Paleontologische argumenten voor een wereldwijde zondvloed

by | okt 9, 2023 | Apologetiek, Logos Basics, Paleontologie, Zondvloed

Paleontologische argumenten voor een wereldwijde zondvloed (deel 3)

In het hoofdstuk ‘Was er een wereldwijde zondvloed?’ van het boek Klaar voor een Antwoord reikt auteur David R. Reid argumenten aan vanuit verschillende invalshoeken. Een eerder artikel ging over de Bijbelse argumenten die wijzen op het wereldwijde karakter van de zondvloed. Het daarop volgende artikel keek naar argumenten vanuit de geologie. In dit derde en laatste deel gaan we kijken naar paleontologische argumenten: de fossielen die de zondvloed heeft achtergelaten wijzen ook op de wereldwijde omvang van de zondvloed.

paleontologie zondvloed

Paleontologie is de wetenschap, die door de bestudering van fossielen kennis en inzicht verzamelt over de biologie van de prehistorie. Alles wat de fossielen ons mededelen – zoals we zijdelings al eerder op diverse plaatsen hebben aangetoond – wijst naar een eenmalige wereldwijde zondvloed.

De vorming van fossielen

Fossielen worden alleen gevormd als dode objecten onder hoge druk snel bedolven zijn in sedimenten, zoals in een modderverschuiving of een modderstroom, wat vaak voorkomt bij massale overstromingen zoals de zondvloed.

De aantallen fossielen

De geologische kolom is letterlijk bezaaid met miljoenen fossielen. Als snelle begraving en even snelle opbouw van sedimenten nodig is om fossielen te verkrijgen – en de gehele geologische kolom is overladen met zulke fossielen – moet dan niet de eerste gedachte zijn dat dit alleen maar het gevolg kan zijn van een wereldwijde overstromingsramp? Wie zou op de gedachte komen dat al diezelfde fossielen in al die verschillende steenlagen het gevolg zijn van een vele miljarden jaren durende, langzaam verlopende evolutie?

De afmetingen van fossielen

Fossielen van veel grotere dieren dan nu komen voor, zoals de volkomen gaaf bewaarde ontzagwekkende dinosaurussen en mammoeten, die gevonden zijn onder hele dikke lagen gesteente, wat duidt op een hele grote vloed en snelle begraving.

Grote fossielen uit die tijd zijn opnieuw een aanwijzing voor de historiciteit van de Bijbelse zondvloed. Reptielen als dino’s blijven namelijk hun hele leven groeien en als mensen voor de zondvloed tien keer zo oud werden als nu, waarom dan niet ook de dieren? Grote dieren kunnen op een ander klimaat wijzen, maar ook op een langer leven.

De typen van fossielen

Polystrate fossielen

Dit zijn fossielen, waarvan één exemplaar aanwezig is in meerdere lagen (poly = veel, stratum = laag). Een voorbeeld is een gefossiliseerde boomstam die nog recht overeind staat en zich bevindt in verschillende geologische steenlagen. Dit toont aan dat de opeenvolgende lagen zich zeer snel moeten hebben afgezet. Anders zouden de hogere delen van de boom allang verrot zijn geweest voordat de volgende laag zich had afgezet. Een dode boom blijft immers geen vele miljoenen jaren wachten tot zich een volgend geologisch tijdspek aandient. Ook de aanwezigheid van polystrate fossielen is een sterk argument voor de snelle opbouw van de steenlagen.

Sporenfossielen

Dit zijn ‘momentopnamen’ van zeer kortstondige herkenningstekens van plaatsgevonden natuurverschijnselen. Voorbeelden hiervan zijn: fossiele afdrukken van regendruppels, rimpelingen in het water, afdrukken van vogelpoten enzovoort. Het frappante is dat ook deze zijn gevonden in alle gesteentelagen! Even frappant is dat het allemaal herkenningstekens zijn, die gemakkelijk worden uitgewist door water of wind. Ook dit duidt weer op een zeer snelle bedelving onder steenmassa’s. Eveneens frappant is dat er nog nooit ergens fossiele afdrukken van hagelstenen zijn gevonden in de geologische kolom. Als de geologische kolom werkelijk vele miljoenen jaren ouderdom van de aarde vertegenwoordigt, zouden er zeker gefossiliseerde hagelafdrukken in te zien zijn.

De ouderdom van de fossielen

De ouderdom van organische stoffen in fossielen kan met koolstofdatering gemeten worden. Alle fossielen die zo onderzocht zijn, wijzen uit dat ze slechts duizenden, geen miljoenen jaren, oud zijn. Dit plaatst alle plant- en dierfossielen binnen het Bijbelse tijdsraam van de wereldwijde zondvloed.

Het plotseling verschijnen van alle soorten fossielen

Er is een gelijktijdig opduiken van alle typen fossielen in de geologische kolom. Niets wijst op evolutie van simpele naar complexe levensvormen. Voor deze zogenaamde ‘Cambrische explosie’ van levensvormen is nog steeds geen naturalistische verklaring. Het plotselinge verschijnen van alle fossielen ondersteunt op indrukwekkende wijze het Bijbels verslag van een wereldwijde zondvloed. Het ondersteunt de evolutietheorie op geen enkele wijze.

De volmaaktheid van fossielen

Overgangsvormen, ‘missing links’, zijn nog nooit gevonden! De vroeger vaak ten tonele gevoerde ‘Archaeopteryx’ was geen overgangsvorm tussen reptielen en vogels, maar een gaaf exemplaar van een uitgestorven vogelsoort, compleet met echte vleugels en echte veren. Nooit zijn er fossielen gevonden van reptielen met in veren overgaande schubben of poten die geleidelijk overgaan in vleugels. Het is juist zo dat hoe meer fossielen er worden gevonden, hoe duidelijker de scherpe grenslijnen kunnen worden aangegeven, waarin de ene basistype zich onderscheidt van de andere.

