De opstanding van Jezus Christus

by | apr 16, 2017 | 01. Bijbeluitleg, 03. Theologie, Geschiedenis, Onderwijs

Ieder jaar staan er wel weer berichten in een krant dat de opstanding van Jezus niet waar is omdat het, behalve in de Bijbel, nergens anders wordt vermeld. Zo kreeg ik via een vriend van mij deze vraag voorgeschoteld omdat hij het in een krant had gelezen.

gras_dauw_opstanding.creationswap

Christus is waarlijk opgestaan!

Hierbij een paar argumenten welke ik hem gaf om verder over na te denken:

De bewering dat er helemaal geen buiten-Bijbelse bronnen zijn die een melding maken klopt niet. Een zekere Phlegon maakt in zijn “Olympiades” melding van de duisternis (=de sterren waren overdag zichtbaar). Echter gezien de aard van zijn schrijven is hij niet al te betrouwbaar. We kunnen nu stellen dat één onbetrouwbaar werk wel erg weinig is. Want wordt vaak gesteld dat er toch genoeg boeken uit die periode zijn overgeleverd. Ook dit klopt niet helemaal. Er zijn in die periode veel boeken geschreven en we weten dat bijvoorbeeld in de bibliotheken van Alexandrië honderdduizenden boeken aanwezig waren. Maar helaas zijn deze allemaal verloren gegaan door brand. Dit geldt ook voor de vele andere boeken die geschreven zijn, de meeste zijn verloren gegaan en wat is overgebleven zijn vrijwel alleen de belangrijkste werken of fragmenten daarvan welke veel werden overgeschreven (zoals de Bijbel). Grappig detail is dat van de Akkadische literatuur meer is overgebleven (ettelijke honderdduizenden ostraca), maar dat deze nog grotendeels onvertaald zijn. Van de geschreven historie is dus zeer weinig bekend.

Kijken we naar de vermelding van de aardbeving dan zou je verwachten dat hiervan toch wel archeologische restanten zijn gevonden. Nu zijn er veel aardbevingen in Israël en slechts van één (363 n.C. bij meer van Galilea) is een schriftelijke overlevering, van de andere (grote) aardbevingen is alleen in relatief onbebouwde omgevingen restanten teruggevonden. De kans dat we overblijfselen van deze aardbeving in Jeruzalem vinden is door de vele verbouwingen in de loop der eeuwen haast onmogelijk. Daarbij moeten we niet vergeten dat het hier niet om een zware maar ook om een lichte aardbeving kan gaan.

Arlberg_pass.pixabay

Stel dat de bewering dat Christus zou zijn opgestaan niet waar is, hoe is het dan mogelijk dat de tempelwachters met zo’n zwak argument kwamen. Ze sliepen toen het lichaam werd gestolen. Normaal zouden ze meteen zelf in de gevangenis zijn gegooid. Maar omdat dit niet gebeurde zouden de bewoners van Jeruzalem het juist als een politiek antwoord zien en daarom (net zoals vaak nu) niet erg geloofwaardig vinden. Daarnaast staat in de Bijbel de bewering dat meer dan 500 mensen Christus na Zijn dood hebben gezien. En deze mensen waren al vanaf het begin bereid om te sterven voor zoiets fictiefs? Dit komt erg ongeloofwaardig over.

Direct al was er een grote opleving in Jeruzalem en omgeving (zie Handelingen 1-5), als die doden niet waren opgestaan dan zou dit toch meteen gelogenstraft worden? En zou dit juist als argument worden aangehaald dat deze christenen leugenaars waren? Wat opvalt is dat de eerste christenen niet op deze punten worden aangevallen, maar juist op het feit dat ze beweerden dat Christus Gods Zoon was en dat konden de Farizeeën niet hebben omdat dit in hun ogen blasfemie was en de Romeinen vervolgden de christenen omdat ze hierom niet de keizer als godheid aanbaden. Ondanks de grote vervolgingen die er al vanaf het begin waren, groeide het christendom enorm. Deze opwekking van christenen kon alleen maar gebeuren doordat er bijzondere dingen waren gebeurd. Waarvoor het de moeite waard was om te sterven.

De grote vraag is, als deze gebeurtenis vandaag de dag zou gebeuren hoe zouden de media reageren, of belangrijker, hoe zouden wij reageren?

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Bijbelaantekeningen. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!