evolutie komt steeds weer de vraag terug of de wetenschap een zelfstandige kennisbron is, waardoor de uitleg van de Bijbel aangepast moet worden. Terecht stelt Paul dat de Schrift het kader biedt waarbinnen wetenschap moet worden bedreven. Aanpassing van het Bijbelse getuigenis blijft nooit zonder gevolgen. De boodschap van de erfzonde en Gods toorn over het menselijke geslacht kunnen niet onverkort worden vastgehouden als de historiciteit van het paradijs, de staat der rechtheid en de zondeval wordt prijsgegeven.”33 In De Saambinder schrijft predikant en theoloog drs. G. Clements over het boek van prof. Paul. “Het boek is van belang voor jonge mensen die in hun studie met dit onderwerp in aanraking komen.” Zelf werd de predikant de afgelopen maand geconfronteerd (op een aangrijpende manier) met de evolutieleer. Hij was op bezoek in Villa Wannsee, de vergaderplaats van hoge Nazileiders. Op de vergadering van 20 januari 1942 werd daar het besluit genomen dat 11 miljoen Joden in Europa uitgeroeid moesten worden. Clements: “Uiteraard zijn alle evolutionisten geen nazi’s, dat zeker niet. Maar alle nazi’s waren wel evolutionist. Het laat zien hoe gevaarlijk het is om een menselijke ideologie achterna te hollen.”34

15 september 2017 Op de website van Logos Instituut is de recensie van dr. P. de Vries verschenen (zie 14 september).35 In het Reformatorisch Dagblad verscheen een artikel van de structureel geoloog dr. Nico Hardenbol. Hij geeft aan het niet eens te zijn met de beschrijving van prof. Paul dat plooiing van lagen een argument zouden zijn voor een jonge aarde. Volgens hem zorgt een jonghistorische uitleg van prof. Paul voor een spanningsveld in de collegezaal, terwijl anderzijds de benadering van prof. Van den Brink een spanningsveld in de kerk veroorzaakt.36

16 september 2017 Op de website van Logos Instituut verschijnt het artikel van predikant en theoloog drs. G. Clements. Dit artikel is eerder gepubliceerd in De Saambinder (zie 14 september).37 In het Reformatorisch Dagblad reageert predikant en theoloog drs. J.M.J. Kieviet op de discussie. Hij geeft aan dat we de ‘eerste steen’ van Gods Schepping moeten laten zitten in het christelijk gebouw. Doen we dat niet dan zal dat gebouw instorten.38 Predikant en theoloog dr. P. de Vries gaat in op de vraag of Adam echt de eerste mens was. Hij geeft aan dat dit het geval is en waarschuwt tegen een inpassen van de evolutieleer in het christelijk geloof.39

21 september 2017 Op de website van Logos Instituut verschijnt een artikel van de kerkhistoricus dr. Henk Hofman. Hij vergelijkt in dat artikel het boek van prof. Paul met het boek van prof. Van den Brink en spreekt zijn voorkeur uit voor de benadering van Paul.40 Ook in de nieuwsbrief van Logos Instituut wordt aandacht besteed aan de discussie en verwezen naar dit overzicht.41 In De Saambinder wordt door H.R. Keurhorst aandacht gegeven aan de huidige discussie rond schepping of evolutie. In deze bijdrage verwijst de auteur ook naar het boek van prof. Paul. De auteur concludeert: “Het boek van de natuur – gegeven als middel om de Heere te kennen – wordt gebruikt om aan God gelijk te zijn. Maar alle aardse kennis is beperkt. Er is maar één wetenschap blijvend: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen…'(Joh. 17:3).”42 In het Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland wordt het boek van prof. Paul kort genoemd door de bioloog en hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad dr. ir. Steef de Bruijn.43 Theoloog Dirk de Bree zet zijn gedachten over het evolutiedebat op ‘papier’ hij schrijft een blog waar hij enkele ‘relativerende en bemoedigende’ gedachten opschrijft. Hij wenst beide auteurs en andere sprekers een gezegende dag toe op 22 september.44

25 september 2017 In het Reformatorisch Dagblad verschijnt op de achterpagina een stukje over het congres van de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO). Prof. Paul hoopt op 13 oktober voor studenten die betrokken zijn bij HHJO te spreken over schepping en evolutie, door de organisatie samengevat tot Schevolutie.45

