Pas op drijfzand! Ondanks openbaring van God aanhang evolutietheorie onder christenen

by | nov 1, 2016 | Nieuwsbrief, Onderwijs

“Het is buitengewoon triest dat ook binnen de kerk velen de evolutietheorie geloven en zelfs verspreiden. En dat ondanks de duidelijke openbaring in de Bijbel over een schepping in zes dagen, de zondeval van de eerste mens, de zondvloed, de grondslag van de instelling van de sabbat. Dat ondermijnt fundamenteel het geloof in de betrouwbaarheid van de Bijbel.” Dat schreef de oud-directeur en mede-oprichter van de Evangelische Hogeschool drs J.A. van Delden onlangs in het Zoeklicht. Hij schrijft verder: ”Nota bene binnen christelijke kring wordt God niet de eer gegeven voor Zijn grootheid, wijsheid, liefde en zorg in de schepping en wordt de zekerheid van het geloof en het vertrouwen in de Bijbel ondermijnd. Het is een zegen dat het Logos Instituut en het blad WEET op dit gebied een helder geluid laten horen! Dit geloof in de evolutietheorie onder christenen is een teken van de eindtijd.”

moeras_zonsondergang-pixabay

Wij zijn het van harte eens met de auteur. De theorie van gemeenschappelijke afstamming van alle levensvormen en een toevallig ontstaan van dat leven is verre van bewezen. Daarnaast levert het grote problemen op voor christenen: Deze theorie heeft grote gevolgen voor je Gods- en mensbeeld. Het is onverstandig om jezelf als gelovige te begeven in het drijfzand van naturalisten.

Toen drs. Van Delden verbonden werd aan de EH, nu zo’n 40 jaar geleden, was het ontstaan van leven een groot raadsel. Met de huidige inzichten zijn we niet dichterbij een oplossing gekomen, integendeel, hoe meer we weten over het leven hoe onwaarschijnlijker het wordt dat het toevallig is ontstaan. Toen drs. Van Delden aantrad als directeur van de EH was de zogenoemde Cambrische Explosie een groot raadsel. Hoe kan zo’n gevarieerdheid in het fossiele archief er gekomen zijn zonder dat er sporen van voorouders gevonden worden. Dit raadsel is niet kleiner geworden, integendeel, hoe meer we weten over deze ‘explosie’ aan levensvormen hoe onwaarschijnlijker het wordt dat deze door evolutie zijn ontstaan. Met Logos Instituut leggen we de vinger op de zere plek. Gelukkig hoeft het daar niet bij te blijven maar kunnen we de zere plekken verbinden met Gods troostrijk Woord. Het is niet mogelijk maar ook niet nodig om een compromis te maken tussen schepping en gemeenschappelijke afstamming van alle levensvormen.

Spreekbeurt? Nodig ons uit

Wilt u meer argumenten voor de schepping en tegen de naturalistische theorieën horen? Nodig ons dan uit om een spreekbeurt te vervullen op een van uw activiteiten, de doelgroep kan (bij wijze van spreken) variëren van 0 tot 100 jaar en voor elke doelgroep en moeilijkheidsgraad hebben wij een passende lezing.

Vragen?

Heeft u vragen over de schepping, zondeval, zondvloed of andere apologetische zaken, stuur ons een mail en wij voorzien u van een passend antwoord of laten u in contact komen met een expert die u verder zou kunnen helpen.

Ons helpen?

Andersom kunt u ons ook helpen. Wij vragen u allereerst om uw steun in het gebed, wij hopen dat er binnen de gebedsgroepen ook voor de activiteiten van Logos Instituut gebeden wordt. Daarnaast kunt u uw kerkelijke gemeente aanmoedigen om onze stichting op het collecterooster te zetten, kunt u een gift overmaken naar NL53 INGB000 7655373 of anderen aansporen om een gift te geven. Onze collectekaart is hier te downloaden en vrij te verspreiden. Wij zijn een ANBI-instelling en dat wil zeggen dat uw gift aftrekbaar is. Helpt u mee om het geluid van Logos Instituut breder te laten horen? Zodat het in Nederland weer klinkt dat onze God de wereld in zes dagen heeft geschapen en dat hij deze wereld nog steeds onderhoudt tot het einde toe. Zodat God in deze geseculariseerde maatschappij alle eer krijgt die Hem toebehoort.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!