Persbericht: Steenzout in aardlagen is vulkanisch gesteente

by | jul 18, 2018 | Onderwijs, Persbericht

De immense zoutlagen, zoals die onder meer in Noord- en Oost-Nederland in de ondergrond zitten, hoeven in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht niet te zijn gevormd door een lange periode van indamping. Natuurkundig ingenieur Stef Heerema en chemicus Gert-Jan van Heugten (M.Sc.) maken zichtbaar dat een vulkanische oorsprong van de miljoenen kubieke kilometers steenzout waarschijnlijker is. Deze Nederlandse onderzoekers hebben zout gesmolten, en baseren zich op de grillige vormen, waarin het zout in de ondergrond is gevormd.

Het dynamische gedrag van twee niet-mengende vloeistoffen met een verschillende dichtheid. NB: de bereikte vorm is vrijwel gelijk aan de zoutpijler bij de Noordkaap (zie hieronder).[note]Li, S. and Li, H., Parallel AMR Code for Compressible MHD or HD Equations, math.lanl.gov[/note]

Hun onderzoek wordt deze maand gepubliceerd in het internationale Journal of Creation, een uitgave van Creation Ministries International (CMI). Het peer-reviewed journal, is gezaghebbend in christelijke kringen. In het onderzoek wordt gekeken naar inconsistenties binnen het huidige indampingsmodel dat de afgelopen eeuw in de literatuur is beschreven. Stef Heerema: “Dit oude model gaat uit van miljoenen jaren van droogte om zoutformaties te verklaren uit het verdampen van zeewater, maar daarvoor is het zout te zuiver.”

De zoutformaties worden gekenmerkt door kilometershoge pijlers die vanaf de basislaag opwaarts in de sedimenten zijn gevloeid. Sommige vloeien zelfs boven het maaiveld uit. In het oude verklaringsmodel werd dan ook terecht geconcludeerd dat het zout heeft gevloeid “als ware het een vloeistof”. Maar in dat model zijn de verplaatsingen over tientallen kilometers ten onrechte toegeschreven aan een kruipproces in vast steenzout. Ook is de ondergrondse beweging synchroon geweest met bovenliggende gesteenten die plaats maakten. Alsof ook deze gesteenten konden vloeien. Het nieuwe model vergelijkt het vormingsproces van de zoutpijlers daarom met wat plaatsvindt in een lavalamp. Daarin vloeien twee niet-mengbare vloeistoffen langs elkaar heen onder invloed van dichtheidsverschillen. Dit nieuwe vulkanische verklaringsmodel heeft sinds 2009 al geleid tot diverse nationale en internationale publicaties.

Een 5 km hoge zoutpijler in de zeebodem bij de Noordkaap.[note]Cramez, C., Salt Tectonics Short Course, Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal, homepage.ufp.pt/madinis/SaltTectonics/SaltTectonicsFiles/Pages/Page1.htm, March 2006.[/note]

Heerema vervolgt: “De zoutpijlers vertonen vergelijkbare vormen en lijken zo midden in de sedimentlagen gestold te zijn. De sedimenten (modder) en de zoutmagma waren tegelijkertijd vloeibaar. Eén grootschalige, modderige catastrofe in combinatie met vulkanische erupties van zoutmagma biedt de beste verklaring.”

Op het contactoppervlak met de modder stolde het zout en de hitte verdreef het water. Zo konden de verschillende lagen niet vermengen of in elkaar oplossen. Een langdurig proces kan niet de oorzaak zijn van de zoutformaties, omdat het zout tijdens het vormen van de pijlers alle kenmerken had van een vloeistof. Dat is alleen mogelijk zolang er sprake was van vloeibare zoutmagma. Vanwege afkoeling kan magma slechts kortstondig vloeien.

Meer artikelen van Stef Heerema

DVD Geologie Nederland toont zondvloed

Noord Nederland is in het nieuws. Gaswinning vanonder een zoutlaag leidt tot bevingen. De zoutlaag vormde bergen van 3000 meter, begraven onder lagen zand, klei en kalk. Deze lagen, de fossielen en de brandstoffen zijn in één modderige catastrofe gevormd.

Stef Heerema publiceerde zijn werk in Journal of Creation, Grondboor & Hamer, Factum en Weet Magazine. Hij is bestuurder bij Logos Instituut en ForumC, lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Gij is geschoold in toegepaste natuurkunde, was betrokken bij warmtebehandeling in gesmolten zout en verkocht stoominstallaties. Hij was in Engeland gedetacheerd voor de engineering van een Uranium verrijkingsfabriek. Als zelfstandig ingenieur onderzocht hij de haalbaaarheid van een zoutmijn in Nederland.

Bethel University heeft deze toegankelijke studie naar zondvloed vastgelegd in oktober 2017. Met inleiding van Ds. Jacob Folkerts: “We hebben een stevig verhaal. Als je het hebt over de Schrift, kunnen we zeggen: we hebben nog steeds de beste papieren. We hebben een verhaal dat standhoudt en laat je niet afschrikken door wetenschap.”

Recensie van Ir. Dick de Vries

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!