26 september 2017 Gert-Jan Schaap, redacteur van EO Visie, schreef voor de website van het blad een recensie van het boek van prof. Van den Brink. Hij verwijst daarbij ook naar deze overzichtspagina en noemt het boek van prof. Paul.46

28 september 2017 In De Saambinder, het kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeente, wordt door H.R. Keurhorst stilgestaan bij de discussie over schepping en evolutie. Het is het tweede deel in een serie.47

5 oktober 2017De nieuwe Weet Magazine viel vandaag op de mat met daarin mijn recensie van het boek van prof. Paul. Ik concludeer: “Paul heeft met zijn boek de creationistische stroming wel degelijk een goede dienst bewezen. Oorspronkelijk is een lijvige uitgave voor een zeer schappelijke prijs geworden. Dit encyclopedische werk zal hopelijk door velen nog vaak geraadpleegd worden.” In De Saambinder verschijnt het derde deel in de discussie over schepping en evolutie.48

6 oktober 2016 Op Refoportaal wordt verwezen naar de videoserie van CIP over het boek van prof. Paul.49

7 oktober 2017 Prof. dr. Mart-Jan Paul spreekt op het congres De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek te Opheusden over een hoofdstuk uit zijn boek.50

12 oktober 2017 In de Saambinder verscheen het slotartikel van H.R. Keurhorst over de discussie rond schepping en evolutie. Het artikel gaat over de verhouding tussen de eerste en tweede (laatste) Adam.51 In hetzelfde nummer verschijnt ook een recensie van het boek van prof. Paul door de predikant drs. W. Visscher. Hij is lovend over het verschenen boek.52 In DRS Magazine schrijft de wetenschapsfilosoof prof. dr. Marc de Vries over de huidige discussie. De inleiding luidt: ”De discussie over schepping en evolutie is recent behoorlijk opgelaaid dankzij de verschijning van twee nogal tegengestelde boeken over dit onderwerp. Net voor de zomervakantie kwam het boek ‘En de aarde bracht voort’ van prof. dr. Gijsbert van den Brink uit. Meteen kwam er een stroom reacties op gang in het Reformatorisch Dagblad, variërend van begrip en meevoelen tot volstrekte afwijzing. Net na de zomervakantie verscheen het boek ‘Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie’ van prof. dr. Mart-Jan Paul. Twee theologen die beiden hun wetenschappelijke sporen verdiend hebben, bestuderen de Bijbel en de uitkomsten van de hedendaagse biologie en komen tot volstrekt tegengestelde conclusies. Hoe kan dat?”53

13 oktober 2017 Prof. Paul spreekt voor de studenten van de Hersteld Hervormde Kerk (HHJO) over het thema van zijn boek.54 In De Wekker een orgaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken doet de theoloog dr. A. Versluis verslag van het debat. Volgens hem is het verstandig noch de evolutietheorie noch het creationisme te omarmen. Hij schrijft: “De natuurwetenschap en de theologie hebben elk een eigen perspectief op de werkelijkheid. Juist in de gereformeerde traditie is het onderzoek van de geschapen werkelijkheid gestimuleerd en heeft het een legitieme plaats. Natuurlijk blijft dat mensenwerk; bovendien levert wetenschap wel gegevens op, maar heeft ze altijd een omvattend verhaal nodig om deze te kunnen interpreteren.” Volgens hem moeten wetenschap en belijden altijd in een open gesprek met elkaar blijven.55

14 oktober 2017 In het Reformatorisch Dagblad verschijnt een verslag van het gehouden congres voor studenten van de HHJO. Dit congres stond in het teken van het boek van prof. Paul en de discussie daar omheen.56

21 oktober 2017 De econoom Laurens van der Tang reageert in het Reformatorisch Dagblad op de huidige discussie rond de boeken van Paul en Van den Brink. Volgens hem hebben ongeloof en evolutie veel met elkaar te maken.57

26 oktober 2017 Het artikel van Laurens van der Tang over ongeloof en evolutie is ook verschenen op de website van Logos Instituut.58

27 oktober 2017 Op de website indekerk.be verscheen een recensie van de predikant en theoloog Maarten Hertoghs (MA) van het boek van prof. Paul.59 Hertoghs heeft de recensie ook op zijn weblog geplaatst.60

28 oktober 2017 Het blad Sophie viel op de mat met daarin een recensie van het boek van prof. Paul. De overwegend positieve recensie werd geschreven door de theoloog dr. Klaas van der Zwaag.61

