Reactie Stef Heerema op Prof. Gijsbert van den Brink

by | jan 16, 2023 | Debat, Opinie, Zondvloed

Een aantal weken geleden verscheen een zogenaamde ‘Wetenschapsbijbel’. Een NBV21 Bijbel met 300 bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap. Deze bijdragen zijn geschreven onder redactie van o.a. Prof. dr. Gijsbert van den Brink (VU). Een goede aanleiding om onderstaand artikel te delen dat eerder werd gepubliceerd op Cvandaag: Stef Heerema reageert op opinieartikel Prof. dr. Gijsbert van den Brink.

stef heerema

Stef Heerema

Theoloog maakt de Bijbel ondergeschikt aan menselijke wijsheid

“Er werd mij lariekoek verteld”, vertelde ingenieur Stef Heerema onlangs in een interview met Cvandaag, in aanloop naar een lezing over geologische bewijzen van de zondvloed. ‘Maar wat je ook van de evolutietheorie vindt, je kunt die niet afdoen als volkomen uit de lucht gegrepen’, reageerde prof. dr. Gijsbert van den Brink vervolgens in een opinieartikel. ‘Dat grenst aan desinformatie, want daarvoor zijn de talloze aanwijzingen ervoor veel te sterk.’ Vandaag reageert Heerema op de bevindingen van Van den Brink.

Fulltime ben ik actief op het werkterrein theologie en wetenschap, waarin prof. dr. Gijsbert van den Brink zich ook beweegt. Uiteraard heb ik meermalen onder zijn gehoor gezeten. Toch heeft hij geen presentatie van mij bijgewoond. Hij schrijft dat ik op basis van één enkele vondst mijn conclusies heb getrokken. Maar dat is niet waar en het lijkt erop dat hij als hoogleraar zijn noodzakelijke onderzoek niet doet. Hij is niet bekend met het grote aantal voor de wereldwijde zondvloed pleitende feiten en aanwijzingen die zijn verzameld en gepubliceerd. Dat vertaalt zich nu in een publieke gedachtewisseling, waarin hij verwijtend reageert op mijn interview met Cvandaag, waarin ik afstand neem van het evolutionisme.

Onderscheid atheïstisch en theïstisch evolutionisme is miniem

Van den Brink doet het voorkomen alsof er alleen een atheïstisch evolutionisme bestaat en dat we daartegen samen moeten optrekken. Maar hij gelooft zelf het vrijwel identieke theïstische evolutionisme dat ook wetenschap boven het Woord van God stelt.

Het atheïstische en het theïstische evolutionisme zijn beiden religies. Beiden geloven ze in een mysterieuze kracht die alles met of zonder doel tot stand heeft gebracht. Beiden hebben een god gevormd naar eigen inzichten. Hun afgod wordt dan toeval, evolutie, spaghettimonster of de grote ingrijper. Ze hebben echter gemeen dat ze de God van de Bijbel die in zes dagen geschapen heeft verwerpen. Ook in de herschepping door de zondvloed geloven ze niet, zoals Petrus al profeteerde in zijn tweede boek (H3:5). Door de Bijbel ondergeschikt te maken aan menselijke wijsheid versnelt Van den Brink de decimering van zijn kerkgemeenschap, de PKN. Hij ondermijnt de geloofsoverdracht aan nieuwe generaties.

Zout maakt herschepping zichtbaar

Daarbij speelt mee dat evolutionisten niet geloven dat God de macht had de hele aarde onder water te doen verdwijnen. Terwijl juist modern geologisch onderzoek dit schitterend zichtbaar maakt. De continenten blijken te zijn bedekt met vele kilometers dikke, nu versteende, modderlagen, afgezet tijdens de zondvloed. Ze zijn dooraderd met vulkanische gesteenten. Juist het vulkanische zout laat zien hoe het gestold is midden in deze kilometersdikke vloeibare drab.

Van den Brink beweert dat die zoutlagen ook door lokale overstromingen zouden kunnen zijn ontstaan. Hij onderschat daarmee de uitgestrektheid van deze lagen die op alle continenten in de bodem worden gevonden. Sommige zoutpijlers reiken vanaf tien kilometer diepte tot aan het maaiveld. Ook zijn de andere aardlagen rondom het zout geplooid (zie afbeeldingen). Het toont dat het gesmolten vulkanische zout zich al stollend een plek heeft verworven in de zondvloedmodder. Vaste gesteenten kunnen niet wijken en plooien, vloeibare modder kan dat wel. De omringende en bedekkende zondvloedmodderlagen zouden binnen het evolutionisme in vele miljoenen jaren zijn ontstaan. Dit miljoenen-jaren plaatje wordt door deze waarneming getorpedeerd. De lagen en de fossielen erin blijken nu allemaal op één moment, tijdens de zondvloed, te zijn afgezet. Uiteraard zijn ze dan niet meer bruikbaar in een evolutieverhaal dat miljoenen jaren van onderlinge afstamming claimt.

Het zout in de aarde vertelt een verhaal en onderstreept de betrouwbaarheid van de schriftelijke overlevering. Christus had gelijk door te refereren aan de Heilige Boeken van Mozes. Van den Brink heeft niet het recht deze Boeken te herinterpreteren tot vage mythologische herinneringen. Ik verbaas me over zijn voorspelling dat de gevolgen als een boemerang op mijn hoofd terug zullen keren. Hij is zelf degene die de Bijbel onrecht doet.

