Pal voor Gods Heilige Schepping

by | mrt 6, 2023 | Recensie

Pal voor Gods Schepping

Uit de titel van het boek `Pal voor Gods Heilige Schepping’ blijkt al duidelijk het uitgangspunt van auteur Yochanan Lev.
Lev geeft aan dat het zijn `diepe wens is dat dit boek mag bijdragen tot een helder inzicht dat God de hemel en de aarde in zes dagen heeft geschapen.’

Verder geeft hij een voorbehoud dat hij zelf geen bioloog, geoloog of astronoom is. Het boek is daarmee vooral een bewogen persoonlijk relaas om de lezer duidelijk te maken dat het theïstische evolutiemodel een heilloze weg is.

Als zodanig moet het boek ook gelezen worden. Voor degene die op zoek zijn naar een (semi-)wetenschappelijke weerlegging van het theïstisch evolutiemodel zijn andere boeken meer geschikt. 

Het boek is netjes verzorgd als hardcover uitgegeven door uitgeverij Het Zoeklicht en bestaat uit vijf delen:

1. Verleiding
2. Schepping volgens de Bijbel
3. Zondeval en zondvloed
4. OT en NT overschepping en zondvloed
5. Slotbeschouwingen

Hierbij vielen de delen twee tot en met vier met name op. De auteur heeft grondig werk gemaakt van het verzamelen van alle Bijbelteksten die spreken over Gods schepping. Daarmee wordt terecht duidelijk gemaakt dat het nadenken over dit onderwerp geen bijzaak is en dat de visie op hoe de aarde en hemel gemaakt zijn van invloed is op hoe de rest van de Bijbel (uiteindelijk) gelezen zal worden.

De lezer wordt daarin meegenomen in het diepe ontzag wat de auteur heeft voor de Gods schepping. Een ander sterk punt is dat de ieder hoofdstuk afgesloten wordt met een paragraaf: `Confrontatie met de denkbeelden van TE’.

Hiermee geeft de auteur steeds een duidelijk contrast weer tussen de informatie die de Bijbel over de schepping geeft en de visie vanuit het theïstische evolutiemodel.

Het boek leent zich er voor om per hoofdstuk de aangehaalde passages op te slaan in de Bijbel en zelf (opnieuw) onder de indruk te raken van de schepping, maar meer nog van de Schepper.

Pal voor Gods heilige schepping. Yochanan Lev. EAN: 9789064513954. 328 blz. €19,95 (vanaf 1 mei €24,95)

Het boek is te koop in onze webshop, de webshop van Het Zoeklicht, en christelijke boekhandels.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!