31 oktober 2017 De organisatie ForumC geeft in een persbericht aan een e-book te ontwikkelen over de discussie rond de twee boeken (van prof. Paul en prof. Van den Brink). In dit e-book geven de beide hoogleraren een samenvatting van het eigen boek. Daarnaast worden een drietal denkers (prof. dr. Stefan Paas, prof. dr. Chris Kruse en dr. René Fransen) aan het woord gelaten.62 Als laatste zijn gesprekspapers toegevoegd.63

2 november 2017 In het Reformatorisch Dagblad reageert de natuurkundige en theoloog dr. ir. Jan van der Graaf op de discussie. Hij geeft aan dat het Gods opdracht is om de geheimen van het heelal te ontsluieren. De theologie krijgt van hem de taak toebedeeld om te zorgen dat natuurwetenschap geen ideologie wordt. 64 In De Wachter Sions, weekblad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, is de onderwijskundige Gert van Leeuwen begonnen aan een vierdelige serie rond de huidige discussie. Hij noemt daarin de boeken van prof. Paul en prof. Van den Brink. Van Leeuwen geeft aan dat schepping en evolutie niet samen kunnen gaan.65

4 november 2017 De organisatie AKZ+ organiseert op de Theologische Universiteit te Kampen een dag rond de boeken van prof. Van den Brink en prof. Paul. Er waren een 50-tal aanwezigen.

6 november 2017 In het Reformatorisch Dagblad wordt verslag gelegd rond het congres van zaterdag 4 november 2017.66 Daarnaast verschijnt er een artikel over het debat dat de afgelopen maanden is gevoerd rond de boeken van beide hoogleraren. Het is een artikel met als titel ‘De zondeval hoort bij plan soevereine Schepper’ en is geschreven door een ouderling in de hervormde gemeente van Werkendam, Theo van Vuuren.67

9 november 2017 In De Wachter Sions, het landelijk kerkblad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, verscheen het tweede deel van de serie van de onderwijskundige Gert van Leeuwen. Hij reageert op de boeken van prof. Paul en prof. Van den Brink en op de strijd rond Genesis.68

15 november 2017 In het Reformatorisch Dagblad verscheen een reactie op het artikel van Theo van Vuuren (zie 6 november). De reactie is geschreven door prof. dr. mr. T. Blokland. Volgens hem hoort de zondeval niet bij het plan van de soevereine schepper.69

16 november 2017 De onderwijskundige Gert van Leeuwen schrijft in De Wachter Sions zijn derde bijdrage over de boeken van prof. Paul en prof. Van den Brink en het huidige debat. Hij wijst op de beperkingen van de wetenschap en stelt inzake de oorsprong de vraag: ‘Waar waart gij?’.[/note]Leeuwen, G.R. van, 2017, Strijd over Genesis (3), De Wachter Sions 65 (11): 7-9.[/note]

23 november 2017 De onderwijskundige Gert van Leeuwen schrijft in De Wachter Sions de vierde en slotbijdrage over het debat rond Genesis n.a.v. de boeken van prof. Paul en prof. Van den Brink.70

29 november 2017 Op de website van Freethinker is door Rereformed een begin gemaakt aan een uitvoerige recensie van het boek van prof. dr. Mart-Jan Paul.71

30 november 2017 Het Deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting van de Gereformeerde Gemeente spreekt zich in De Saambinder uit tegen de combinatie schepping en evolutie. Volgens het deputaatschap moeten we ’in de discussie over schepping en evolutie eerbiedig blijven staan voor het feit dat God als Schepper door Zijn spreken dingen in aanzien roept die er niet waren en Hem daarin aanbidden.72

1 december 2017 In Theologia Reformata schrijft de theoloog prof. dr. Henk van der Belt een recensie van de boeken van prof. Paul en prof. Van den Brink. De theoloog geeft aan dat hij zich schaart onder de oudeaardecreationisten. Hij schrijft als conclusie: “Beide vragen zou ik willen beantwoorden met een verdere doordenking van het eigen karakter van de geschiedwetenschap die – vanuit een christelijk perspectief – Gods geschiedenis (His story) met zijn wereld en mensheid bestudeert en daarbij gebonden is aan de voorzichtigheid die de interpretatie van bronnen – zowel die van de natuurwetenschap als die van de exegese van de Schrift – met zich meebrengt en bepaald wordt door het geloofsvertrouwen dat de data van de natuurwetenschap en het getuigenis van de Schrift elkaar uiteindelijk niet zullen tegenspreken.“73

