Privacyverklaring Logos Instituut

Privacyverklaring Logos Instituut

Lees hoe we met uw gegevens omgaan.

Inhoud van onze privacyverklaring:

 1. Inleiding
 2. Gegevensverzameling
 3. Gegevensverwerking en beveiliging
 4. Bewaartermijn persoonsgegevens
 5. E-mail en post
 6. Gegevens wijzigen
 7. Cookies
 8. Vragen of opmerkingen

 

 1. Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op diverse activiteiten van stichting Logos Instituut, in het verdere van deze privacyverklaring als Logos Instituut vermeld.

Logos Instituut respecteert de privacy van al haar lezers, bezoekers, donateurs, vrijwilligers, personeel en gebruikers van haar website. Daarom zorgt Logos Instituut er voor dat alle verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. In deze verklaring wordt beschreven hoe Logos Instituut met persoonsgegevens omgaat en hoe ze de privacy waarborgt.

Indien wenselijk past Logos Instituut deze verklaring aan. De gewijzigde verklaring wordt van kracht vanaf het moment dat het is gepubliceerd op www.logos.nl/privacy/.

 1. Gegevensverzameling

Logos Instituut verzamelt persoonsgegevens via haar websites. Dit gebeurt wanneer men zich online aanmeldt voor het magazine Bijbelvast of de e-mailnieuwsbrief; wanneer er een incassomachtiging wordt afgegeven of op andere wijze een donatie wordt verstrekt; materiaal besteld wordt, men zich aanmeldt als vrijwilliger, een adreswijziging doorgeeft of anderszins gebruik maakt van een contactformulier.

Verder verzamelt Logos Instituut persoonsgegevens via gedrukte aanmeldformulieren, donatiekaarten, telefoonverkeer, e-mailverkeer, visitekaartjes, inkomende post en bij persoonlijke ontmoetingen.

 1. Gegevensverwerking en beveiliging

Logos Instituut verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waaronder het toezenden van het magazine Bijbelvast en de e-mailnieuwsbrief, de giftenadministratie, de registratie van vrijwilligers, het personeelsmanagement en alle nodige communicatie met sympathisanten, medewerkers en vrijwilligers of enig contact dat verenigbaar is met het doel van de organisatie. Logos Instituut verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om een door Logos Instituut vastgesteld doel (zoals de verzending van magazine Bijbelvast) te realiseren. Verwerking door derden, zoals de verzendorganisatie, gebeurt alleen na het sluiten van een verwerkersovereenkomst.

Logos Instituut draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze manier zorgt Logos Instituut er voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar vanuit hun functie (bestuur, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en afstuderenden) toe bevoegd zijn en dat persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn. Elk bevoegd persoon die persoonsgegevens verwerkt heeft hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.

 1. Bewaartermijn persoonsgegevens

Logos Instituut bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. In verband met fiscale bewaarplicht bewaart Logos Instituut persoonsgegevens van giftgevers ten minste zeven jaar. Alle gegevens worden daarna vernietigd, zodra er geen doel mee gediend wordt.

 1. E-mail en post

Logos Instituut informeert de aan haar verbonden personen over activiteiten van de organisatie, nieuws betreffende voor de organisatie belangrijke thema’s, verhalen en onderzoeken via haar magazine Bijbelvast en via haar e-mail nieuwsbrief. Aan- en afmelden kan op elk moment en op diverse manieren. Wijzigingen kunnen ook persoonlijk doorgegeven worden per e-mail via info@logos.nl en per telefoon via 030 227 3309.

Ontvangers van de e-mail nieuwsbrief kunnen zich op ieder moment afmelden voor de e-mail nieuwsbrief via de afmeldlink die in elk bericht staat.

 1. Gegevens wijzigen

Men kan de bij Logos Instituut aanwezige persoonlijke gegevens en toestemmingen op verzoek inzien, wijzigen en laten verwijderen of laten overdragen. Wijzigingen kunnen persoonlijk doorgegeven worden per e-mail via info@logos.nl en per telefoon via 030 227 3309.

 1. Cookies

Logos Instituut maakt gebruik van cookies van haar relatiebeheersysteem (Hubspot) en Google Analytics om inzicht te krijgen in het surfgedrag van de websitebezoekers. Ook beschermen cookies Logos Instituut tegen spam. Gezien de aard en het kleine aantal cookies, worden bezoekers van de website niet gevraagd om akkoord te geven voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie over de gebruikte cookies vindt u hier.

 1. Vragen of opmerkingen

Deze privacyverklaring is een onderdeel van alle maatregelen die Logos Instituut treft om de privacy te waarborgen. Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens binnen Logos Instituut, neem dan contact op via info@logos.nl of via 030 227 3309. Voor algemene vragen over de privacywetgeving en voor klachten kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.