Geologen zitten er veelvuldig naast

Ook roept hij me op te erkennen dat ik de evolutietheorie uitsluitend op basis van mijn geloof verwerp. Maar daarmee mist hij de wetenschappelijke onderbouwing die ik publiceer ten gunste van de zondvloed. Ik verwerp de evolutietheorie ook op basis van ondermaatse geologische theorieën over het ontstaan van aardlagen. Sommige zoutlagen zijn bijvoorbeeld een kilometer dik. Evolutionisten beweren dat die gedurende miljoenen jaren zijn afgezet door verdamping. Daarvoor moet ter plaatse in fases een totaal waterniveau van zestig kilometer diep zijn verdampt. Dit is ongeloofwaardig. Het tegendeel is eenvoudig aangetoond: het zout heeft een vulkanische oorsprong, wat de miljoenen jaren op slag doet verdampen.

Door zoutwinning daalt de bodem. Geologen beweren dat de zoutwinningsregio weer zal opveren als de zoutwinning stopt. Maar hun voorspellingen zijn niet uitgekomen. Ook verwierpen ze het risico op aardbevingen door gaswinning. Hoeveel gebrek aan realiteitszin kan de samenleving nog meer van hen verdragen?

Fundering Darwins evolutie zakt weg

De biologie heeft onderlinge afstamming aangetoond binnen families. Zo is er een enorme variatie binnen de katachtigen, hondachtigen, paardachtigen, etc. Daarmee begrijpen we nu dat vanuit de Ark met daarop slechts een beperkt aantal dieren uit families, de hele aarde gevuld is geworden met geslachten, soorten en talloze ondersoorten. Bijvoorbeeld heeft een tweetal katachtigen aan de basis gestaan van ondermeer leeuw en lynx en talloze ondersoorten zoals de Aziatische en Afrikaanse leeuw. Beperkt tot dat kader is de evolutietheorie geen losse flodder en jongeren kunnen zo prima biologische evolutie en Bijbel combineren.

Van den Brink volgt Darwin in zijn geloof dat alle leven is voortgekomen uit één simpele levende cel, maar waarop baseert hij dat? Experimentele onderbouwing dat families als paardachtigen, katachtigen en hondachtigen ook een gemeenschappelijke voorouder hebben ontbreekt. Ten onrechte stelt hij dat de biologische evolutietheorie een betere verklaring geeft dan Genesis.

Experimentele waarnemingen dat wij zijn voortgekomen uit een voorouder van de apen ontbreken. Van den Brink werkt zijn voorbeelden (fossielen en genoom) niet uit tot een constructieve benadering van zijn geloofsstandpunt. De reden daarvan dringt zich op: hij is niet in staat onderbouwing voor onderlinge afstamming te leveren.

Een aanwijzing voor grensoverschrijdende evolutie zou bijvoorbeeld kunnen zijn om snel evoluerende fruitvliegjes door te fokken tot een zangvogeltje. Of een kolibrievlinder, een insect, door te evolueren naar zijn ‘lookalike’ de kolibrie. Maar nog steeds zijn biologen niet tot zoiets ‘eenvoudigs’ in staat. Ondanks dat ze zeggen het proces te begrijpen en zeggen evolutie te kunnen sturen. Grote verhalen vertellen kunnen ze wel: miljarden jaren durende sprookjes.

In de toepassing van hun dure onderzoek maken ze het simpelweg niet waar. Dat is de status en een drastische politieke ingreep in de financiering is op zijn plaats.

Drents Museum in ban van Ararat
Van den Brink schrijft dat de Bijbelse zondvloed en de overstromingsverhalen uit tal van delen van de wereld te relateren zijn aan regionale overstromingen. Hij verzuimt erbij te verklaren waarom de Bijbel en veel overstromingsverhalen gemeen hebben dat de voorouder door God is gewaarschuwd, een boot heeft gebouwd en met allerlei dieren aan boord op een berg is geland. Zijn argument zou bijvoorbeeld hout hebben gesneden als in 1953 ook een gewaarschuwde gelovige met een speciaal gebouwde boot met dieren op de Sint-Pietersberg zou zijn gestrand. Nu zet zijn betoog echter geen zoden aan de dijk. De overstromingsverhalen zijn juist een sterke aanwijzing dat alle volken afstammen van mensen die werkelijk de zondvloed hebben meegemaakt. Regionale overstromingen zijn pertinent niet te vergelijken met de in de Bijbel beschreven herschepping van de aarde.

We mogen God dankbaar zijn dat Hij in Armenië de herinnering aan de vloed levend heeft gehouden. Iedere Armeen weet zich afstammeling van Noach. Die zekerheid wens ik de rest van de mensheid ook toe. Ik adviseer Van den Brink daarom in het Drents Museum de expositie ‘In de ban van de Ararat’ wel te bezoeken (De expositie in het Drents Museum is nu niet meer te bezoeken. Geïnteresseerden kunnen wel deze eraan gewijde studie over de zondvloed meepakken https://youtu.be/YYDeMEPDGXE). Hij schrijft dat de expositie van mij zou zijn, maar dat is teveel eer, die is volledig zonder mijn betrokkenheid tot stand gekomen. Hij, zijn studenten en andere geïnteresseerden zijn welkom om dan tevens met mij in gesprek te gaan in Assen.

Stef Heerema over de zondvloed

dvd Geologie Nederland toont Zondvloed

Wilt u meer horen van Stef Heerema over de zondvloed? Stef Heerema bespreekt de zondvloed in de documentaire ‘Geologie Nederland toont Zondvloed. Het geheim van olie, gas, steenzout en hunebedden.’ Te koop in de Logos Webshop voor €12,50.
Tags: Stef Heerema Prof. Gijsbert van den Brink. Stef Heerema Prof. Gijsbert van den Brink.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!