4 december 2017 In het Nederlands Dagblad verwijst Gerald Bruins naar het artikel in de Saambinder waarin wordt gesteld dat schepping en evolutie onverenigbaar zijn.74

6 december 2017 Op Freethinker is een discussie gestart over het boek van prof. Paul.75

8 december 2017 Predikant en theoloog Ernst Leeftink schrijft op zijn weblog een recensie van het boek van prof. Paul. De auteur windt er in zijn recensie geen doekjes om. In zijn titel geeft hij aan dat het gaat om wedden op twee paarden en een spagaat tussen schepping en evolutie.76

20 december 2017 Jacco Stijkel interviewt prof. Paul voor het blad Uitdaging. Volgens de theoloog kun je geen compromis sluiten tussen de evolutietheorie en het christelijk geloof.77

29 december 2017 Het interview met prof. dr. Mart-Jan Paul, op de website van Refoweb, staat in de top-10 van de meest gelezen nieuwsartikelen van 2017.78

2 januari 2018 In het januarinummer van het blad Promise verschijnt een positieve recensie van het boek van prof. Paul. De recensie is geschreven door de theoloog drs. Willem Jan Pijnacker Hordijk. Zijn conclusie luidt: “Dit apologetische, heldere en geïllustreerde werk kan ik van harte aanbevelen!”Pijnacker Hordijk, W.J.A., 2018, Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie, Promise 34 (1): 31.[/note]

4 januari 2018 Het blad Radix valt op de mat met daarin een positieve recensie van het boek van prof. Paul, geschreven door de theoloog en classicus prof. dr. Benno Zuiddam.79

8 januari 2018 Uitgeverij De Banier presenteert een ‘jongereneditie’ van Oorspronkelijk. Het boekje krijgt als titel Waar komen wij vandaan? en is bedoeld voor jongeren in de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs.80

15 januari 2018 Het boekje ‘Waar komen wij vandaan?’ is ook toegevoegd aan de webshop van Logos Instituut.81

17 januari 2018 De bewegingswetenschapper drs. Bart Klink reageert op de hoofdstukken in het boek van prof. Paul waar gesproken wordt over het zgn. ‘Bijbelse wereldbeeld’.82

18 januari 2018 Logos Instituut verwijst in de nieuwsbrief naar het boekje ‘Waar komen wij vandaan?’.83 Op de website van Logos Instituut verschijnt een aankondiging van het debat tussen Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul. Het debat wordt georganiseerd door de student Joas Romijn.84 De organisatie ForumC brengt een ‘nieuw’ E-boek uit over de discussie rond schepping en evolutie. Het boek bevat samenvattingen van de boeken van de theologen Mart-Jan Paul en Gijsbert van de Brink. De overige bijdragen zijn allen van theïstische evolutionisten, nl. René Fransen, Stefan Paas en John Walton (een samenvatting van Henk Medema).85

19 januari 2018 Het pastorale gezinsblad Om Sions Wil valt op de mat. Daarin zijn twee artikelen opgenomen over de huidige discussie rondom schepping of evolutie. In het eerste artikel gaat de predikant ds. A. Snoek in op de discussie. Hij geeft aan dat er alle reden is om zorgvuldig om te gaan met de letterlijke interpretatie van de Bijbel. In het tweede artikel gaat de onderwijskundige drs. Pieter Dirk Blom in op de vraag hoe je het beste met een Bijbelse bril in gesprek kunt gaan met de kinderen. In een kader word ik (Jan van Meerten) sprekende ingevoerd. Dat kader draagt de titel ‘Kinderen hebben bijbelgetrouwe antwoorden nodig’. Ook het ‘woord vooraf’ van uitgever (Cor de Pater) gaat kort in op de kwestie.86

20 januari 2018 De website Eeninwaarheid spreekt haar zorgen uit over het afnemende Schriftgezag in de samenleving. Een groot deel van het artikel gaat in op de huidige discussie over schepping of evolutie.87

24 januari 2018 Prof. Gijsbert van den Brink en prof. Mart-Jan Paul debatteren over schepping of evolutie op de Christelijke Hogeschool te Ede.88

