Op zoek naar antwoorden op logos.nl. Logos Instituut komt naar Vlaanderen

by | feb 22, 2018 | Nieuwsbrief, Onderwijs

“De leerlingen vonden het erg interessant. Ik heb er de volgende dag nog even over gesproken. Ze hadden ook veel nieuwe dingen geleerd. Dat hoorden we van beide groepen terug.” Zo gaf een leerkracht van groep 8 (basisonderwijs) ons te kennen nadat onze medewerker een gastles had verzorgd in de klas. Een juf uit Nederland was op zoek naar antwoorden voor haar klas. Ze schreef: “Ze komen steevast met de evolutievraag en dat vind ik moeilijk. Ze hebben vragen over de samenstelling en schrijvers van de bijbel. En natuurlijk de grote ‘waarom’-vraag. Ik zou graag de nieuwsbrief ontvangen. Ik ben ook gestart met zoeken naar antwoorden, vandaar dat ik bij jullie terecht kwam. Ik zou ze zo graag het geloof geven, maar dat kan alleen God d.m.v. de Heilige Geest.” Fijn dat deze juf haar kinderen niet verbiedt deze vragen te stellen, maar juist (met hen) op zoek gaat naar antwoorden. Iemand uit Vlaanderen kwam onze website op het spoor. Hij schreef: “Prachtige en interessante website, jullie moeten dringend meer reclame ervoor maken in Vlaanderen, waar jullie tamelijk onbekend zijn. Ik ga er al mee aan de slag.” Het doet goed om deze bemoedigingen te krijgen. We zien dat veel mensen mee proberen te denken hoe wij onze bereikbaarheid kunnen vergroten en daar ook zelf een steentje aan bij willen dragen. Met Gods hulp en gedragen in het gebed door onze achterban alleen kunnen wij ons werk doen.

Vlaanderen

“Jullie zijn tamelijk onbekend in Vlaanderen”, zo schreef een Vlaming hierboven. Hij heeft gelijk. Statistieken van onze website en social media leren ons dat veruit de meeste bezoekers (>80%) uit Nederland komen. We zien wel dat het aantal bezoekers uit België langzaam toeneemt. Voor Vlamingen die wachten op het horen van het Logosgeluid in hun land hebben wij goed nieuws. Op 7 april 2018 organiseren wij een congres in de Vlaamse stad Antwerpen. Centraal staan de thema’s geloof en wetenschap en de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Zowel theologen als natuurwetenschappers zullen het woord voeren. Veel mensen uit België hebben er al gehoor aan gegeven en hebben zich aangemeld. Heeft u dat nog niet gedaan? Doe dat dan via deze link.

Geloof is de sleutel tot kennis

Op 20 en 21 april 2018 organiseren wij een tweedaags congres over geloof en wetenschap. Onder de uitgenodigde sprekers bevinden zich ook enkele sprekers uit het buitenland. Speciale gasten die worden ingevlogen zijn prof. dr. Benno Zuiddam en dr. Marc Surtees. In de week ervoor en erna hopen wij met deze twee sprekers ook een tournee te verzorgen door Nederland. Marc Surtees komt drie dagen naar Nederland. Zijn spreekbeurten zijn al opgevuld. Hij zal in deze week op een tweetal scholen gastlessen komen geven. Benno Zuiddam heeft zelfs twee weken uitgetrokken voor zijn tournee. Diverse scholen en instanties hebben al verzocht om een gastles. Er zijn nog data beschikbaar. Wilt u deze theoloog en classicus uitnodigen voor uw gemeente? Vraag de beschikbaarheid aan via: info@logos.nl.

Projecten

Onze donateurs hartelijk bedankt voor uw giften. Door deze giften kunnen wij maandelijks operabel blijven. Dit jaar willen wij enkele projecten neerzetten. Voor ondersteuning van deze projecten willen wij langs ondernemers gaan. Een drietal projecten willen wij begin maart ook inzetten als crowdfunding. Het gaat om (1) een bezoek aan een internationaal creationistisch onderzoekscongres en het uitbrengen van een boek met het nieuwste creationistische onderzoek samengevat, (2) een actie rondom het pluimveemuseum, en (3) een upgrade van de website. In de eerste week van maart hoort u door middel van een korte nieuwsbrief meer daarover. Wij vragen u of u ons ook de komende maanden wil gedenken in uw gebeden en gaven.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!