Persbericht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap censureert onwelgevallige meningen en neigt naar discriminatie

by | jun 7, 2019 | Persbericht

De Bilt – 7 juni 2019 – Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, de brancheorganisatie voor het aardrijkskundeonderwijs, laat zich muilkorven en lijkt niet de moed te hebben om diversiteit aan wetenschappelijke opvattingen te verdedigen. Stichting Logos Instituut stelt in reactie op een onverkwikkelijke affaire waarbij het Aardrijkskundig Genootschap een hoofdrol speelt, dat dit riekt naar discriminatie.

Kern van het conflict is dat een reeds geaccepteerde boeiende geologische presentatie over de zoutformaties in de ondergrond, die tijdens de jaarlijkse landelijke GeoWeek (3 t/m 7 juni) zou worden aangeboden aan scholen, op het laatste moment is geschrapt. Niet omdat er iets mis was met de presentatie* maar omdat de bijbels-christelijke visie van aanbiedende organisatie Logos Instituut de KNAG niet aanstond. En dat terwijl die uitgangspunten vanaf het begin duidelijk vermeld stonden. Het KNAG heeft besloten te luisteren naar een handvol protesten uit de achterban en schoffeert tegelijkertijd een behoorlijk deel van de achterban, zoals bijvoorbeeld een grote groep aardrijkskundedocenten uit het christelijk onderwijs.

De feiten

  • Tijdens de GeoWeek (3 t/m 7 juni) krijgen scholen allerlei activiteiten en gastlessen aangeboden.
  • Ing. Stef Heerema van Logos Instituut bood scholen aan een alternatief model voor het ontstaan van de grote zoutbergen onder Nederland te presenteren.**
  • De presentatie is bekeken en geaccepteerd door het KNAG en verscheen op de poster en website.
  • Na protesten van verschillende mensen op met name Twitter veranderde het KNAG van koers en liet weten de bijdrage van Heerema niet langer aan te willen bieden.
  • Het KNAG motiveert de beslissing tot het overhaast ‘dumpen’ van Heerema niet of nauwelijks en komt niet verder dan te wijzen op andere meningen van het Logos Instituut (die overigens volledig losstaan van de geologische presentatie van Heerema).
  • Het enige argument is de consequent doorgevoerde bijbelse wereldvisie van Logos Instituut.
  • Het KNAG heeft sindsdien geweigerd in gesprek te gaan met Logos Instituut ondanks meermalen hiertoe te zijn uitgenodigd.

Logos Instituut heeft de stellige overtuiging en betoogt dat goed onderwijs leerlingen leert om kritisch te denken. De beste manier hiervoor is om blootgesteld te worden aan verschillende meningen en opvattingen en in discussie te gaan over voors en tegens, gebaseerd op argumenten. Deze expeditie in de GeoWeek zou hiervoor bij uitstek geschikt zijn. Het KNAG vindt echter dat informatie en lesmateriaal ‘waardevrij moet zijn volgens de gangbare wetenschappelijke inzichten, los van welke overtuiging ook.’

Voorzitter Frans Gunnink van Logos Instituut: “Je zou verwachten dat het KNAG, als organisatie die wetenschapsbeoefening hoog in het vaandel heeft staan, zich niet zo makkelijk van zijn stuk zou laten brengen. Het zo snel buigen onder kritische stemmen, zonder wederhoor, doet vermoeden dat er bij de directie van het KNAG de angst leeft om niet langer als ‘politiek correct’ te worden beschouwd. Het censureren van meningen die wellicht niet mainstream zijn, en dan ook nog zonder enige steekhoudende argumentatie, is een schande voor het KNAG en de Nederlandse wetenschapsbeoefening. Het zou het KNAG sieren alsnog het gesprek aan te gaan”.

* De presentatie is namelijk vooraf bekeken en goedgekeurd door het KNAG en op de website geplaatst. Er was zelfs een duidelijk voorbehoud opgenomen in de aankondiging van de presentatie dat de spreker de bijbelse tijdlijn aanhangt. Ook stond vermeld dat Heerema een catastrofale oorsprong van het zout verdedigt. Het logo van Logos Instituut figureert daarom prominent op de poster van de KNAG.

** (namelijk vulkanisch/catastrofaal en niet door indamping)

Bijlagen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!