Heldere antwoorden voor jong en oud – Doe mee met onze eindejaarsactie!

Beste lezer, In 2020 wisten steeds meer mensen Logos Instituut te vinden. Helaas is ook de verwarring en tegenstand toegenomen. Bijvoorbeeld door dominees en theologen die leren dat evolutietheorie over miljarden jaren Gods scheppingsmethode is. Dit staat lijnrecht tegenover de geschiedenis in Genesis en de rest van de Bijbel. Christenen raken in verwarring door wat er… Read more »

Latest
 • William Tyndale en zijn wegwijzing in de Heilige Schrift

  De Engelse theoloog William Tyndale die leefde van ongeveer 1494 tot en met 1536. Tyndale is bekend om zijn strijd voor een heldere vertaling van de Bijbel in de Engelse taal. Deze wens kostte hem uiteindelijk zijn leven. Rond 1530 verscheen een klein boekje met als titel A pathway into the Holy Scriptures. Dit jaar… Read more »

 • De Bijbel als medicijn

  Beste lezer, De hele wereld lijdt door het besmettelijke coronavirus. Net zo besmettelijk als het coronavirus lijkt het ‘angstvirus’ te zijn. Angst en onzekerheid over gezondheid. Maar ook over hoe het virus is ontstaan, hoe het zich zal ontwikkelen en waar het naartoe gaat met de samenleving. Zelfs de wetenschap kan hier geen zekerheid over… Read more »

 • Slim web – Draden grijpen zelf vliegjes en pollen bij de kladden

  Spinnenwebben zijn geen statische vangnetten. Onderzoekers van de universiteit van Oxford stelden vast dat de webben actief in de richting van prooien springen. Dat doen ze dankzij de elektrische lading die zich in de lijm op de draden heeft opgebouwd. In een recent artikel in het tijdschrift Naturwissenschaft en beschrijven Britse wetenschappers hoe ‘slim’ spinnenwebben… Read more »

 • Het gebruik van polystrate dendrolieten door creationisten – Een korte reactie op ir. Ed Vaessen

  Op het blog van student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom reageerde ir. Ed Vaessen (MSc. Geodesie). Omdat in zijn reactie mijn naam wordt genoemd wil ik daar kort op reageren. Ik dank de geachte Ed Vaessen voor zijn reactie op het stuk over polystrate dendrolieten, dendrolieten worden hier naar oud gebruik gezien als versteende… Read more »

 • Draaide de aarde ooit anders om zijn as?

  Vraag Tijdens mijn bezoek aan de replica van de ark van Noach in Dordrecht werd mijn aandacht getrokken door een vermelding op een van de informatieborden. Het ging over de start van de seizoenen. Die vond pas plaats na de zondvloed en men baseerde dit op Genesis 8 vers 22 (waar staat dat voortaan zomer… Read more »

 • Waar zijn de gematigde pro-choicers?

  Vanaf eind september klom een aantal feministische opiniemakers in de pen om het vermeende recht op abortus te verdedigen. De aanleiding was deze keer niet het demonstreren bij abortuscentra of de Mars voor het Leven. Het ging om een stukje voorzichtige kritiek vanuit de pro-choice hoek zelf die de strijdkrachten deed verzamelen. Maar zelfs dát… Read more »

 • Het elektrisch universum – Een nieuwe manier om naar de vorming van het heelal te kijken

  Vandaag de dag leer je op de universiteit en in de media dat de sterren en planeten in het universum voor zwaartekracht zijn ontstaan. Er zijn echter nogal wat problemen met die theorie. Daarom zijn er ook wetenschappers op zoek naar alternatieven. Eén daarvan is het model van een elektrisch universum. Hierin is niet de… Read more »

 • Logos Instituut op de Pro-Life Markt 2020

  Ieder jaar neemt Logos Instituut deel aan de Mars voor het Leven. Dit jaar in verband met de coronamaatregelen van de regering is dat een bijzondere mars. Veel gaat via de digitale weg. Kijkt u ook mee op zaterdag 14 november 2020? Voor deze Mars hebben wij een video gemaakt. Hieronder is de video te… Read more »

 • Nieuw onderzoek naar oriëntatie dierlijke eieren – Onverwachte diversiteit

  Wanneer de eerste cel van een dier – de zygote – zich deelt, heeft deze meestal een voorkant en een achterkant, en deze oriëntatie is van invloed op hoe het embryo zich ontwikkelt. Deze oriëntatie wordt geërfd van het ei, waar bepaalde genproducten zijn afgezet, vaak aan de voorkant van het ei. Deze zogenaamde anterieure… Read more »

 • Met God zijn we altijd in de meerderheid! – Combola Bijbelvast nummer 2

  Beste lezer, Er is een gezegde dat zegt: “één man (m/v) met God, is altijd in de meerderheid”. Het is juist door het kleine, het mindere, dat God des te groter eer krijgt. Dat zien we bij Mozes die het opnam tegen het toenmalige machtigste land van de wereld, Egypte. Hij versloeg in zijn ééntje… Read more »

 • Martijn van tien hoog vertelt Rudi over de vroegste geschiedenis

  “Martijn staat voor Rudi’s huis en drukt op de bel. Rudi’s moeder doet open. “Dag Martijn, kom je bij Rudi?” Martijn knikt. “Ja, ik heb een cadeau voor hem!” “Een cadeau? En Rudi is niet eens jarig. Kom maar gauw binnen.” Martijn trekt zijn jas uit en loopt achter Rudi’s moeder de kamer in.” Voor… Read more »

 • Kon de ark een stootje hebben? – Explosie-experiment toont de voordelen van een dubbele peklaag

  Toen God tegen Noach zei hoe hij de ark moest bouwen, kreeg hij de opdracht om die van binnen en buiten met pek te besmeren. Duidelijk is dat die peklaag niet zozeer bedoeld was om de ark zwart, maar om hem waterdicht te maken. Maar had deze laag misschien ook de functie om extra bescherming… Read more »

 • Gevaar op het wad en de zorg voor Gods schepping

  “De wind schudde aan het ijzeren platform. Ilka leunde op haar armen terwijl ze over zee uitkeek. Ze genoot van het rustige moment na de emoties van de nacht. Toen werd haar aandacht getrokken door wat zich daar beneden afspeelde. De vloed had de dijk overspoeld, en met iedere aanrollende golf stortte zich een nieuwe… Read more »

 • Achilleshiel van evolutie

  De achilleshiel van evolutie – Boek en dvd wijzen op zwakke plekken

  CMI bracht in 2014 een boek en dvd uit die de titel ‘Evolution’s Achilles’ Heels’ dragen. Hierin wordt de vinger gelegd op de zwakke plekken in de evolutietheorie. Philip Bell levert zelf geen bijdrage, maar is achter de schermen wel bij dit project betrokken. Wat er komen gaat? Een tipje van de sluier. „In het… Read more »

 • Paarden intomen

  In veel leerboeken staat een reeks afbeeldingen die laten zien hoe het paard geacht wordt te zijn “geëvolueerd” vanuit een klein wezen ter grootte van een terriër. Wat deze boeken je niet vertellen, is dat nergens op aarde fossielen van deze paardenvoorouders in die volgorde boven elkaar gevonden zijn. Het is net zo verdedigbaar om… Read more »