Tonen fossielen een opklimming aan in levensvormen?

De juistheid van de geologische kolom – een veronderstelling van de evolutietheorie – wordt nergens op aarde door gevonden fossielen ondersteund. In feite toont elke geologische laag aan dat er geen enkele logica zit in de vermeende ‘geologische opbouw’. Op zoek naar aanwijzingen voor de wereldwijde zondvloed mogen we verwachten in alle gesteentelagen dezelfde fossielen te vinden. Laten we dat eens bekijken.

Omgekeerde volgorde

Fossielen van ‘lagere’ levensvormen zijn hoger in de geologische kolom gevonden dan ‘hogere’. Bovendien worden dezelfde levensvormen in vele verschillende lagen gevonden en fossielen van nu nog steeds bestaande ‘hogere’ levensvormen zijn gevonden in lagen met een veronderstelde ouderdom van vele miljoenen jaren. Dit is precies wat je zou verwachten als je uitgaat van een plotselinge catastrofale overstroming, waar allerlei gevarieerde levensvormen gelijktijdig gedood worden door de watervloed en zeer snel worden bedolven onder een aantal steenlagen.

Begraafplaatsen van vele miljoenen soorten fossiele dieren

Overal op aarde worden enorme aantallen fossielen bij elkaar gevonden, wat ook alleen maar mogelijk is geweest door een zeer snel opkomende wereldwijde zondvloed.

De wet van de specifieke zwaartekracht

Dat er meer fossielen van ‘lagere levensvormen’ (ongewervelde dieren zoals gaapschelpen en schelvissen), in diepere steenlagen gevonden worden, is geen bewijs voor evolutie. Bij een wereldwijde overstroming worden de minder complexe en nog hersenloze levensvormen eerder overrompeld door het aanstormende water dan de ‘hogere levensvormen’. Een tweede verklaring is dat zij een hoger soortelijk gewicht hebben en dus eerder in water naar beneden zijn gezakt dan andere levensvormen en dus verhoudingsgewijs vaker worden gevonden in de onderste lagen.

Ecologische zones

Als we in de zondvloed geloven, zullen we verwachten fossielen van in zee levende dieren aan te treffen op de bergtoppen (wat inderdaad zo is) en fossielen van ‘lagere levensvormen van zeedieren’ vinden in diepere steenlagen, en ook dat is het geval. Dit is een aanwijzing voor de stelling dat de levensvormen in de ecologische zones op en onder de zeespiegel het eerste begraven zijn door zondvloed sedimenten.

Mobiliteit

Zo is ook het vaker voorkomen van ‘hogere’, meer complexe diersoorten in de hogere steenlagen geen bewijs van evolutie. Bij enig nadenken realiseren we ons dat zij de intelligentie en meerdere bewegelijkheid hadden om naar een hoger gelegen gebied te vluchten, zodat de zondvloed hen iets later trof dan de lagere, minder beweeglijke en minder intelligente levensvormen. Dit is precies wat we verwachten aan te treffen.

Insluiting

De ‘hogere’ soorten zijn vaker verdronken in het water dan bedolven onder afzettingsgesteente, zoals dat gebeurde met de lagere soorten die zeer snel gefossiliseerd werden. Niet alleen ontsnappen de ‘hogere’ levensvormen iets langer aan de zondvloed, maar ook hun hydrodynamische eigenschappen (zoals ledematen, die ze kunnen uitstrekken om zich voort te bewegen) hielpen hen om zich drijvend langer in leven te houden en – na door uitputting te zijn gestorven – gingen ze aan de oppervlakte tot ontbinding over. Dit verklaart waarom zij minder vaak worden aangetroffen in fossiele vorm dan de lagere soorten.

Conclusie

De Bijbelse betekenis van geloof is: geloven wat God heeft geopenbaard.

Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is’ (Hebreeën 11:7).

Toen God tegen Noach zei een ark gereed te maken, geloofde Noach God. Hij geloofde en gehoorzaamde God zonder bewijsmateriaal. In feite zegt de Bijbel dat hij gewaarschuwd werd voor dingen, die nog nooit eerder waren gezien!

God vraagt ons te geloven in wat Hij heeft geopenbaard. Voor ons is dat géén ‘sprong in het duister’. We hebben veel bewijsmateriaal om God te geloven! Als we twijfelen aan Gods Woord en het bewijsmateriaal voor zijn Woord in de natuur voor de schepping en voor de zondvloed, dan zal het niet lang meer duren of wij beginnen óók te twijfelen aan andere dingen in Gods Woord.

Men kan ons uitlachen omdat we geloven in een schepping in zes dagen van 24 uur en een wereldwijde zondvloed. Realiseer je dat ze Noach ook uitlachten!

Laten we dezelfde moed hebben, die Noach had en hetzelfde geloof tonen, dat hij bezat, en net als hij doorgaan te geloven wat God heeft geopenbaard in Zijn Woord en Zijn werken. Het bewijsmateriaal staat aan onze kant!

Meer Logos Basics lezen?

Je vind het overzicht hier.

Bron
Dit artikel ‘Paleontologische argumenten voor een wereldwijde zondvloed’ is met toestemming overgenomen uit de cursus ‘Klaar voor een antwoord’ (bladzijde 153-158) van Emmaus Nederland. Het boek is geschreven door David R. Reid. Deze cursus is te volgen via bijbelcursussen.nl. Bij het volgen van een cursus krijgt u persoonlijke begeleiding van een mentor. Het boek is ook als paperback te koop in onze Logos Webshop voor maar €5, druk: 2023.

 

 

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!