25 januari 2018 Op de website van Logos Instituut gaat de wetenschapsfilosoof prof. dr. Marc de Vries in op de verwarring die ontstaan is door de discussie rond het verschijnen van de boeken van prof. Van den Brink en prof. Paul. Het artikel verscheen eerder in het magazine De Reformatorische School (zie: ).89 De chemicus ir. Gert-Jan van Heugten schrijft voor zijn website Waarom Schepping een korte recensie van het boekje Waar komen wij vandaan?90

27 januari 2018 Op de website van Uitdaging wordt verwezen naar het e-boek van ForumC.91 Op de website Geloof en Wetenschap verschijnt een artikel van de theologe drs. Tera Voorwinden-Hofman. Zij stelt de vraag of het schepping-evolutiedebat vergelijkbaar is met het debat over het heliocentrisme.92

29 januari 2018 De organisatie ForumC verwijst via haar nieuwsbrief naar het nieuw verschenen E-boek (zie 18 januari).

15 februari 2018 De EO Visie viel vandaag op de mat met daarin een recensie van het boek van prof. Paul door Gert-Jan Schaap. De recensent geeft aan dat het boek makkelijker leest dan die van prof. Van den Brink, maar laat wel wat vragen liggen. ”Bijvoorbeeld als het gaat om de twee scheppingsverhalen in Genesis 1 en 2.” Ook vindt Schaap dat Paul erg veel woorden besteedt aan ‘het Bijbelse wereldbeeld’. Zijn conclusie luidt: “Neemt niet weg dat hij iedereen die zich in deze lastige discussie wil verdiepen, met Oorspronkelijk een goede dienst bewijst.”93

26 maart 2018 In het blad Soteria verscheen een evenwichtige recensie van Oorspronkelijk. De recensie is geschreven door de systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink.94

23 april 2018 Een vraagsteller stelt naar aanleiding van een recensie een vraag aan prof. Paul. Waarschijnlijk na lezing van de recensie van Gert-Jan Schaap van 15 februari 2018. Hij of zij vraagt zich af hoe dat zit met de twee ogenschijnlijk verschillende scheppingsverhalen in Genesis 1 en 2. Prof. Paul geeft op Refoweb antwoord.95

14 mei 2018 Wiskundige en oud-directeur van de Evangelische Hogeschool, drs. Koos van Delden, heeft een positieve recensie geschreven van het boek van prof. Paul voor de organisatie Mediagroep in Genesis.96

31 mei 2018 In De Waarheidsvriend verschijnt een recensie van het boek van prof. Paul. De recensie is geschreven door dominee Marco Kreuk, predikant van de hervormde gemeente te Oude Tonge. Hij is positief over het boek en noemt het boek en de werkwijze ‘zorgvuldig’ en ‘overtuigend’.97

5 juni 2018 Prof. Paul debateerde met de medisch bioloog dr. René Fransen over zijn boek. Het debat werd georganiseerd door het Groningsch Theologisch Studentendispuut Bonifatius

15 juni 2018 Studiebijbel Magazine valt op de mat met daarin een positieve recensie van de nieuwtestamenticus drs. Gijs van den Brink.98 Daarnaast is er een artikel opgenomen van prof. Paul waarin hij wat schrijft over de schepping in het Nieuwe Testament, een onderdeel van zijn boek.99

