Overal water van de zondvloed (kids)

by | mei 27, 2023 | Aardwetenschappen, Geologie, Kids, Zondvloed

Water, water overal…

zondvloed kinderen

Ongeveer 4300 jaar geleden (rond 2500 voor Christus), bedekte God de aarde met water. Dit was Gods oordeel voor de voortdurende opstand van de nakomelingen van Adam. Het bijzondere is dat we de effecten van dit oordeel vandaag de dag nog steeds zien en ervaren!

Supercontinent voor de zondvloed

Tegenwoordig bestaat al het land op de aarde uit zeven continenten. Veel creationistische wetenschappers denken dat het niet altijd zo geweest is. Zij denken dat er aan het begin maar één grote landmassa was (zie Genesis 1:9-10). Ze stellen voor dat toen de ‘bronnen van de grote watervloed’ openbarstten aan het begin van de vloed (Genesis 7:11), dit ‘supercontinent’ in stukken brak. Doordat water uit de aardkorst bleef stromen, verplaatsten de stukken land in enkele maanden naar hun huidige locatie.

Het botsen, buigen en draaien van het land duwde enorme bergketens omhoog, zoals de Himalaya, Alpen, Andes en Rocky Mountains. (Aan het einde van de vloed liep het water van het land af terwijl nieuwe oceaanbodems naar beneden zakten.) Vandaag de dag kun je soms lichte bewegingen van de landplaten voelen tijdens aardbevingen of vulkaanuitbarstingen.

Terwijl het water hevig over de gehele aarde gutste en kolkte, liet het enorme hoeveelheden sedimenten 1 achter in lagen op het land. Bijvoorbeeld kalk, zand, klei en slib. Deze sedimenten verhardden tenslotte tot steen. Sommige van deze lagen kunnen we zien op plaatsen waar de grond is uitgeslepen (bijvoorbeeld in de Grand Canyon), of waar wegen dwars door bergen en heuvels lopen. Het vloedwater, gevuld met sedimenten, heeft ook planten en bomen uitgerukt en vele dieren levend begraven. Veel van de fossielen die we wereldwijd vinden bestaan uit de overblijfselen van dieren en planten die zijn omgekomen in de vloed. Bijvoorbeeld vissen, kikkers, varens, dinosauriërs, koraal en walvissen. Deze kunnen we vinden van onze eigen achtertuin tot de top van de Mount Everest. 

Het water van die wereldwijde vloed was bedoeld om de wereld, waar Noach en zijn familie in leefden, te vernietigen (Genesis 6:13, 2 Petrus 3:5-6). Daarom verwachten we weinig tot geen bewijzen te vinden van hoe de wereld eruit zag voor de vloed. We kunnen bijvoorbeeld niet zeker weten waar de Hof van Eden was, en ook heeft niemand de resten gevonden van dorpen en steden die voor de zondvloed bestonden.

Veilig voor Gods oordeel

Bewijs voor de vloed is overal om ons heen en het zou ons moeten herinneren aan zowel Gods oordeel over de rebellie van de mensen in Noachs tijd, als Zijn komende oordeel (Hebreeën 9:27). Alleen door het geschenk van eeuwig leven te ontvangen door geloof in Jezus Christus (Efeze 2:8-9) zijn we veilig voor dat komende oordeel en eeuwige scheiding van onze God en Schepper.

Wist je dat…

…ook veel seculiere wetenschappers geloven dat de continenten zijn afgesplitst van één landmassa? Alleen geloven zij dat het gebeurd is in vele miljoenen jaren, in plaats van in een korte tijd.

Bronvermelding

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Creation Ministries International. Deel 1 van Water, water everywhere … door Stacia McKeever, Steve Cardno en Dan Lietha. Gepubliceerd in Creation Magazine 25(3):20–23, 2002.

Lees hier deel twee over de Ark van Noach.

Meer zondvloed voor kids

Download the PDF file .

De zondvloed was wereldwijd (tieners)

Download the PDF file .

www.logos.nl/kids

Voetnoten

  1. Sediment is het losse materiaal dat door stromend water of de wind is meegenomen, aldus WikiKids: https://wikikids.nl/Sediment, red. Logos Instituut

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!