PERSBERICHT Vragen over het Oude Testament

by | mrt 26, 2020 | 01. Bijbeluitleg, 03. Theologie, Apologetiek, Onderwijs

Het Oude Testament is lange tijd geleden geschreven in een andere cultuur. Dat levert voor ons allerlei vragen op. Wisten de Israëlieten wel van een leven na de dood? Wat kunnen wij met de wetten die voor het leven in Kanaän bedoeld waren? Is met de Knecht des HEEREN in het boek Jesaja echt Jezus als Messias bedoeld?

Niet alleen christenen hebben vragen bij de uitleg, ook kritische buitenstaanders bevragen ons. Waarom bevat het Oude Testament zoveel passages met geweld? En kloppen de beschreven gebeurtenissen wel? Het is toch onmogelijk dat een volk van meer dan twee miljoen mensen door de woestijn zwierf? De stad Jericho was toch al lang verwoest voordat het volk Israël daar arriveerde? In dit boek behandelt de auteur tientallen vragen, om struikelblokken bij het lezen uit de weg te ruimen. Dr. Mart-Jan Paul is hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en eindredacteur van de twaalfdelige serie Studiebijbel Oude Testament.

Dit boek zal binnenkort verkocht worden via onze webshop.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!