Presentatie nieuwe studie over schepping en evolutie

by | jul 14, 2017 | 03. Theologie, 06. Biologie, Onderwijs, Persbericht

Op 29 augustus 2017 verschijnt Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie. Dit boek is geschreven door dr. M.J. Paul, docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven.

Het thema schepping en evolutie staat weer volop in de belangstelling. Veel christenen vragen zich af hoe zij ‘geloof’ en ‘wetenschap’ met elkaar in overeenstemming kunnen brengen. Vaak resulteert dit in het sluiten van een compromis: na de schepping heeft God planten, dieren en mensen laten ontwikkelen door evolutie. De auteur erkent de waarde van dit compromis, maar heeft ook twijfels bij de houdbaarheid van deze benadering.

Hij analyseert zorgvuldig hoe de Bijbel en de christelijke traditie over onze oorsprong spreken. Door de hermeneutische samenhangen te verhelderen, laat hij de lezer de consequenties zien van een bepaalde uitleg.

Oorspronkelijk

De vraag naar de oorsprong van het leven is veelomvattend. Zij raakt de uitleg van de Bijbel, de ouderdom van de aarde, de relatie tussen de mens en zijn milieu en de verhouding tussen geloof en wetenschap. Bovendien heeft onze visie op de oorsprong van het leven gevolgen voor onze opvattingen over het kwaad en het lijden in deze wereld, voor ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting.
Oorspronkelijk richt zich vooral op de uitleg van de Bijbel en de achtergronden daarvan. Die uitleg is nooit neutraal, maar vindt plaats in wisselwerking met culturele en wetenschappelijke opvattingen.

Presentatie

Op 29 augustus 2017 vindt de boekpresentatie plaats in de kapel van het Hoornbeeck College, Utrechtseweg 230 te Amersfoort.
Sprekers zijn o.a. dr. ir. H. Degens, dr. M. Klaassen en prof. dr. P. Slootweg.
Aanvang: 19.30 uur.

Voor een recensie-exemplaar of een interview met de auteur kunt u contact opnemen met de uitgever via info@debanier.nl

Boekgegevens

Dr. M.J. Paul
Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie
525 pag., € 24,95
ISBN 9789402904956
www.labarum.nl

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Evolutietheorieën tot de tijd van Darwin
3. De kerkvaders over de schepping en de zondvloed
4. Een platte aarde met een harde hemelkoepel? Discussies over het wereldbeeld (1)
5. Copernicus en Galilei. Discussies over het wereldbeeld (2)
6. De schepping in Genesis 1-3
7. Overige verwijzingen naar de schepping in het Oude Testament
8. De schepping als kosmische tempel (John Walton)
9. Adam als neolithische boer (Denis Alexander)
10. De schepping in het Nieuwe Testament
11. Charles Darwin: ontstaan en uitwerking van zijn evolutietheorie
12. Zondvloedgeologie en creationisme
13. Christelijke theologen in het evolutiedebat sinds Darwin
14. Wetenschapsgebieden, organisaties en literatuur
15. Theïstisch evolutionisme

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!