Rots in de branding

by | dec 20, 2017 | 03. Theologie, Onderwijs

De kwestie schepping of evolutie gaat ten diepste niet om de feiten. Het is een geestelijke zaak. Daarom verzorgt WaaromSchepping af en toe een korte Bijbelstudie die direct of indirect met dit vraagstuk te maken heeft.

Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. 2 Petrus 3:5-6, NBG ’51

De tweede zendbrief van Petrus is meer dan 1900 jaar geleden geschreven. Toch zouden de woorden uit dit derde hoofdstuk zó over de eenentwintigste eeuw kunnen gaan. Sommige Bijbeluitleggers zijn niet te beroerd om deze woorden profetisch op te vatten, alsof Petrus ze speciaal voor onze tijd zou hebben geschreven. Mogelijk zijn ze vandaag de dag net zo relevant als toen.

Context

Jezus is gekruisigd, begraven, uit de dood opgestaan en naar de hemel gegaan. Zijn discipelen bleven achter om de wereld over het goede nieuws te vertellen, namelijk dat ieder die in Jezus gelooft eeuwig leven heeft. Een deel van dat goede nieuws is dat Jezus op een dag terug zal komen om een einde te maken aan alle onrecht. Alle mensen worden dan geoordeeld door God: hemel of hel. De mensen aan wie Petrus deze brief schreef verwachtten dat de wederkomst van Jezus niet zo heel lang meer op zich zou laten wachten. Sommigen waren mogelijk zelfs gestopt met werken, wachtend op het oordeel. Je ziet dat niet alleen Petrus, maar ook Paulus hiermee te maken had. In Thessalonica waren dwaalleraren die beweerden dat Jezus al teruggekomen was of snel terug zou komen (2 Thessalonicenzen 2:1-5).

Twee woorden, negen letters

Waar de toehoorders van Paulus geloofden dat Christus al was teruggekomen reageerde Petrus op mensen die aan het andere uiteinde van het spectrum zaten. “We wachten nu al zo lang, Hij zal wel nooit meer terug komen. Alles blijft altijd maar hetzelfde gaan. Twee woorden, negen letters: duurt lang!” Petrus noemt hen spotters. Ze zullen in de laatste dagen komen (onze tijd?) en beweren dat Jezus helemaal niet terugkomt. Want vanaf de schepping is alles hetzelfde gebleven.

Uniformiteit

In de verlichting ging men de Bijbel steeds meer loslaten als geschiedenisboek van de aarde. Er kwam een nieuw idee op: uniformitarianisme, of het uniformiteitsbeginsel. Hierbij ging men ervan uit dat de hele aarde gevormd was door processen die met dezelfde snelheid (uniform) gaan als vandaag de dag. Als er nu per jaar een laagje klei van 1 centimeter gedeponeerd wordt door overstromingen van rivieren, dan moet het voor 100 laagjes ook 100 jaar geduurd hebben. En voor vele duizenden laagjes dus duizenden jaren. Daardoor kwam je als snel uit op een ouderdom van de aarde die hoger lag dan de zesduizend jaar die men op basis van de Bijbel berekende.

Willens en wetens

De atheïsten die deze uniformiteitstheorie opperden wisten heel goed dat de Bijbel sprak over een wereldwijde zondvloed. Nicolaus Steno (1638-1686), de grondlegger van de geologie, ging uit van de zondvloed als verklaring voor de aardlagen. Deze uniformitarianisten (uniformiteits-gelovigen) gaan er dus willens en wetens aan voorbij dat de aarde uit het water is geschapen, en door het water van de zondvloed is geoordeeld. Ze houden zich opzettelijk dom. Ze kúnnen beter weten, maar willen het niet.

Schepping en eindtijd

Het begin en het eind van de Bijbel vertonen veel overeenkomsten. Genoeg om in een toekomstige Bijbelstudie eens wat aandacht aan te besteden.
Onze tekst van vandaag is er daar een van. Petrus zegt hier in feite: geloof nou maar dat Jezus op een dag terugkomt, net zoals de wereld ooit door God is geschapen en is geoordeeld. De wederkomst is even echt als de schepping en de zondvloed. Maar als je gelooft dat de schepping miljoenen jaren geduurd heeft, dan zou het best nog weleens miljoenen jaren kunnen duren voordat Jezus weer terugkomt.

Rots in de branding

Jezus had een discipel genaamd Simon. Deze gaf Hij een nieuwe naam: Petrus (van het Griekse πέτρα, petra, rots). “Want,” zo zei Jezus, “jij bent de rots waar Ik mijn kerk op ga bouwen.” Petrus staat aan het begin van de kerk. In de rooms-katholieke traditie wordt dat heel letterlijk opgevat: Petrus zou de eerste paus zijn geweest. Petrus behoort misschien wel tot de drie meest invloedrijke personen in de vroege kerk, samen met Jezus en Paulus. Alledrie gingen ze ervan uit dat de schepping en de zondvloed letterlijke gebeurtenissen waren. Waarom zouden wij dat dan niet doen?

Reflectievragen

-Hoe denk jij over de schepping? En over de eindtijd?
-Wat denk je: is deze tekst toepasbaar op onze tijd?
-Wat betekent het voor jou dat Petrus de schepping en de eindtijd aan elkaar koppelt?

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van WaaromSchepping. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!