Voetnoten

 1. http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/isbn?9789402904956
 2. Het boek wordt ook te koop aangeboden in de webshop van Logos Instituut.
 3. Meer informatie over de boekpresentatie is hier te vinden: https://logos.nl/evenement/oorspronkelijk-presentatie-boek-prof-dr-m-j-paul/.
 4. Wil je nog naar deze avond. Meld je dan aan via de uitgeverij. Zie voor instructie ook deze link: https://logos.nl/belangrijke-studie-oorsprongsvraagstuk-wordt-gepresenteerd/.
 5. https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/terugkijken-thema-avond-bijbel-en-schepping-1.1425550.
 6. Voor Refoweb zie: . Het interview in het Reformatorisch Dagblad is hier verschenen: https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/worstelen-met-de-grote-vragen-van-schepping-en-evolutie-1.1414790. Het is ook opgenomen en op YouTube geplaatst: https://youtu.be/Nm6cgi0yERs.
 7. Anoniem, 2017, Presentatie Nieuwe Studie over Schepping en Evolutie, De Waarheidsvriend 105 (34): 20.
 8. Op de boekpresentatie van 29 augustus werd gezegd dat dit respect van beide kanten komt. Respect is mijns inziens ook de basis voor een gesprek.
 9. Hoogendoorn, M., Schinkelshoek, D., 2017, ‘God heeft ons toch niet misleid?’, Nederlands Dagblad 74 (19.626): 7 https://www.nd.nl/nieuws/geloof/mart-jan-paul-god-heeft-ons-toch-niet-2000-jaar.2777421.lynkx.
 10. Verslaggever, 2017, ”Het is: óf Bijbel óf evolutie”, Reformatorisch Dagblad 47 (128): 13 https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/dr-m-klaassen-het-is-%C3%B3f-bijbel-%C3%B3f-evolutie-1.1425520.
 11. 2017, ”Grondig boek, hoffelijk van toon”, Reformatorisch Dagblad 47 (128): 13.
 12. Verslaggever, 2017, ”De hond blijft een hond, de duif blijft een duif”, Reformatorisch Dagblad 47 (128): 13 https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/prof-degens-mutaties-leiden-niet-tot-evolutie-maar-tot-degeneratie-1.1425526.
 13. Vlastuin, W. van, 2017, Scheppingsgeloof geen bijzaak in christelijke theologie, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (128): 10-11 https://www.rd.nl/boeken/scheppingsgeloof-is-geen-bijzaak-in-de-christelijke-theologie-1.1425659.
 14. https://cip.nl/64036-mart-jan-paul-evolutietheorie-sluit-god-systematisch-buiten.
 15. https://cip.nl/64088-vijf-uitspraken-van-prof-dr-w-van-vlastuin-over-schepping-en-evolutie.
 16. http://bylogos.blogspot.nl/2017/09/dutch-reformed-theologians-debate.html
 17. https://ernstleeftink.wordpress.com/2017/09/01/houd-god-ons-voor-de-gek-de-paradoxale-overeenkomst-tussen-gijsbert-van-den-brink-en-mart-jan-paul/.
 18. Hoogland, J., 2017, Denk eens na over dat begin, Nederlands Dagblad 74 (19.630): 11 https://www.nd.nl/nieuws/opinie/denk-eens-na-over-het-begin-alles-heeft-een.2781010.lynkx.
 19. https://waaromschepping.wordpress.com/2017/09/04/oorspronkelijk-recensie/.
 20. Melse, C., 2017, Letterlijk, Nederlands Dagblad 74 (19.631): 12 https://www.nd.nl/nieuws/opinie/ingezonden-brief-als-je-iets-letterlijk-leest.2781976.lynkx.
 21. https://logos.nl/paul-schrijft-toegankelijk-en-evenwichtig-boek/.
 22. 7 september 2017 De natuurkundige Koos Tamminga reageert in het Nederlands Dagblad op het artikel van prof. Hoogland (zie 4 september). Hij waarschuwt ervoor dat we moeten ‘oppassen het verhaal van de schepping zo te vertellen dat we een goed verhaal hebben voor
  onszelf.’
  22Tamminga, K., 2017, Het begin, Nederlands Dagblad 74 (19.633): 13 https://www.nd.nl/nieuws/opinie/ingezonden-brief-pas-op-voor-het-goede-verhaal.2784111.lynkx.

