Sanheribs paleis ontdekt door ISIS – Hoe het opblazen van het graf van Jona leidde tot een spectaculaire vondst

by | mei 12, 2021 | Archeologie, Onderwijs

De naam Sanherib deed ruim tweeënhalfduizend jaar geleden volkeren sidderen. Verschillende archeologische vondsten maken dat duidelijk. Er is al best veel bekend over deze koning, die ook in de Bijbel voorkomt. Vorig jaar zijn er nieuwe details over hem naar buiten gekomen, en wel door de onverwachte (en onbedoelde) medewerking van de terroristische organisatie ISIS. Ze vonden Sanheribs paleis!

Aan de oever van de Tigris ligt de Iraakse stad Mosoel. In het oostelijke deel liggen de ruïnes van het oude Ninevé, de hoofdstad van koning Sanherib en de stad waar Jona profeteerde. De inwoners van Mosoel, de op twee na grootste stad van Irak, hadden de afgelopen jaren veel te verduren. Nadat de stad in 2004 werd veroverd door Islamitische Staat (ISIS), vluchtten honderdduizenden mensen naar andere steden. De christelijke minderheid, die er al sinds het ontstaan van het christendom woont, werd weggejaagd. Kerken en moskeeën werden verwoest. Het is pas sinds enkele maanden dat Mosoel weer volledig is terugveroverd op ISIS. Bij de herovering werd duidelijk wat een ravage de terroristische organisatie heeft aangericht.

Graf van Jona

Een van de vele bouwwerken die door ISIS verwoest zijn, is het zogenaamde graf van Jona. In de islamitische traditie gaat men ervan uit dat Jona later in zijn leven naar Ninevé is teruggekeerd, en aldaar overleden en begraven. Men bouwde op die plek een monumentaal graf dat veel pelgrims trok. Bij de verovering van de stad heeft ISIS het graf met de grond gelijkgemaakt. Onder de grafresten bleken echter restanten van een ander bouwwerk te liggen: een paleis van de Assyrische koning Sanherib!

Past precies

De ontdekking van het paleis breidt de archeologische kennis aanzienlijk uit. Aanhangers van ISIS hebben verschillende tunnels door het oude paleis gegraven, en in een van die tunnels is een inscriptie gevonden van Esarhaddon (681-669 v.Chr.), de opvolger van Sanherib. Die vondst past goed bij wat je in de Bijbel leest. Hierin staat hoe Sanherib vermoord werd door zijn twee zonen, en opgevolgd werd door Esarhaddon. Het per ongeluk ontdekte paleis was dus voor Sanherib gebouwd, en door Esarhaddon gerenoveerd. En uiteindelijk werd het gedeeltelijk vernietigd tijdens de strijd om Ninevé, in 612 v.Chr.

Schat aan informatie

De terroristen van ISIS hebben veel vernield en gestolen. Desondanks hebben ze archeologen ook een handje geholpen. De paleisresten leveren een schat aan historische informatie, en geven nieuwe kennis over de context waarin de Bijbelse geschiedenis zich afspeelde.

In een van de tunnels werden stenen sculpturen gevonden van een godin. Samen met andere objecten zijn die nog onderwerp van onderzoek. Er zullen ongetwijfeld nog veel meer interessante vondsten opduiken. Als dat het geval is, houdt Weet je op de hoogte.

<strong>WIE WAS SANHERIB?</strong>
Sanherib heerste van 704 of 705 tot 681 v.Chr. als koning over Assyrië. Hij voer de onder andere oorlog tegen Egypte en Juda. In de Bijbel wordt beschreven hoe hij in de tijd van Hizkia veel Judese steden veroverde en Jeruzalem belegerde.

De belegering eindigde abrupt toen de Engel van de Heere een deel van de soldaten van Sanherib doodde. Sanheribs annalen, die in de negentiende eeuw werden ontdekt, geven ook een verslag van deze belegering. Sanherib schreef over zijn oorlog tegen Hizkia: ‘…als een gekooide vogel sloot ik hem op in Jeruzalem, zijn koninklijke stad.’ Maar opvallend genoeg noemde hij nergens dat hij Jeruzalem ook daadwerkelijk had ingenomen. Ook zeggen de annalen niets over de grote verliezen die Sanherib geleden heeft. Dat is niet zo vreemd: oude heersers lieten zelden hun eigen nederlagen vastleggen. Wel benadrukte Sanherib met veel grootspraak hoe hij Hizkia schatting liet betalen en van Juda een vazalstaat maakte, waardoor de Judeeërs sterk afhankelijk van Assyrië waren.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Roos, K., 2018, Sanheribs paleis ontdekt door ISIS. Hoe het opblazen van het graf van Jona leidde tot een spectaculaire vondst, Weet 49: 36-37.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!