Heldere antwoorden voor jong en oud – Doe mee met onze eindejaarsactie!

Beste lezer, In 2020 wisten steeds meer mensen Logos Instituut te vinden. Helaas is ook de verwarring en tegenstand toegenomen. Bijvoorbeeld door dominees en theologen die leren dat evolutietheorie over miljarden jaren Gods scheppingsmethode is. Dit staat lijnrecht tegenover de geschiedenis in Genesis en de rest van de Bijbel. Christenen raken in verwarring door wat er… Read more »

Latest
 • Het bittere conflict: Schepping en evolutie Christenen en evolutie

  Zoals wij hier bij elkaar zitten, zijn wij allemaal – in meer of mindere mate- besmet met de tijdgeest. De tijdgeest is het geheel van opvattingen wat mensen voor normaal en geaccepteerd houden. Seculiere mensen zijn nog al eens geneigd een discussie af te kappen met de opmerking: Dat is toch niet meer van deze tijd! Lekker makkelijk is dat, dan hoef je niet meer met argumenten te komen.

 • Video evolution evidence

  De eerste cel Abiogenesis - spontaan ontstaan?

  Weer een aflevering van Evolution: The Evidence door Geo Detective. De aflevering van deze week gaat over de vorming van de eerste cel. Hoort dat in een serie over evolutie? Naar mijn idee wel. Als je namelijk niet een eerste cel hebt, kan evolutie niet beginnen. Bovendien wordt “de vorming van de eerste cel” vaak… Read more »

 • Virtuele reconstructie van de Tweede Tempel Ga mee op reis naar de tempelberg

  Dit is een virtuele reconstructie van de Herodiaanse tempel ten tijde van Jezus’ rondtrekken in Israël. Vooral het zuidelijke deel van het tempelbouwwerk is te zien met onder andere de Robinsonboog (een viaduct tussen de top van de tempelberg en de grote stadsweg), de Huldapoort etc. De reconstructie is gebaseerd op opgravingen rond de Tempelberg onder leiding van Ronny Reich, Gideon Avni en is te zien in het Davidson Center.

 • Kerst in de herfst? Geboortedatum Christus was niet in december. Wanneer dan wel?

  2015 jaar geleden moet de Heere Jezus zijn geboren. Maar hoe weten we dat? Heeft de kerk al die tijd netjes een kalender bijgehouden? Zou hij wel echt op die dag geboren zijn? En zo niet, wanneer dan wel?

 • Laten christenen zich massaal verzetten tegen abortus "Er is sprake van een wijdvertakte geestelijke strijd"

  Het is hoog tijd dat christenen en andere verdedigers van het leven de gelederen sluiten en zich eensgezind keren tegen abortus, betoogt Kees van Helden.

 • De hoop, waarvoor je bereid bent, te sterven Jezus is de reddingsboei die we vluchtelingen kunnen toegooien

  Meningen over vluchtelingen zijn verdeeld tussen angst en medeleven, ook onder christenen. Hoe staat die angst in verhouding tot onze naastenliefde?
  Er valt veel over de vluchtelingencrisis te zeggen en te vinden, maar laten we de crisis vooral zien als een kans om Gods’ Koninkrijk onder de moslims te brengen.

 • Jehu in het British Museum Een buiten-Bijbelse aanwijzing voor het bestaan van koning Jehu

  Jehu en Házaël: twee mannen die volgens de Bijbel in dezelfde tijd leefden. De naam van koning Jehu komt 46 keer voor in de Bijbel, de naam van Házaël 23 keer. Maar zijn er ook buiten-Bijbelse bronnen die melding maken van deze namen? In de Bijbel staat dat Elia een bijzondere opdracht kreeg van God…. Read more »

 • Kerkvaders kozen partij voor de dieren Dood, kanker en verdrukking volgens vroegchristelijke Kerk rechtstreekse gevolgen van de zondeval

  Zijn dood en verderf in de dierenwereld Gods scheppingsmethode geweest of zijn ze een rechtstreeks gevolg van de zondeval van de mens? Het theïstische evolutionisme van tegenwoordig gaat uit van het eerste, vooraanstaande theologen in de Vroege Kerk geloofden het laatste: ook het dierenrijk zal in de nieuwe hemel en aarde in zijn oorspronkelijke staat… Read more »

 • Gods Woord is betrouwbaar Voorwoord bij Logos Nieuws Jaargang 1 nummer 1

  Christenen putten hun kracht uit Gods Woord. De Bijbel vormt dé Basis van het Christelijke geloof. Zal in de toekomst de manier van omgang met de Bijbel hét belangrijkste verschil onder christenen worden? Dit is precies de reden dat we het initiatief hebben genomen tot de oprichting van Logos Instituut.

 • Logos Nieuws Jaargang 1 nummer 1

  Onze nieuwsbrief is verschenen. Deze nieuwsbrief is hier vrij te downloaden en te verspreiden binnen uw kerkelijke gemeente en kennissenkring, zowel in gedrukte- als in digitale vorm. Logos Nieuws Jaargang 1 Nummer 1

 • Dood en zonde door Adams val Recensie Adam, The Fall, and Original Sin

  In de vorige eeuw stelde Emil Brunner dat het onmogelijk is om in de post-Copernicaanse wereld vast te houden aan de Augustijnse visie van een historisch paradijs en een historische Adam. Dat neemt niet weg dat paus Pius XII het aan het begin van de twintigste eeuw wel daarvoor had opgenomen. Dat geldt ook voor de Amerikaanse presbyteriaan B.B. Warfield.

 • Ster ouder dan universum Hoe kan dat nou?

  Volgens de gangbare theorie is het heelal 13,8 miljard jaar geleden ontstaan. Dit getal werd laatst wat bijgeschaafd toen het
  rapport over de kosmische achtergrondstraling bekend werd. Intussen is er weer iets vreemds gaande. In ons
  eigen melkwegstel is een ster ontdekt die ouder zou zijn dan het universum zelf. Hoe kan dat nou?

 • Over konijnen en dino’s Eens zullen we dit mysterie begrijpen...

  Weer een nieuwe aflevering van Evolution: The Evidence door Geo Detective. In deze aflevering gaan we op zoek naar een manier om de evolutietheorie te falsificeren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen, wanneer we een konijn zouden vinden in een Cambrium aardlaag. Waarom vinden we die niet? En, zou dit evolutie wel echt falsificeren? Is evolutie ooit gefalsificeerd?… Read more »

 • Schepping door evolutie? Leven in een veranderende wereld

  Verdrietig constateren we dat de gedachte dat we de scheppingsgeschiedenis uit Genesis niet letterlijk moeten opvatten, terrein begint te winnen in kringen waarheen dit tot voor enkele jaren geleden nog ondenkbaar was. Er is zelfs bij sommigen een zekere gedrevenheid waarneembaar om dit standpunt verder uit te dragen. Dat viel mij op bij een ingezonden brief in het Reformatorisch Dagblad van een hoogleraar theologie en ook uit een recent verschenen kinderboek over schepping en evolutie. Een dergelijke drang kan ons bezorgd maken dat deze opvattingen snel terrein zullen winnen. Het doet me ook vertwijfeld afvragen waar deze gedrevenheid vandaan komt.

 • De motor doet het niet! Overleeft de evolutietheorie de voortgang van de wetenschap?

  Bijna iedereen weet dat de levende natuur het resultaat is van een langdurig, stapsgewijs proces van mutatie en selectie. Wat nog weinig bekend is, is dat het proces van mutatie en selectie in elke cel krachtig bestreden wordt door verschillende onderhoudsdiensten.