Recensie: Wijsheid en wetenschap

by | nov 12, 2015 | Filosofie, Recensie, Theologie

Wijsheid en wetenschap.jpgWat? Geloof jij dat echt? Een schepping in zes dagen? Een historische zondeval? Heb jij zo’n primitieve visie op seksualiteit? Belachelijk! Daar sta je dan tussen een groep studenten. De veilige christelijke school waar je vele jaren op gezeten hebt ligt achter je. Veel studenten krijgen te maken met geloofstwijfel. De Gereformeerde Gemeente heeft daarom een handreiking geschreven voor studerenden.

Gisbertus Voetius, die leefde in de 17e eeuw, riep zijn studenten op om wetenschap te beoefenen niet tot eigen eer, maar tot Gods eer. Het gaat immers in alles om de wijsheid die van boven is. Dat is ook de strekking van het onlangs verschenen boekje Wijsheid en Wetenschap van het deputaatschap kerk, gezin, jeugd en onderwijs van de Gereformeerde Gemeente.

Vanuit de vooronderstelling dat het geloof in God en Zijn Woord meer inzicht geeft dan welke wetenschappelijke theorie dan ook is het boekje verdeeld in drie delen: (1) Persoonlijk leven, (2) Kerkelijk leven en (3) Academisch leven. Gelukkig nemen de auteurs Genesis als historisch betrouwbaar. Dit valt al op in het eerste hoofdstuk dat spreekt van de zondeval van Adam en Eva. Verder zijn wij volgens een van de auteurs goed en naar Gods beeld geschapen, is de wereldgeschiedenis 6.000 jaar oud en zijn man en vrouw aparte scheppingsdaden van God geweest.

In de wetenschappelijke wereld werden en worden velen verward of zelfs ontworteld. Niet alleen door het vreemde milieu en het zo andere levenspatroon van velen in de studentensamenleving, maar ook door de geestelijke crisis waarin de botsing tussen Woord en wetenschap hen bracht. Volgens de auteurs heeft de Schrift goddelijk gezag. Zij roepen er daarom toe op om onvoorwaardelijk te buigen voor het Woord van God en geen knieval te maken voor de wetenschap als de ‘feiten’ waarvoor de wetenschap ons plaatst botsen met de klare taal van het Woord van God. Ook zegt een van de auteurs dat ‘zonder de vreze Gods echte wetenschap niet mogelijk’ is.

ontworteld

“In de wetenschappelijke wereld werden en worden velen verward of zelfs ontworteld.”

De synthese tussen schepping en evolutie, waarbij God bij de schepping gebruik heeft gemaakt van evolutionaire processen, wordt afgezworen. Dit omdat er van een eerste mensenpaar en een paradijstoestand dan geen sprake kan zijn en de zondeval onder grote druk komt te staan. Er wordt niet alleen een theologisch motief gegeven, er worden ook twee wetenschappelijke motieven gegeven, namelijk dat het ontstaan van leven niet door materialistische processen verklaard kan worden en dat de mens een uniek wezen is waarvoor de evolutietheorie geen goede verklaring heeft. Dit boekje geeft aandacht aan veel wetenschappelijke disciplines. De natuurwetenschap, geschiedwetenschap, rechtswetenschap, medische wetenschap, psychologie, economische wetenschap en de theologie komen aan bod. Het boekje is makkelijk geschreven en zeker goed toegankelijk voor een student. Je hoeft niet per se tot de Gereformeerde Gemeente te behoren om dit lezenswaardige boekje te kunnen lezen, al zijn enkele hoofdstukken wel gericht op studenten uit de Gereformeerde Gemeente.

Gegevens: Bemmel, A.J.C. van, Clements, G., Veldhuizen, G. van, (2014) Wijsheid en Wetenschap (Apeldoorn: De Banier), ISBN 9789462781504

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!