 23. https://cip.nl/cip+/64191-de-scheppingevolutiestrijd-is-weer-helemaal-terug
 24. https://logos.nl/schepping-evolutiestrijd-is-weer-helemaal-terug/.
 25. https://www.weet-magazine.nl/aanpak-van-den-brink-eindigt-in-vrijzinnigheid/.
 26. Klaassen, M., 2017, Vlees noch vis, Reformatorisch Dagblad Accent 47 (137): 5 https://www.rd.nl/opinie/the%C3%AFstische-evolutie-is-vlees-noch-vis-1.1428704.
 27. https://logos.nl/de-banier-belegt-thema-avond-rond-schepping-en-evolutie/.
 28. Deze nieuwsbrief is niet online te raadplegen. Zie voor het congres: www.oorsprong.info.
 29. https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/vragen-en-antwoorden-tijdens-boekpresentatie-oorspronkelijk-1.1428661.
 30. Karels, J.K., 2017, Historische Adam op een hellend vlak, Reformatorisch Dagblad 47 (140): 17 https://www.rd.nl/kerk-religie/prof-ouweneel-natuurwetenschap-mag-niet-regeren-over-uitleg-schrift-1.1429072.
 31. Redactie kerk, 2017, ”Strijd over schepping-evolutie is terug”, Reformatorisch Dagblad 47 (140): 17.
 32. Vries, P. de., 2017, Wat staat er op het spel? Overwegingen bij schepping en evolutie, GezinsGids 70 (8): 38-39.
 33. Clements, G., 2017, Evolutieleer: het recht van de sterkste, De Saambinder 95 (50): 5.
 34. https://logos.nl/staat-er-op-spel/.
 35. Hardenbol, N., 2017, In discussie over schepping schuren alle posities, Reformatorisch Dagblad 47 (142): 6-7 https://www.rd.nl/opinie/in-discussie-over-schepping-schuren-alle-posities-1.1429643.
 36. https://logos.nl/evolutieleer-het-recht-van-de-sterkste/.
 37. Kieviet, J.M.J., 2017, Een steen uit de muur, Reformatorisch Dagblad Accent 47 (143):5.
 38. Vries, P. de., 2017, Was Adam echt de eerste mens?, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (143): 15.
 39. https://logos.nl/nieuw-kinderboek-dinosauriers-op-markt-afgelopen-weken-discussie-schepping-evolutie/.
 40. https://logos.nl/over-fuiken-goede-papieren-waarheidsclaims/.
 41. Keurhorst, H.R., 2017, Waar waart gij? [1] Enkele gedachte rondom de oorsprong van het heelal, De Saambinder 95 (51): 6-7 .
 42. Bruijn, S.M. de, 2017, In zes dagen, Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland 40 (19): 187-189.
 43. https://verschilmaken.wordpress.com/tag/gijsbert-van-den-brink/.
 44. HHJO, 2017, schepping + evolutie = schevolutie?, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (150): 16.
 45. https://visie.eo.nl/2017/09/gaan-christelijk-geloof-en-evolutie-samen/.
 46. Keurhorst, H.R., 2017, Waar waart gij? (2) Enkele gedachten rondom de oorsprong van het heelal, De Saambinder 95 (52): 6-7.
 47. Keurhorst, H.R., 2017, Waar waart gij? (3) Enkele gedachten rondom de oorsprong van het heelal, De Saambinder 96 (1): 6-7.
 48. www.refoportaal.nl/nieuws/details/166275/Prof._Mart-Jan_Paul_over_schepping_en_evolutie/.
 49. Zie voor het congres www.oorsprong.info.
 50. Keurhorst, H.R., 2017, Waar waart gij? (4) Enkele gedachten rondom de oorsprong van het heelal, De Saambinder 96 (2): 6-7.
 51. Visscher, W., 2017, Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie, De Saambinder 96 (2): 11.
 52. Vries, M.J. de, 2017, Wetenschap in verwarring, DRS Magazine 46 (8): 42-45.
 53. http://www.hhjo.nl/activiteiten/studentenconferentie.
 54. Versluis, A., 2017, Nader bekeken: Schepper en evolutie?, 126 (21): …-… https://www.dewekker.com/artikel-552-nader-bekeken-schepper-en-evolutie?p=artikel-552-nader-bekeken-schepper-en-evolutie.
 55. Medewerker, 2017, ”Scheppingswoorden geen beeldspraak”, Reformatorisch Dagblad 47 (167): 2.
 56. Tang, L. van der, 2017, Ongeloof en evolutie, Reformatorisch Dagblad Accent 47 (173): 5.
 57. https://logos.nl/geest-ongeloof-en-evolutie/.
 58. indekerk.be/2017/10/27/oorspronkelijk/.
 59. https://maartenhertoghs.wordpress.com/2017/10/27/oorspronkelijk-mart-jan-paul/.
 60. Zwaag, K. van der, 2017, Waarschuwing tegen onkritisch vertrouwen op wetenschap, Sophie 7 (5): 48-49.
 61. Helaas komen er onder de denkers geen creationisten voor. Dit zorgt dan voor min-of-meer een dezelfde visie als repliek.
