Over ons Mobiel

Onze visie

Onze visie is dat alle christenen de Bijbel vertrouwen als Gods Woord. Daardoor nemen ze de inhoud zo serieus dat ze opkomen voor deze Waarheid. Ze weten hoe ze de Waarheid en hun geloof in Jezus Christus moeten verdedigen. Hun geloof vloeit voort uit vertrouwen in Hem en Zijn Woord, en wordt niet beïnvloed door het denken van deze tijd.

Wetenschappelijke modellen worden serieus bestudeerd, maar brengen dit geloof niet aan het wankelen, omdat ze weten dat menselijke modellen feilbaar zijn, terwijl Gods Woord vaststaat. Ze weten dat de hele Bijbel door God is ingegeven. Daarom is het Woord bruikbaar voor onderwijs, om te overtuigen, om te verbeteren en om op te voeden in rechtvaardigheid. Zo zijn ze uitgerust voor elke taak.

Onze missie

Onze missie is om te laten zien dat de Bijbel betrouwbaar is en een bron van kennis voor verleden, heden en toekomst. We laten zien dat Gods Woord inderdaad te vertrouwen is als bron voor onderwijs, weerlegging en opvoeding. Logos Instituut geeft goede antwoorden voor twijfelaars, naar het voorbeeld van Jezus, Die Thomas Zijn wonden liet voelen en de Emmaüsgangers vanuit de Schrift antwoorden gaf op hun vragen.

Door het geloof weten wij dat de wereld door Gods Woord is gemaakt. Wij geloven dat de zichtbare werkelijkheid ook vanuit deze wetenschap is te verklaren. Wij helpen om intelligente antwoorden op grote, moeilijke vragen te vinden.

Vanuit deze visie en missie komen we op ons mission statement:

Heldere antwoorden op grote vragen over Bijbel, geloof en wetenschap

Wij hopen dat ons werk ertoe bijdraagt dat velen het vertrouwen (her)vinden in Gods Woord. Wij leven in een gevallen wereld, die eens weer hersteld zal worden. Tot die tijd dragen wij de goede boodschap uit dat Gods beloften vast en zeker zijn.

Doelen

Relevantie tonen

We laten zien dat de Bijbel relevant is en blijft voor elke tijd. Het is de bron van kennis over verleden, heden en toekomst. Vanuit die waarheid laten we zien hoe bepaalde wetenschappelijke modellen het gezag van de Bijbel ondermijnen.

Bijbels wereldbeeld bieden
 • We geven argumenten voor de (historische) betrouwbaarheid van de Bijbel.
 • We leggen complexe zaken begrijpelijk uit.
 • We stellen materiaal beschikbaar voor opvoeding, onderwijs en onderzoek.
Verbinden
 • We zien graag dat Logos Instituut als thuisbasis dient voor ieder die in leven, werk en geloof uitgedaagd wordt door vragen rond het gezag van de Bijbel.
 • We brengen mensen en organisaties met dezelfde waarden bij elkaar om ze te verbinden.

Doelgroepen

Onderwijs

Logos Instituut is de plek waar leraren en leerlingen aanvulling kunnen vinden op bestaand lesmateriaal. Wat zegt de Bijbel over dit onderwerp? Hoe is het écht gegaan? Logos Instituut helpt je de antwoorden te vinden.

Opvoeding

Logos Instituut helpt om uw kinderen een goed fundament mee te geven. Hoe lees ik de Bijbel? Hoe kijken anderen tegen de Bijbel aan? Waarom is de Bijbel betrouwbaar?

Onderzoek

Logos Instituut biedt een ontmoetingsplek voor student en wetenschapper. Wetenschap en de Bijbel & hoe integreer je die twee? Hoe gaan andere wetenschappers met dezelfde vragen om?

Kernwaarden

 • Wij staan in de traditie van de Apostolische Geloofsbelijdenis.
 • Wij sluiten aan bij de eeuwenoude traditie dat Genesis zich laat lezen als betrouwbare geschiedenis van onze oorsprong. Dit biedt een betrouwbaar kader voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Feiten zijn altijd onderhevig aan interpretatie door feilbare mensen die niet over alle informatie beschikken. Daarom kan geen enkele interpretatie van feiten op welk gebied dan ook, inclusief geschiedenis en chronologie, geldig zijn als het in tegenspraak is met het Schriftuurlijk verslag.
 • God openbaart ons vanuit Zijn Woord:
  • dat de schepping van het heelal in zes dagen is voltooid, niet meer dan enkele duizenden jaren geleden.
  • dat Adam en Eva onze eerste voorouders zijn uit wie alle mensen zijn voortgekomen.
  • dat door de zondeval de schepping in verval is geraakt.
  • dat er een wereldwijde vloed is geweest die de hele toenmalige wereld vernietigde.
 • Omdat ons kennen nog maar ten dele is, omdat er altijd voortschrijdend inzicht is, Gods openbaring voortgang vindt binnen de bijbel en omdat ons verstand bezoedeld is door de zondeval, zullen we altijd een houding moeten hebben van afhankelijkheid van God en van elkaar, van nederigheid en respect naar onze medemens. Het is met alle heiligen samen dat we iets van God kunnen bevatten (Efe. 3:8 en 1 Kor. 13:9 en 12).
 • Wij accepteren dat er onder christenen die bovenstaande zaken accepteren verschillende modellen bestaan voor de vroegste geschiedenis van de aarde. Wij willen als Logos Instituut geen definitief oordeel over deze onderscheiden modellen uitspreken, maar dialoog en onderzoek stimuleren.

Medewerkers

We hebben op dit moment 1,5 fte aan betaalde medewerkers en stellen hen graag even voor.

Albert Holtvluwer

Jan Willem Slager

Parttime directeur

Jan Willem Slager uit Goes studeerde weg- en waterbouw en later theologie in Utrecht. Sinds oktober 2023 combineert Jan Willem zijn huidige parttime werkzaamheden als docent Oude
Testament / Bijbelleraar met de nieuwe functie als directeur bij het Logos Instituut. Jarenlange ervaring bij Rijkswaterstaat op het gebied van management en communicatie komen in zijn nieuwe
functie goed van pas.

“Mijn passie is om, in afhankelijkheid van Jezus Christus, Gods Woord helder te laten klinken. Mensen dichter bij Jezus brengen, die het Hoofd is van de kerk, zijn Lichaam.”

Erika de Stigter

Erika de Stigter

Parttime medewerker

Erika de Stigter uit Rotterdam heeft Internationale Ontwikkelingsstudies gestudeerd en een tweejarige Bijbelschoolopleiding gevolgd. Sinds april 2020 is Erika parttime werkzaam bij Logos Instituut. Naast eindredactie van ons achterbanblad Bijbelvast houdt ze zich o.a. bezig met Social Media.

Ze heeft hart voor de Bijbelse waarheid en evangelisatie en geeft dit ook graag door aan anderen. “Ik hoop dat Logos Instituut zal bijdragen aan meer Bijbelvaste christenen in Nederland, en christenen helpt te getuigen van de Waarheid.”

Albert Holtvluwer

Albert Holtvluwer

Parttime medewerker

Albert Holtvluwer uit Baarn heeft HBO Leisure Management gestudeerd en heeft tot medio 2021 5 jaar bij pro-lifeorganisatie Schreeuw om Leven gewerkt. Sinds oktober 2021 is hij parttime werkzaam bij Logos Instituut op het gebied van office- en eventmanagement. Hiernaast is hij werkzaam bij Evangelie & Moslims.

“Mijn motivatie om me in te zetten voor het Logos Instituut zit hem in het Woord Logos. U leest het goed. Woord met een hoofdletter, zoals in Johannes 1. Jezus leren kennen en volgen is wat ik iedereen toe wens!”

jan van de beek

Jan van de Beek

Parttime spreker

Jan van de Beek heeft als zendeling met straatkinderen in Brazilië gewerkt, is daarna in het onderwijs werkzaam geweest en werkt de laatste jaren als zelfstandig ondernemer. Hij heeft eerder theologie gestudeerd en heeft recent zijn studie Apologetiek afgerond.

‘We kunnen het bestaan van God niet bewijzen maar er zijn enorm veel goede argumenten om in Hem te geloven, ik vind het heerlijk om deze kennis door te geven. Psalm 111:2 zegt: “De werken van de Heere zijn groot, zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden”’.

Geschiedenis

Logos Instituut is opgericht in 2015. Enkele christenen actief op het gebied van geloof en wetenschap hadden het verlangen om de krachten te bundelen en samen een Nederlandstalig apologetisch centrum op te richten. Zo is Logos Instituut opgericht, als breed-apologetisch centrum, met een focus op Genesis 1-11.

Logos begon met één fulltime medewerker, Jan van Meerten. In 2016 is het huidige kantoor in de Bilt in gebruik genomen. In 2019 zijn er twee nieuwe medewerkers aangetrokken, die vanaf 2020 parttime in dienst zijn. In augustus 2021 is Jan van Meerten uit dienst getreden. Kees van Helden was van augustus 2021 tot juli 2023 in dienst als directeur