 62. ForumC, 2017, ForumC ontwikkelt e-book over schepping en evolutie, Persbericht 31 oktober 2017.
 63. Graaf, J. van der, 2017, Natuurwetenschap is een gave van de Schepper, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (183): 6-7.
 64. Leeuwen, G.R. van, 2017, Strijd over Genesis (1), De Wachter Sions 65 (9): 6-7.
 65. Verslaggever, 2017, Lof op het hemelgewelf, Reformatorisch Dagblad 47 (186): 9.
 66. Vuuren, T. van, 2017, De zondeval hoort bij plan soevereine Schepper. Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (186): 6-7.
 67. Leeuwen, G.R. van, 2017, Strijd over Genesis (2), De Wachter Sions 65 (10): 8-9.
 68. Blokland, T., 2017, Reddingsplan lag klaar voor als de mens zou vallen, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (193): 6-7.
 69. Leeuwen, G.R. van, 2017, Strijd over Genesis (4-slot), De Wachter Sions 65 (12): 5-6.
 70. https://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=33&t=17126.
 71. Deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting, 2017, Schepping en evolutie, De Saambinder 96 (9): 6-7.
 72. Belt, H. van der, 2017, Schepping, evolutie en geschiedenis, Theologia Reformata 60 (4): 417-426.
 73. Bruins, G., 2017, Schepping en evolutie onverenigbaar, Nederlands Dagblad 75 (19707): 7.
 74. https://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=31&p=540323.
 75. https://ernstleeftink.wordpress.com/2017/12/08/wedden-op-twee-paarden-schepping-en-evolutie-in-een-spagaat/.
 76. https://uitdaging.nl/5570-geen-compromis-met-de-evolutietheorie.
 77. www.refoweb.nl/nieuws/1551/meest-gelezen-berichten-2017/.
 78. Zuiddam, B.A., 2017, Dieper denken over schepping en evolutie, Radix 43 (4): 259-262.
 79. Paul, M.J., 2018, Waar komen wij vandaan? Op zoek naar antwoorden in het evolutiedebat (Apeldoorn: De Banier).
 80. https://webshop.logos.nl/winkel/boeken/waar-komen-wij-vandaan/.
 81. http://www.deatheist.nl/index.php/38-uncategorised/644-de-bijbelse-wereld-wereldbeeld-goden-en-mythen.
 82. https://logos.nl/geloof-is-de-sleutel-tot-kennis/.
 83. https://logos.nl/gijsbert-brink-en-mart-jan-paul-debatteren-schepping-en-evolutie/.
 84. Visser, C., Medema, H. (red.), 2018, Vertel, verhelder en verwonder. In gesprek over schepping en evolutie in de kerk (Amersfoort: ForumC). Doordat de bijdragen, m.u.v. die van prof. Paul, theïstisch evolutionistisch getint zijn is de ondertitel van het boek niet juist gekozen. ‘In gesprek over schepping en evolutie’ kan beter worden: ‘Overtuigd van de harmonie tussen scheppng en evolutie’.
 85. Pater, C.E.M., 2018, Goed of gezegend?, Om Sions Wil 82 (2): 3. Snoek, A., 2018, Schepping en geloof, Om Sions Wil 82 (2): 6-7. Blom, P.D., 2018, In gesprek over schepping en evolutie, Om Sions Wil 82 (2): 14-15. Meerten, J.W. van, 2018, Kinderen hebben bijbelgetrouwe antwoorden nodig, Om Sions Wil 82 (2): 15.
 86. www.eeninwaarheid.info/index.php?rub=10&item=1536.
 87. https://logos.nl/gijsbert-brink-en-mart-jan-paul-debatteren-schepping-en-evolutie/.
 88. https://logos.nl/wetenschap-in-verwarring/.
 89. https://waaromschepping.wordpress.com/2018/01/25/waar-komen-wij-vandaan-recensie/.
 90. https://uitdaging.nl/5784-vertel-verhelder-en-verwonder.
 91. https://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/artikelen/item/879-schepping-evolutiedebat-vergelijkbaar-met-debat-heliocentrisme.
 92. Schaap, G.J., 2018, Schepping, EO Visie 2018 (7): 47.
 93. Brink, G. van den, 2018, Oorspronkelijk: Overwegingen bij schepping en evolutie, Soteria 35 (1): 72-74.
 94. http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/25884/ogenschijnlijk-verschillende-scheppingsverhalen-uit-genesis/.
 95. https://scheppingofevolutie.nl/recensie-oorspronkelijk-m-j-paul/.
 96. Kreuk, M., 2018, Een historische Adam. Dr. M.J. Paul schrijft overtuigend boek over de oorsprong van de aarde, De Waarheidsvriend 106 (22): 18-19.
 97. Brink, G. van den, 2018, Oorspronkelijk, StudieBijbel Magazine 11 (4): 9.
 98. Paul, M.J., 2018, De schepping in het Nieuwe Testament, StudieBijbel Magazine 11 (4): 18-21.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!